[H-verkko] Arvosteltavaksi: Åländska kyrkor berättar

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Kesä 4 08:28:12 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!).  
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan.  
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
Åsa Ringbom: Åländska kyrkor berättar, 2010

Taidehistorioitsija ja arkeologi Åsa Ringbomin uudessa kirjassa 
esitellään päivitettyä tietoa Ahvenanmaan kirkkojen 
rakennushistoriasta. Kirja pohjautuu tekijänsä monivuotiseen kirkkojen 
syntyä ja ikää käsittelevään tutkimukseen. Hyvin säilyneiden kirkkojen 
ja niiden sisustuksen sekä koristeellisten yksityiskohtien ansiosta 
voimme nyt saada tarkemman kuvan maakunnan historiallisesta 
kehityksestä. Leimallista tälle Ahvenanmaan kirkkojen historiaa 
tutkivalle projektille on, että kaikkia saatavilla olevia 
iänmääritysmenetelmiä on hyödynnetty tiedonkeruussa johdonmukaisesti. 
Menetelmiä on myös kehitetty projektin puitteissa. Missään muualla 
maailmassa ei kirkkoja ole tutkittu yhtä monipuolisesti kuin 
Ahvenanmaalla. Maakunnan kirkot ovat aiemminkin olleet tutkimusten 
kohteena, ja monet ovat arvioineet niiden ikää. Lausunnot ovat 
kuitenkin olleet ristiriitaisia ja aiemmat arviot kirkkojen iästä ovat 
vaihdelleet jopa satoja vuosia. Åländska kyrkor berättar on laaja 
teos, joka tarkastelee muun muassa ahvenanmaalaisten kirkkojen 
erityispiirteitä ja vastaa niiden rakentamisajankohtaan ja katolisella 
keskiajalla tapahtuneeseen kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Koska 
keskiajalta ei juuri ole säilynyt tietoa kirkkojen 
rakennushistoriasta, tällä teoksella on tärkeä tehtävä uuden ja 
havainnollisen tietokannan esittelijänä.

Kirkot ovat Ahvenanmaan ainoita rakennuksia, jotka ovat olleet 
jatkuvasti käytössä aina keskiajalta lähtien. Ne ovat myös olleet 
vuosisatoja elämän ja yhteisön kehityksen keskipisteessä ja 
heijastavat siten paikallista keskiajan yhteisöä. Kirjan tiedot ovat 
laajalta alueelta: siinä kerrotaan esimerkiksi, miten taiteellista 
inspiraatiota haettiin Euroopan eri kolkista ja miten tuon ajan 
kauppasuhteet toimivat. tietojen valossa piirtyy esiin myös tarkempi 
kuva Ahvenanmaan keskiaikaisesta historiasta. teos koostuu kolmesta 
osasta. ensimmäisen osan yleiskatsaus käsittelee kirkkojen 
rakennustaiteellista kehitystä ja esittelee kunkin vuosisadan 
taiteelliset kohokohdat. toinen osa, jossa kirkot esitellään 
aakkosjärjestyksessä, on erinomainen opas kirkoista kiinnostuneille 
vierailijoille. Kirjan viimeinen osa kuvaa yksityiskohtaisesti 
projektissa käytettyjä luonnontieteellisiä menetelmiä, jotka myös 
luovat pohjan kirkkojen keskiaikaiselle aikajärjestykselle. Åländska 
kyrkor berättar on itsenäinen Ålands Kyrkor -kirjasarjan tiivistävä 
teos. sarjaa jatkavat jäljellä olevat erillistutkimukset/monografiat. 
Kirja on suunnattu sekä asiasta yleisesti kiinnostuneelle 
lukijakunnalle että asiantuntijoille. Teos ilmestyy pian 
englanninkielisenä, ja suunnitelmissa on myös suomenkielinen laitos.