[H-verkko] Arvosteltavaksi: Nordic Perspectives on Encountering Foreignness

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Helmi 19 20:27:01 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!).  
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan.  
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Nordic Perspectives on Encountering Foreignness Ed. by Anne Folke 
Henningsen, Leila Koivunen & Taina Syrjämaa Histories 1, General 
History, University of Turku

Ulkomaisuutta voi arvostaa, arvostella, tuottaa, kuluttaa, pelätä, 
ihannoida, korostaa tai vältellä. Tässä teoksessa keskitytään 
ulkomaisuuden ja kulttuurisen vuorovaikutuksen problematiikkaan 1870- 
luvulta 1950-luvulle pohjoismaisessa kontekstissa. Teoksen avainkäsite 
on ulkomaisuus (foreignness), jolla viitataan koettuun ja kuviteltuun 
ulkomaisuuteen.

Ihmisnäyttelyitä, eksotiikkaa, erilaisuuden ja samanlaisuuden 
risteyskohtia

Teos perustuu pohjoismaisen Enfore-tutkijaverkoston työskentelyyn. Se 
on pyrkinyt luomaan uuden tutkimuksellisen käsitteen, joka avaa 
erilaisen näkökulman ja lähestymistavan ajankohtaisiin vierauden ja 
monikulttuurisuuden kysymyksiin.

Teoksessa käsitellään ulkomaisuuden teemaa sekä länsimaiden sisällä 
että suhteessa muuhun maailmaan. Pohjoismainen näkökulma mahdollistaa 
aikaisempaa hienosyisemmän tarkastelun keskustan ja periferian 
välisistä vuorovaikutussuhteista. Samalla problematisoidaan 
Pohjoismaiden näennäistä homogeenisuutta. Artikkeleissa analysoidaan 
ulkomaisuuden kulttuurista dynamiikkaa ja osoitetaan ulkomaisuuden 
moninainen, muuttuva ja neuvoteltavissa oleva luonne.

Artikkelit käsittelevät ulkomaisuutta erilaisissa historiallisissa 
konteksteissa. Teemoja ovat esimerkiksi ihmisnäyttelyt Kööpenhaminan 
eläintarhassa, suomalaisen taiteen esittely Venetsian biennaalissa, 
tanskalais-islantilaiset suhteet kolonialismin näkökulmasta sekä 
autonomisen Suomen näyttelyt kansallisen ja kansainvälisen kohtaamisen 
paikkoina.

Käsitettä on kehitetty pohjoismaisessa, dosentti Taina Syrjämaan 
johtamassa Enfore-verkostossa (Encountering Foreignness. Nordic 
Perspectives since the Eighteenth Century). Verkosto on saanut 
rahoitusta yhteispohjoismaiselta NOS-HS:ltä (Joint Committee for 
Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences). 
Verkosto koostuu historioitsijoista, etnologeista ja antropologeista. 
Tutkimuksessa hyödynnetään myös mm. taidehistorian, museologian ja 
humanistisen maantieteen teoreettisia lähtökohtia. Teoksen 
kirjoittajat ovat Suomen lisäksi Norjasta, Tanskasta ja Islannista.

Teos ilmestyy Turun yliopiston yleisen historian oppiaineen uudessa 
Histories-sarjassa, jonka tavoitteena on tarjota ajankohtaisia ja 
tutkimuksellisesti innovatiivisia keskustelunavauksia.