[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Koordinaattori journalistisen kuva-arkiston perustamishankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 19 13:12:08 EET 2010


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Koordinaattori journalistisen kuva-arkiston perustamishankkeeseen

Journalistinen, dokumentoiva valokuva-aineisto valottaa keskeisesti
maamme kulttuuriin ja historiaan vaikuttaneita tapahtumia ja
ilmiöitä. Osa aineistosta on liitetty julkisten museoiden ja
arkistojen kokoelmiin, mutta paljon kansallisesti merkittäviä
kuvakokoelmia on hajallaan ja saavuttamattomissa, vailla pysyvän
säilymisen edellyttämiä olosuhteita. Opetusministeriö on käynnistänyt
valmistelutyön koskien valtakunnallisen journalistisen kuva-arkiston
perustamista. Tavoitteena on turvata journalistisiin tarkoituksiin
syntyneen valokuva-aineiston hallittu säilyminen osana muuta
kulttuurihistoriallista lähdeaineistoa. 

Journalistisen kuva-arkiston perustamishankkeen vetäjäksi haetaan
KOORDINAATTORIA

Tehtävä on määräaikainen, ensimmäinen sopimuskausi on 15.3.2010 -
14.3.2011. Koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän
9 mukainen (2860,09 euroa). Tavoitteena on kolmivuotisen
suunnitteluvaiheen jälkeen vakinaistaa kuva-arkiston toiminta ja
tarvittava henkilökunta. Perustamishanketta ohjaa Museoviraston
kuva-arkisto yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. 

Koordinaattorin tehtävänä on ensi vaiheessa valmistella esitykset
perustettavan arkiston toimintakonseptista, sen kokoelmastrategiasta
ja arkiston roolista kuva-arkistotoimen kentällä. Lisäksi
koordinaattori luo yhteydet kokoelmien tämänhetkisiin haltijoihin ja
tekee selvityksen arkiston perustamis- ja toimintakustannuksista,
arkiston tilakysymyksen ratkaisuvaihtoehdoista sekä aineiston osalta
noudatettavista sopimuskäytännöistä. Jatkossa koordinaattorin
vastuulla ovat myös arkiston peruskokoelman perustaminen, kokoelmien
haltuunotto ja digitointisuunnitelman laatiminen. 

Koordinaattorilta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kotimaisten
kuva-arkistojen toimintaan ja toimialaan, journalistisen
kuvahistorian tuntemusta sekä kokemusta museo- tai arkistotoimesta.
Tehtävä vaatii erinomaista suunnittelu- ja organisointikykyä,
sitoutuneisuutta, monipuolisia yhteistyötaitoja ja tavoitteellista
työskentelytapaa. Hakijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa
tai näyttöä vastaavasta, tehtävän edellyttämästä osaamisesta. Hakijan
on kyettävä käyttämään työssään suomen ja ruotsin kieltä.

Lisätietoja hankkeesta ja tehtävästä antavat yli-intendentti Elina
Anttila, Museoviraston kuva-arkisto, p. (09) 4050 9281, 050 428 5540,
elina.anttila at nba.fi ja museonjohtaja Elina Heikka, Suomen
valokuvataiteen museo, p. (09) 6866 3613, 050 527 8885,
elina.heikka at fmp.fi.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 5.2.2010 klo 16.00
Museoviraston kirjaamoon, PL 913, 00101 Helsinki (käyntiosoite
Nervanderinkatu 13, Helsinki) tai sähköpostitse: elina.anttila at nba.fi------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 06.02.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://