[H-verkko] Helsinki, Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen =?UNKNOWN?Q?p=E4iv=E4t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti toukokuu 4 09:24:02 EEST 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimuksen päivät
Helsinki 27.05.2010 klo 10:00 - 28.05.2010 klo 15:00

KATSAUS 2010-LUVUN MIESTUTKIMUKSEEN - MANSFORSKNING PÅ 2010-TALET

Helsingin Yliopisto 27.5.-28.5.2010
Fabianinkatu 33, (päärakennuksen uusi puoli), 3krs, salit 7 & 8.
Järjestäjät: Suomen Miestutkimuksen Seura ry ja Helsingin Yliopiston
Sukupuolentutkimuksen oppiaine

Ilmoittautuminen viim. 14.5. osoitteeseen anders.ahlback at abo.fi

OHJELMA

TORSTAI 27.5.

10.00 	Päivien avaus

11.00-13.00 KULTTUURIEN KOHTAAMISIA, Sali 7
Elina Ihamäki, Suomen kieli ja kulttuuritieteet/Itä-Suomen Yliopisto:
Heterosexual homosociality in the sex scene of Sortavala
Kaisa Nissi, Historian ja etnologian laitos/Jyväskylän yliopisto:
Maskuliinisuus ja miehen kuvat kahden kulttuurin liitoissa Suomessa
Seija Välimäki-Adie, Helsingin Sosiaalivirasto: Kaupunkitila
maahanmuuttajamiesten näkökulmasta

11.00-13.00 NUORTEN MIESTEN ELÄMÄNTYYLIT JA -IHANTEET, Sali 8
Pia Lindén, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/Jyväskylän
Yliopisto: Supernovat, pokerihait ja ruutukunkut. Pokeriammattilaiset
ja maskuliinisuuden retoriikka suomalaisessa mediassa
Tuomo Laihiala, Sosiaalitieteiden laitos/Helsingin yliopisto: 
Sukupuoli, kulttuuripääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun
Suomessa
Anni Ojajärvi, Nuorisotutkimusverkosto: Varusmiesten terveystaju
armeijan arjessa

14.00-15.20 LAPSUUS, Sali 7
Tuija Huuki, Kasvatustieteiden tiedekunta - Nais- ja
sukupuolentutkimus/Oulun yliopisto: Väkivalta ja välittämisen vaikeus
koulupoikien statuskamppailussa
Maria S. Laakso, Suomen kirjallisuus/ Tampereen yliopisto: Koominen
maskuliinisuus - Sukupuoliset stereotyypit huumorin tuottajana Kari
Hotakaisen lastenkirjoissa 

14.00-15.20 MASKULIINISUUDEN ONTOLOGIAT, Sali 8
Pasi  Malmi, Hallintotieteet/Lapin Yliopisto: Teoria siitä, miten
maskuliinisuus muuttuu meemeihin ja diskursseihin kohdistuvan
valinnan tuloksena
Jiri Nieminen, Politiikan tutkimuksen laitos/Tampereen Yliopisto:
Kriittinen miestutkimus ja nomadinen feminismi

15.40-17.00 MIEHET JA IHMISSUHTEET, Sali 7
Leena Autonen-Vaaraniemi, Sosiaalityön tutkimuksen laitos/Tampereen
yliopisto: Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt
Ira Virtanen & Pekka Isotalus, Department of Speech Communication and
Voice Research/ University of Tampere: Suomalaisten miesten käsityksiä
hyvästä tuesta ystävälle

15.40-17.00 SOTAMIEHET, Sali 8
Arto Jokinen, Sosiaalitutkimuksen laitos/Tampereen Yliopisto:
Maskuliinisuus ja väkivalta suomalaisissa sodan kuvauksissa 
Anders Ahlbäck, Historia/Åbo Akademi: Suomalainen asevelvollisuus ja
mieskansalaisuus itsenäisyyden alussa

PERJANTAI 28.5.

09.00-11.00 HEGEMONISET MIESKUVAT JA MUUTOKSEN PAIKAT, Sali 7
Iina Kohonen, Median laitos/Taideteollinen korkeakoulu: Kosmonautit
1960-luvun uusina neuvostomiehinä
Maiju Wuokko, Suomen ja pohjoismaiden historia/Helsingin Yliopisto:
Erämies Kekkonen
Johanna Suominen, Kotimainen kirjallisuus/Jyväskylän yliopisto:
Maskuliinisuudet Petri Tammisen tuotannossa 

09.00-11.00 TYÖELÄMÄ, Sali 8
Matias Kaihovirta Historia/Åbo Akademi: Mothegemonisk maskulinitet i
finländsk fackföreningsverksamhet?
Tytti  Steel, Kansatiede/Helsingin Yliopisto: Satama ja satamatyö
1950-luvulta nykypäivään
Hanna Ojala & Ilkka Pietilä, Sosiaalitutkimuksen laitos/Tampereen
yliopisto: Yhteisyyden tuottaminen miesten terveyttä koskevissa
haastatteluissa

12.00-13.20 MIES SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OBJEKTINA, Sali
7
Hanna Lindberg, Historia/Åbo Akademi: Manlighet och socialpolitik som
vetenskap i texter av Heikki Waris
Sanna Tienvieri, Sosiaalitieteiden laitos/Helsingin yliopisto: Isät
sosiaalihuollon asiakastyössä- Miesasiakkaiden kokemuksia

12.00-13.20 MIEHET JA TEKNIIKKA, Sali 8
Arto Vaahtokari, Opettajankoulutuslaitos/Helsingin Yliopisto:
Maskuliinisuuden representaatiot Henry Parlandilla
Kirsi Kinnarinen, Sukupuolentutkimus/Helsingin Yliopisto: Miehiä ja
moottoripyöriä: koneromantiikkaa biker-kulttuurissa

13.45-14.45 PÄÄTÖSKESKUSTELU, Sali 7
	Tiedustelut:
Anders Ahlbäck <aahlback at abo.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 3.5.2010 16:16

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/