[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Dokumentointitutkija

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 3 11:44:10 EEST 2010


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Dokumentointitutkija

MUSEOVIRASTO vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä; tallentaa,
tutkii ja jakaa tietoa muinaisjäännöksistä, rakennusperinnöstä sekä
kulttuuriympäristöstä ja -omaisuudesta. Museovirasto on kulttuuri- ja
tutkimuslaitos sekä suojeluviranomainen, joka palvelee monipuolisesti
kaikkia kansalaisia.
Tietoa Museovirastosta: www.nba.fi

Museoviraston rakennushistorian osaston dokumentointiyksikköön
haetaan määräaikaista

TUTKIJAA ajalle 21.6.2010-31.12.2010

Vastaamaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriperintöä ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä koskevien
mittausdokumentointipalveluiden tuottamisesta sekä
mittausdokumentointia, erityisesti aineistojen hallintaa,
visualisointia ja mallinnusta koskevista tutkimus- ja
kehitystehtävistä.  

Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa,
käytännössä osoitettua kokemusta mittausdokumentoinneista sekä
mittausten mallinnuksesta ja visualisoinnista. Tehtävä edellyttää
rakennusperinnön ja historiallisen ajan muinaisjäännösten tuntemusta,
valmiuksia toimia dokumentointiryhmän vetäjänä sekä kykyä
kansainväliseen toimintaan (molempien kotimaisten kielten lisäksi
riittävä kielitaito) että vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Eduksi
luetaan digitaalisten mittaus- ja kaukokartoitusmenetelmien ja
mallinnusvälineiden monipuolinen tuntemus ja hyvä hallinta sekä
jatko- tai täydennyskoulutus alalta.  

Työn tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 mukaisesti
(2563,18  euroa/kk). Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista
palkanosaa Museoviraston virkaehtosopimuksen mukaisesti.


Lisätietoja tehtävästä antaa intendentti Ilari Kurri  0400-356253,
ilari.kurri at nba.fi.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 14.6.2010 mennessä
ensisijaisesti sähköpostilla tai osoitteella: Museovirasto
rakennushistorian osasto / Ilari Kurri, PL 169, 00511, Helsinki. 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilari Kurri <ilari.kurri at nba.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.06.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.nba.fi