[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon kevään 2010 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Helmi 9 11:14:42 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen: 
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!


Vastapainon kevään 2010 kirjoja
***
Anttila Anu-Hanna, Kauranen Ralf, Löytty Olli, Pollari Mikko, Rantanen 
Pekka & Ruuska Petri
Kuriton kansa
Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa

1900-luvun alun Suomessa kysyttiin ensimmäisen kerran, mitä kansa 
tahtoo. Vastauksista osa on jo unohtunut, osa jatkanut elämäänsä.

Vuonna 1905 kansa meni lakkoon paremman tulevaisuuden puolesta. 
Kysymys uudesta poliittisesta järjestyksestä kosketti kaikkia. Miten 
sen näkivät teosofit, tolstoilaiset ja anarkistit? Millaisiin 
ihanteisiin perustuivat sukupuolioppaat ja kasvatustoimet? Entä mikä 
oli kansakunnan paikka lähetystyön mittakaavassa? Suomi oli osa 
Venäjää, mutta oliko Suuriruhtinaanmaa siirtomaa? Miten aikakauden 
keskusteluille naurettiin pilakuvissa?

Kuriton kansa -kirjassa tarkastellaan suurlakon ajan Suomen 
aatteellista monimuotoisuutta. Monipuoliseen aikalaisaineistoon 
perustuvassa tutkimuksessa tehdään näkyväksi sellaista poliittisen 
ajattelun ja toiminnan muotoja, joiden hyväksymiseen ja hylkäämiseen 
nykyisyys nojaa.
***
Akateeminen kysymys?
Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta
Toimittanut
Tomperi Tuukka

Mikä on yliopiston tehtävä? Kehitellä "osaamislähtöisiä kilpailuetuja" 
yrityksille? Täsmäkouluttaa akateemisia ammattilaisia suhdanteiden 
mukaan muuttuviin tarpeisiin? Uuden yliopistolain taustoja 
tutkailtaessa tältä näyttää. Yliopistouudistuksen ytimessä on 
valtionhallinnon uusi uskonto: maailman paras innovaatiojärjestelmä 
kansantalouden ja hyvinvoinnin pelastajana.

Keväällä 2009 uudesta yliopistolaista kamppailtiin näkyvästi. 
Kritiikin aktiiveja olivat opiskelijat, jotka kokoontuivat 
protestoimaan ja omaksuivat kekseliäitä vastarinnan keinoja. 
Henkilökunta pysytteli enimmäkseen passiivisena, vaikka kiistellyt 
aiheet koskettavat henkilökunnan työoloja, -ehtoja ja tulevaisuutta 
vielä enemmän kuin opiskelijoiden asemaa.

Uudistuksen ristiriitainen vastaanotto kertoo railoista yliopistojen 
sisällä. Innovaatioajattelulle ja kaupalliselle tutkimus- ja 
kehitystyölle ei monien mielestä ole realistisia vaihtoehtoja 
kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Toiset vastustavat 
tutkimuksen ja opetuksen yhteiskunnallisen arvon katsomista näin 
lyhytnäköisesti ja kapeasti.

Tutkimus ja korkeakoulutus eivät ole irrallisia saarekkeita 
taloudellisten voimien ja uusliberalismin hengen ohjailemassa ajassa. 
"Tehostaminen" ja "kehittäminen" ovat tuttua puuhaa koko 
yhteiskunnassa: työelämässä, koululaitoksessa, terveyden- ja 
vanhustenhuollossa. Kenen hyödyksi ja miten sitä tehdään? Millaista 
elämää tavoittelemme ja millaisia yhteiskunnallisia, teknisiä ja 
ekologisia ratkaisuja se edellyttää? Tarvitaanko yliopistoja yhä 
yhteiskunnan kriittiseen itsearviointiin ja kulttuurin luovaan 
uudistamiseen? Yliopistojen tulevaisuus ei ole vain akateeminen 
kysymys. Se koskettaa perustavalla tavalla yhteiskunnan ja kulttuurin 
suuntaa.

Miksi yliopistolakia vastustettiin? Miksi yliopistojen tulevaisuudella 
on merkitystä koko yhteiskunnalle? Ajankohtaisessa keskustelukirjassa 
tunnetut yliopistopolitiikan ja -työn tutkijat sekä lakikriitikoiksi 
ryhtyneet professorit kirjoittavat aiheesta niin kokemustensa kuin 
tutkimustensakin kautta. Kirjoittajina mm. Petri Koikkalainen, Leena 
Koski, Päivi Naskali, Jussi Pakkasvirta, Emilia Palonen, Heikki 
Patomäki, Martina Reuter, Suvi Ronkainen, Juha Suoranta, Thomas 
Wallgren, Matti Vesa Volanen, Jussi Vähämäki, Oili-Helena Ylijoki.
***
Käsikirja sukupuoleen
Toimittanut
Saresma Tuija, Rossi Leena-Maija & Juvonen Tuula

Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti 
valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa 
henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja 
ruumiillinen. Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä 
puitteissa.

Käsikirja sukupuoleen avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen 
tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. 
Artikkeleissa osoitetaan, miten sukupuolta kärjistetään ja häivytetään 
eri elämänaloilla, miten mediaa ja teknologiaa, uskontoa ja tutkimusta 
voidaan tarkastella läpeensä sukupuolittuneina. Kirjoittajat 
tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, 
työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä. Teksteissä 
pohditaan myös miten sukupuoli, seksuaalisuus ja muut erot, kuten 
yhteiskuntaluokka ja etnisyys, muokkautuvat vuorovaikutuksessa.

Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi 
sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä 
kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä 
akateemisesti että arkielämässä.

***
Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti
Toimittanut
Rannikko Pertti & Määttä Tapio

Luonnonvarojen riittävyys ja hallinta ovat tulevaisuuden suurimpia 
haasteita ilmastonmuutoksen rinnalla. Kirjoittajat avaavat 
luonnonvarojen käyttöön liittyvää yhteiskunnallista ongelmakenttää ja 
analysoivat luonnonvarojen hallinnan keinoja. Legitimiteetin 
käsitteellä kytketään yhteen ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, 
filosofian, sosiologian ja taloustieteiden luonnonvarojen hallintaan 
liittyviä lähestymistapoja.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan luonnon käytön ja suojelun 
periaatteellisten kysymysten ohella luonnonvarapolitiikan 
uudistumista, oikeuskäytäntöjen legitimiteettiä sekä luonnonvarojen 
käytön muutoksia. Kirjoittajat esittelevät myös uuden näkökulman, 
ekosysteemipalvelujen paradigman.

Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti perustuu monitieteiseen 
vuoropuheluun ja on aihepiirin ensimmäinen suomenkielinen synteesi, 
joka sopii paitsi perusoppikirjaksi myös luonnonvara- ja ympäristöalan 
ammattilaisille ja aktiiveille.

Kirjoittajat: Jakob Donner-Amnell, Juha Karhu, Kai Kokko, Tuomas 
Kuokkanen, Simo Kyllönen, Tapio Määttä, Arto Naskali, Pertti Rannikko, 
Teijo Rytteri, Leila Suvantola

****
Koski Markku
"Hohto on mennyt herrana olemisesta" - Televisio ja poliitikko

Paavo Noponen kutsui aikoinaan televisiota "uudeksi perheenjäseneksi", 
jolla on "paljon outoja ja yllättäviäkin piirteitä". Teos kertoo 
siitä, miten perheenjäsen osoittautuikin Troijan hevoseksi, joka toi 
kaikkien muiden herkkujen ohella olohuoneisiin politiikan ja 
poliitikon. Moni porvari sai nyt ensi kertaa kuulla ja nähdä 
kommunistin puhuvan, ja monen duunarin kotiin tunkeutui lihaa ja verta 
täynnä oleva porvari. Radion pahamaineinen Pienoisparlamentti sai 
television myötä jatkoa vaalikeskusteluista ja -valvojaisista, 
Peukaloruuvista ja Jatkoajasta, jossa esiintyi charmikkaaseen tapaan 
pääministeri Mauno Koivisto.

Kirja on historiallisin esimerkein pippuroitua mediafilosofiaa, jonka 
lähtökohtana on Walter Benjaminin kuulu essee Taideteos mekaanisen 
uusintamisen aikakaudella. Tekijä testaa ja päivittää hänen 
ajatuksiaan elokuvasta ja elokuvatähdistä television ja poliitikon 
osalta. Totuutta tämän päivän imagopolitiikasta ja -poliitikosta ei 
etsitä parturista ja vaatekaupasta, vaan siitä miten uusi medium 
haastoi perinteisen politiikan muodot. "Älä lähde hyvistä vanhoista 
asioista, vaan uusista huonoista", voisi kuulua teoksen motto.

Kirja ei tyydy valittelemaan kansan vieraantumista politiikasta, vaan 
väittää myös poliitikon vieraantuneen itsestään ja muuttuneen tavaran 
kaltaiseksi julkisuuden markkinoilla kiertäväksi olioksi, jonka 
olennaisin piirre on toisto. Oman käsittelynsä saa muun muassa 
politiikan ja huumorin suhde, kyyninen katsoja, Mannerheimin 
aavemainen hahmo, Urho Kekkonen varhaisena mediafilosofina, Mauno 
Koivisto brechtiläisenä poliitikkona sekä tämän päivän "proustilainen 
politiikka". Tekijä selvittää vihdoin myös Sauli Niinistön menestyksen 
salaisuuden.
****
Valkonen Sanna
Poliittinen saamelaisuus

Mitä on saamelaisuus ja saamelaiset? Poronhoitoa, värikkäitä vaatteita 
ja perinteisiä elämäntapoja - Pohjolan eksoottinen kansa? Poliittinen 
saamelaisuus on ensimmäinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus Suomessa, 
joka purkaa totuttuja käsityksiä saamelaisuudesta ja saamelaisista. 
Tutkimus kurkkii itsestäänselvyyksinä pidettyjen saamelaiskäsitysten 
taakse ja kysyy, millä tavalla nämä käsitykset ovat rakentuneet, 
tulevat ylläpidetyiksi ja millaisia vallan ulottuvuuksia niihin liittyy.

Poliittinen saamelaisuus on käänteentekevä tutkimus saamelaisista 
alkuperäiskansana jälkikolonialismin aikakaudella. Rohkeassa teoksessa 
kyseenalaistetaan perinteiset käsitykset kansoista ja kulttuureista 
sekä näytetään niiden poliittinen luonne. Valkonen vie lukijan vallan 
ja etnisyyden kerroksiin avaten uusia mahdollisuuksia ymmärtää 
saamelaisuutta. Hän pureutuu totuttuihin saamelaiskäsityksiin, 
saamelaispolitiikkaan, saamelaisena olemisen ehtoihin sekä 
yksilöllisiin kokemuksiin saamelaisuudesta tuoden myös ruumiillisuuden 
tutkimukselliseen keskiöön. Teos soveltaa rohkeasti feministisen 
teorian käsitteitä ja jälkikolonialistista teoriaa etnisyyden, 
ruumiillisuuden, vallan ja politiikan tutkimukseen.

Kirjassa analysoidaan saamelaisia kansana ja alkuperäiskansana 
tuottavia etnopoliittisia käytäntöjä sekä paneudutaan näiden 
käytäntöjen sekä saamelaisyhteisön ja -yksilöiden väliseen 
dynamiikkaan. Poliittinen saamelaisuus on kattava esitys 
saamelaisuuden eri ulottuvuuksista ja se on kirjoitettu kaikille 
niille, joita saamelaisuus, etnisyys ja valta askarruttavat.

Sanna Valkonen on politiikan tutkija Lapin yliopistosta.
****
En ole rasisti, mutta...
Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä
Toimittanut
Keskinen Suvi, Rastas Anna & Tuori Salla

Suomalaiseen julkiseen keskusteluun juurtui talvella 2008-2009 uusi 
sana, maahanmuuttokriittisyys. Keskustelu maahanmuutosta ja 
monikulttuurisuudesta politisoitui, mutta mihin jäi kriittinen 
arviointi kovasanaisesta ja uhkakuvia painottavasta 
maahanmuuttokritiikistä?

Kirjassa asiantuntijat osallistuvat vilkkaana jatkuvaan 
maahanmuuttokeskusteluun analysoimalla sen sisältöjä ja seurauksia. 
Millaista keskustelua tuottavat itseään maahanmuuttokriittisiksi 
kutsuvat ja heidän näkemyksiään myötäilemään ryhtyneet poliitikot ja 
virkamiehet? Millaisen roolin media on ottanut suhteessa erilaisiin 
maahanmuuttopoliittisiin näkemyksiin? Mitkä ovat olleet 
maahanmuuttajien mahdollisuudet osallistua keskusteluun?

Tutkijoiden ohella maahanmuuttokeskustelua ja suomalaista 
monikulttuurisuutta analysoivat vuosia pakolais- ja maahanmuuttotyön 
kentällä toimineet eri alojen ammattilaiset, myös sellaiset 
suomalaiset, joita kutsutaan, tai luullaan, maahanmuuttajiksi.

Kirja on ennen kaikkea kollektiivinen puheenvuoro asiallisen ja muita 
ihmisiä kunnioittavan keskustelun puolesta. Eri näkökulmia ja 
runsaasti asiatietoa sisältävänä kirja soveltuu myös oppikirjaksi 
kaikille niille, jotka tarvitsevat valmiuksia osallistua 
maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään keskusteluun.

Kirjoittajat: Said Aden, Camilla Haavisto, Veronika Honkasalo, Karina 
Horsti, Laura Huttunen, Helena Jerman, Suvi Keskinen, Ullamaija 
Kivikuru, Mikko Lehtonen, Kaisla Löyttyjärvi, Johanna Matikainen, 
Husein Muhammed, Outi Pärnänen, Pentti Raittila, Anna Rastas, Sari 
Sirva, Leena Suurpää ja Leena-Kaisa Åberg
****
Linjakumpu Aini
Islamin globaalit verkostot

Politiikantutkija Aini Linjakumpu lähestyy kirjassaan islamia 
kansainvälisenä poliittisena ilmiönä. Hänen tarkastelussaan islam ei 
näyttädy pelkästään Lähi-itään paikannettavana, hierarkkisena tai 
yhtenäisenä ilmiönä. Islamia lähestytään dynaamisten ja yli rajojen 
muodostuvien verkostojen avulla, mikä tuo esiin nykyisten 
islamilaisten kulttuurien moniulotteisuuden.

Kirjassa pohditaan ensinnäkin al-Qaidan edustamaa islamilaista 
terrorismia, joka on näkyvimpiä ylikansallisen islamilaisen politiikan 
muotoja. Toiseksi tarkastellaan Muhammed-pilakuvien aiheuttamaa 
kriisiä sekä vastaavia kansainvälisiä selkkauksia, jotka ovat 
syntyneet reaktioina ei-muslimien toimintaan. Esiin nousee myös 
islamilaisen identiteetin epäyhtenäisyys eli islamin valtavirran suhde 
yhä moninaisempiin "vaihtoehtoisiin ääniin". Verkostopoliittinen 
tarkastelu paljastaa, kuinka tehokkaasti valtavirrasta poikkeavat 
muslimit saattavat hyödyntää eri medioita ja viestintäverkostoja, 
erityisesti internetiä. Internetin avulla pääsevät ääneen muun muassa 
diasporamuslimit, seksuaaliset vähemmistöt, humoristit sekä arkipäivän 
islamia edustavat muslimit. Kirjassa nostetaan esiin myös 
monikulttuurisuuden ongelmat sekä uudenlaisen kansalaisuuden haasteet. 
Linjakummun lähestymistavassa on aineksia niin valtio-opista, 
kansainvälisen politiikan tutkimuksesta kuin sosiologiastakin, ja 
verkostojen ohella oleellinen lähestymistapa on islamilainen toimijuus.
****
Gramsci Antonio
Vankilavihkot
Alkuteos
Quaderni del carcere
Suomentanut
Böök Mika, Berger Martti & Talvio Lena

Antonio Gramsci (1891-1937) on yksi merkittävimmistä 1900-luvulla 
kirjoittaneista yhteiskunta- ja kulttuuriteoreetikoista, jonka 
näkemykset ylittävät ahtaat ja keinotekoiset tieteenalarajat. 
Fasistisen Italian vankeudessa vuosina 1929-35 kirjoitetusta 
Vankilavihkoissaan Gramsci tarkastelee omaperäisistä ja oivaltavista 
näkökulmista ihmisyhteisöissä vaikuttavien voima- ja valtasuhteiden 
kysymyksiä ja ongelmia. Keskeiseen rooliin nousevat kysymykset 
hegemonisesta vallasta kapitalististen yhteiskuntien koossapitävänä 
voimana ja radikaalien muutosliikkeiden sivuuttamattomana 
teoreettisena ja käytännöllisenä haasteena.

Globaalin kapitalismin hallitsemalla aikakaudella Vankilavihkot 
tarjoaa hedelmällisiä lähtökohtia kulttuurisen, poliittisen ja 
taloudellisen vallan luonteen kriittiselle tutkimukselle sekä voima- 
sekä muutokseen tähtäävien vastahegemonisten yhteiskunnallisten 
liikkeiden käyttöön.
****
Miller Peter & Rose Nikolas
Miten meitä hallitaan
Alkuteos
Governing the Present
Suomentanut
Suikkanen Risto

Miten meitä hallitaan on hallinnan tutkimuksen perusteos, joka kertoo 
millaisin uusin hallinnan keinoin meitä johdetaan ja minuuttamme sekä 
koko elämäämme muovataan.

Yhteiskunnan ja talouselämän johtamista käsittelevässä tutkimuksessa 
ja keskustelussa hallintaan liittyvät kysymykset ovat viime vuosina 
nousseet keskeisiksi käsitteiksi. Tutkimusalan pioneerit Peter Miller 
ja Nikolas Rose esittelevät ja tarkastelevat teoksessaan kriittisesti 
hallinnointiproblematiikan peruskäsitteitä ja -ideoita. Tarkastelun 
kohteina ovat muun muassa johtamiskäytännöt yrityksissä, valtion 
hallinnossa ja kuntien organisaatioissa, mukaan lukien erilaiset 
markkinointiin ja psykologiseen johtamiseen liittyvät menetelmät.

He eivät kuitenkaan pysyttele ainoastaan teoreettisella tasolla, vaan 
soveltavat käsitteitä konkreettiseen yhteiskuntatutkimukseen piirtäen 
samalla laajan kaaren uuden ajan alusta omaan aikaamme. He muodostavat 
kuvan kehityksestä, jossa ihmisten väliset käskyvaltasuhteet ovat 
korvautuneet tietoon perustuvalla ja asioiden "omaa luonnetta" 
kunnioittavalla asioiden hallinnalla. Tiedosta tulee sananmukaisesti 
valtaa. Tämä yhteiskuntateoreettista ajattelua olennaisesti uudistava 
teos tekee näkyväksi ja ymmärrettäväksi sen, miten oma toimintamme 
tietämättään toteuttaa siihen muualta istutettuja päämääriä.

Peter Miller on johdon laskentatoimen professori ja Nikolas Rose 
sosiologian professori London School of Economics and Political 
Science -yliopistossa.
****
Kerjääminen eilen ja tänään
Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia 
kerjäämiseen
Toimittanut
Mäkinen Virpi & Pessi Anne Birgitta

Miten ulkomaalaisiin, lähinnä Itä-Euroopasta tulleisiin 
katukerjäläisiin pitäisi suhtautua? Tulisiko heille antaa rahaa vai 
kulkea ohi? Millaiset viranomaistoimet ja auttamismuodot olisivat 
mahdollisimman humanitaarisia ja ihmisoikeuksia edistäviä? Suurin osa 
katukerjäläisistä on EU-kansalaisia ja siksi oikeutettuja moniin 
etuuksiin. Työvoiman vapaa liikkuvuus ja työnhaku ovat EU:ssa 
perusoikeuksia. Vaikka elinkeinonharjoittaminen olisi kerjäämistä, 
maahantuloa ei voida estää, jos paperit ovat kunnossa. Viranomaiset 
voivat puuttua kerjäämiseen vasta kun se on aggressiivista tai jos se 
vaarantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden.

Kerjääminen eilen ja tänään pyrkii hälventämään katukerjäläisten 
synnyttämää hämmennystä tarjoamalla välineitä ajankohtaiseen 
keskusteluun. Eri tieteenalojen edustajat avaavat artikkeleissaan 
historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia 
kerjäämiseen. Teoksessa tarkastellaan muun muassa irtolais- ja 
romanipolitiikan historiallisia lähtökohtia ja tämän päivän 
sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia Suomessa ja Pohjoismaissa sekä 
kontrollipolitiikan mahdollisuuksia hallita kerjäämistä EU-maissa. 
Artikkeleissa pureudutaan myös ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
liikkumisvapauteen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin sekä 
auttamisen haasteisiin ja antamisen dilemmaan nimenomaan 
katukerjäläisten osalta.

Ydinkysymys - niin eilen kuin tänäänkin - on, tarvitsevatko 
kerjäläiset kontrollia vai olisivatko erilaiset auttamisen muodot 
riittävän tehokkaita ehkäisemään ihmisten lähtöä kerjuulle?

Kirjoittajat: Kaarlo Arffman, Susan Kuivalainen, Anne Mikkola, Virpi 
Mäkinen, Anne Birgitta Pessi, Heikki Pihlajamäki, Panu Pulma, Mikko 
Puumalainen