[H-verkko] CFP: Historian ajat, Historiatieteiden tutkijakoulun XII jatkokoulutuskonferenssi, Tampere 24.5.2010

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Helmi 19 20:03:46 EET 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historian ajat, Historiatieteiden tutkijakoulun XII
jatkokoulutuskonferenssi, Tampere 24.5.2010

Historian ajat

ma 24.5.2010
Tampereen yliopisto

Histioriatieteiden tutkijakoulun 12. kevätkonferenssin teemana ovat
Historian ajat. Konferenssin yleisluennoissa ja keskusteluissa
perehdytään siihen mitä on historian tutkimuksen aika ja missa ajassa
tutkimus on. Historiallinen ”aika” on perinteisimmillään käsitetty
tutkimuksen kohteeksi. Nykytutkimuksessa se on enemmänkin ilmiöille
annettu kehys, selitys, kerronnan muoto tai tulkinnan väline. Mutta
aika on myös historiantutkimusta määrittävä tekijä, joka jäsentää
menneisyyttä koskevaa ajattelua. Konferenssissa pohditaan ajan
ongelmaa: onko aika totta vai puhetta, kohde vai konteksti? Miten
aika määrittää historiantutkimusta ja historiantutkimus aikaa?

Konferenssin ohjelma koostuu yleisluennoista sekä työryhmistä ja se
on tarkoitettu kaikille historia-alan jatko-opiskelijoille. Työryhmiä
varten varten osallistujia pyydetään laatimaan korkeintaan kuuden
liuskan mittainen työpaperi, jonka aiheena on historian aika. Paperi
voi tarkastella käynnissä olevaa väitöskirjatyötä konferenssin
yleiseen teeman tai johonkin siihen liittyvän osa-alueen näkökulmasta
tai liittyä jollakin muulla tavoin historian ajan problematiikkaan.

Paperit jaetaan 5-7 paperin ryhmiin siten, että jokaiselle paperille
määrätään kommentaattori. Kaikki paperit ovat saatavissa verkossa
noin viikkoa ennen konferenssia siten, että ryhmiin osallistuvilla on
mahdollisuus perehtyä niihin ennen varsinaisia istuntoja.

Konferenssiin on ilmoittauduttava ja työpaperin aihe ilmoitettava
tästä linkistä löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä vastaavat
tiedot koulun koordinaattorille viimeistään 12.4. Varsinainen
työpaperi on lähetettävä koulun koordinaattorille mieluiten
pdf-muodossa tai word-dokumenttinä osoitteeseen
tapio.salminen[at]uta.fi siten, että se on perillä viimeistään 7.5.

Kaikkien konferenssiin osallistuvien tutkijakouluun
rekisteröityneiden ja työpaperin esittävien jatko-opiskelijoiden
matkakulut korvataan.

Tervetuloa!

Pertti Haapala, tutkijakoulun johtaja

Tapio Salminen, koordinaattori 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Historiatieteiden tutkijakoulu
<tapio.salminen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.05.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/sivut/ko2010.htm