[H-verkko] Arvosteltavaksi: Söderströmin syksyn 2009 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
To Syys 17 13:22:38 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Söderström syksyn 2009 kirjoja

Henrik Meinander
Finland 1944
Krig, samhälle, känslolandskap

"Mannerheim hade bjudit ministrarna Väinö Tanner och Rudolf Walden 
till en supé kvällen den 6 februari i sin järnvägsvagn. Trots att 
bombardemanget var i full gång gav Mannerheim order åt sin chaufför 
att köra genom den bomb- och eldhärjade staden för att hinna på plats 
i tid. Väl framme på bangården gick han motvilligt med på att söka 
sig till närmaste bombskydd när det började explodera i knutarna. 
Inte underligt att bombskyddets folkhop förstummades totalt vid hans 
entré och kännspaka honnör. Enligt hörsägen vidtog åter ett 
försiktigt sorl efter att en liten flicka utropat de förlösande 
orden: "Titta mamma, marsken kom!""

Det är irrelevant om historien är sanningsenlig på alla punkter, 
konstaterar professor Henrik Meinander. Urbana legender enade folk 
och förstärkte banden mellan hemmafronten och armén under det mest 
dramatiska året i Finlands moderna historia. År 1944 stod Finland med 
Hitler på ena sidan och Stalin på den andra, och i ryggen hade man de 
allierades föga förstående inställning till denna invecklade 
balansakt. Den finländska statsledningen var inte bara beroende av 
Tyskland, utan utnyttjade också skickligt Tysklands beroende av 
Finland samtidigt som förhållandet till Sovjetunionen var 
förvånansvärt smidigt.

Meinander gör skickligt en syntes av det dramatiska året med 
utvecklingen på allmäneuropeisk nivå som en viktig dimension. 
Nyckelorden krig, samhälle och känslolandskap speglar bokens 
tvärsnitt av Finland, från en kolerisk Molotov vid förhandlingsbordet 
till vardagen långt borta från fronten.
Illustrerad.

***

Camilla Berggren & Marianne Lydén (red.)
Nyttiga idioter?
Unga idealister, Lenin och sjuttiotalet

Det tydligaste tecknet på vem som är en rättrogen minoritetskommunist 
är skjortans färg. Alla vi som var med minns skjortkriget. Det 
flammar upp speciellt på stormöten. Genast då man bänkar sig börjar 
blickarna värdera samlingen, i ett försök att uppskatta vem som är 
fler, majoriteten i de röda skjortorna eller minoriteten i de blå? 
Det är inte så svårt eftersom uppdelningen är skarp, som dragen med 
linjal. Då Taisto Sinisalo talar applåderar de blå frenetiskt medan 
de röda vilar händerna.
Nyttiga idioter? är ingen avbön, men inte heller något 
rättfärdigande. “Vi är varken ute efter att förhärliga eller 
bespotta", skriver författarna. “Vi vill veta och förstå." Vad var 
det som hände på 1970-talet, hur blev den moskvatrogna oppositionen - 
minoritetskommunisterna, taistoiterna - inom DFFF en så medryckande 
rörelse? Var man med för att göra marxistisk-leninistisk revolution 
eller var det, som man ibland påstår, helt enkelt så att taistoiterna 
ordnade de bästa festerna?
Camilla Berggren, chefredaktör på Östra Nyland, och Marianne Lydén, 
journalist på Hufvudstadsbladet, har träffat både forna kumpaner och 
meningsmotståndare, bland annat Christian Blom, Thomas Micklin, Tom 
Moring, Anne Suominen, Nils Torvalds, Sture Udd, Peter Lodenius och 
Ulla-Maj Wideroos. Resultatet är ett ärligt samtal kring en period 
som offentligheten än idag älskar att förakta, men som nu för första 
gången vädras sakligt på finlandssvenskt håll.
Illustrerad.
Utkommer i oktober

***
Herman Lindqvist
Jean Bernadotte
Mannen vi valde

Jean Baptiste Bernadotte var den franske marskalken som 1810 valdes 
till svensk tronföljare. Han var fyrtiosju år då han kom till Sverige 
och hade då en lång och spännande karriär bakom sig. Jean Bernadotte 
Mannen vi valde handlar om hans liv innan han blev kung Karl XIV 
Johan av Sverige och Norge.
Sveriges förste Bernadotte var en temperamentsfull man med gnistrande 
mörkbruna ögon och långa fladdrande lockar. Hans ilska flammade lätt 
upp och han hade nära till värjan. Han duellerade om kvinnor men 
kunde också dra blankt under en budgetdebatt i ett regeringsmöte. Han 
var ständigt beredd att utbrista i verbala explosioner.
Herman Lindqvist berättar på sitt medryckande sätt om den enkle 
soldaten Jean Bernadotte som kämpade sig upp genom alla grader tills 
han blev marskalk av Frankrike och furste av Ponte Corvo. Med hjälp 
av de nya fakta han hittat i arkiven svarar författaren på frågan: 
Varför var Bernadotte så arg?
"Dock skulle historien visa att den kurs han lotsade in Sverige på 
var mycket klok, för med tur och skicklighet har svenska folket och 
dess hövdingar sedan dess kryssat mellan världspolitikens alla minor 
och blindskär, varför Sverige i dag har upplevt fred längre än något 
annat land i Europa - eller lika länge som ätten Bernadotte suttit på 
tronen. Och så märkligt är det, att sedan Jean Bernadotte valdes till 
tronföljare i Örebro är ätten Bernadotte i dag den enda dynastin i 
världen, som genom samma gren av samma familj utan avbrott för krig 
och revolutioner, fortsatt att regera över ett fritt folk och 
självständigt rike i två hundra år."
***
Matti Klinge
Napoleons skugga
Baler, bataljer och Finlands tillkomst

En fascinerande beskrivning av ett viktigt brytningsskede i Europas 
historia och dess inverkan på Östersjöområdet.

Den franska revolutionen var startskottet för en stormig period i 
Europa, en period vars följder vi fortfarande lever med. Napoleons 
maktutveckling kulminerade i Tilsitavtalet 1807, och som en följd av 
det förändrades Östersjöområdets politiska karta helt. Det är global 
stormaktspolitik men också miljoner mänskors liv och individuella 
öden, och händelserna upptog tankarna hos filosofer och poeter med 
sin ödesdigra tyngd.

Professor Matti Klinge drar upp konturerna för perioden i all dess 
mångfald. Han riktar blicken på krig och politiska förhandlingar, men 
också på semiotiskt intressanta uttryck, dikter, tal, ceremonier, 
vänskapsrelationer och kärleksförhållanden. Tidens mänskor får sina 
röster hörda tack vare en mångfald citat.

***
Henrika Ringbom
Händelser.
Ur nya Pressen 1968-1974

Sista numret av den finlandssvenska kvällstidningen Nya Pressen kom 
ut i februari 1974. Bland de sörjande fanns den då elvaåriga Henrika 
Ringbom, som såg sig berövad sin viktigaste källa till kunskap om 
världen. Drygt trettio år senare skulle hon komma att återvända till 
tidningen och igen inhämta häpnadsväckande och omskakande uppgifter 
om kriget i Vietnam, våldet i USA och kvinnan i Finland, bunnies, 
hippies, pinuppor, terrorister och astronauter, samt det 
högteknologiska liv, med ett väder helt och hållet styrt från 
Bryssel, som vi förmodades leva år 2001. Resultatet blev en 
bångstyrig prosadiktsamling som roar och insisterar, oroar och 
konsternerar. Det är en många gånger överraskande bild av 
decennieskiftet 1960-1970 som här kristalliseras ut, filtrerad genom 
kvällspressjournalistik och ett medvetande som trettio år senare 
frågar sig: Vad var det som hände? I världen, med mig?
Nya Pressen utkom i Helsingfors under åren 1883-1900 och 1906-1974. 
Under förryskningsperioden i slutet av 1890-talet drabbades tidningen 
hårt av censuren, men fortsatte att försvara Finlands konstitution. 
År 1900 förbjöds NP av storfurstendömet Finlands generalguvernör 
Bobrikoff. Den började ges ut igen år 1906, då som kvällstidning. 
Också senare kännetecknades Nya Pressen av en relativt stor 
frispråkighet. Nedläggningen år 1974 uppgavs dock av ägaren 
Konstsamfundet ha ekonomiska orsaker.
Utkommer i augusti/september

***
Anna-Lena Laurén
I bergen finns inga herrar
- om Kaukasien och dess folk

Branta berg, hög himmel och en obeskrivlig mångfald av folkgrupper - 
det är Kaukasien. Den här regionen tillhör de oroligaste i världen. 
Området plågas av fattigdom, korruption och etniska spänningar, en 
blandning som ofta exploderar i våld. Kriget i Georgien i augusti 
2008 är egentligen bara toppen av isberget. Ett dylikt krig kunde ha 
brutit ut på flera andra ställen i Kaukasien, där konflikter ligger 
mycket nära under ytan.

Men Kaukasien är inte bara krig. Det är en av världens vackraste 
regioner, med en unik mångfald språk och kulturer, stolta folk, 
urgamla traditioner och en vägran att böja sig inför auktoriteter. 
Rundradions korrespondent Anna-Lena Laurén tillhör de få 
västerländska journalister som regelbundet rör sig i området och som 
grundligt har satt sig in i de konflikter som pyr i Syd-Ossetien, 
Abchazien, Ingusjien, Nord-Ossetien, Tjetjenien, Dagestan och 
Kabardino-Balkarien. I den här boken rör hon sig från norra 
Kaukasien, som tillhör Ryssland, till Georgien. Hon träffar människor 
i deras hem, lyssnar och analyserar. Boken skildrar den helhet som 
man måste greppa för att förstå kriget i Georgien, ett krig som 
väckte starka reaktioner i västvärlden. Det är en bok för den som 
vill se de djupare sammanhangen bakom konflikten.

Men det här är också en bok om människor, om de olika folkgrupperna 
och deras kamp för sin identitet, kamp mot assimileringen, kamp för 
att överleva i en tillvaro där man historiskt alltid har varit klämd 
mellan stormakter. Det är en historia om små folk med stolt historia, 
om styrka och mod, liv och död. Det är en bok om de kaukasiska 
folkens frihetslängtan, skriven med den journalistiska yrkeskunskap, 
inlevelse och kärlek som är Lauréns varumärke..
***

Claes Andersson
Varje slag mitt hjärta slår
Anteckningar ur mitt liv

"Efter att ha slutat som riksdagsledamot hösten 2008 kände jag att 
jag ville göra en inventering av viktiga händelser i mitt liv.
Jag fick lust att minnas min barndom, med bombardemangen av 
Helsingfors, krigsåren då vi var evakuerade till Emsalö i Borgå 
skärgård. Det visade sig att det ena minnet ledde till många andra 
minnen, delvis bortglömda eller förträngda. Det var som om slussarna 
till mitt undermedvetna hade öppnats. Jag skrev intensivt och 
associativt. Om mina ungdomsår, pianolektionerna, fotbollen, mina 
förälskelser. Sedan de första jobben som psykiater i Eskilstuna i 
Sverige, och på de stora mentalsjukhusen i södra Finland.
Jag skrev om mitt samhälleliga uppvaknande, aktiviteterna i 
Novemberrörelsen och startande av den radikala kulturtidskriften FBT. 
Minnena aktiverade varandra i en kedjereaktion.
Jag skrev om åren då jag gick i terapi. Också obehagliga upplevelser, 
förnedringstillstånd och livshotande kriser krävde att få vara med. 
Frestelsen att hämnas på dem som jag föraktat eller hatat har varit 
stor, men jag beslöt att inte ge efter för den. Jag har nog försökt 
vara ärlig och öppen. Men - för att citera boxaren Ingemar Johansson 
- "då man minst anar det går det som det går."
Utkommer i september, på finska på WSOY

***
Jörn Donner
Bergman: PM

Jörn Donner har haft en nära vänskap med Ingmar Bergman under fem 
decennier. Som kritiker, chef för Svenska Filminstitutet, regissör 
och producent av filmer för bio och TV. I Bergman: PM återger 
författaren minnesbilder, fragment av vad han sett och upplevt i sin 
relation till Ingmar Bergman och hans filmer. Men boken handlar även 
om Jörn Donners förhållande till Sverige och kulturlivet under hans 
tid i landet - ett förhållande som var långtifrån okomplicerat.
"Ju fler som dör, desto svårare är det att levandegöra dem. Det är 
dessutom omöjligt, och skulle göra tillvaron outhärdlig, om man i 
varje ögonblick skulle tänka på och känna medkänsla med alla dem som 
i detta ögonblick dör. Miljontals småbarn i Afrika är dagligen 
utlämnade åt en skoningslös himmel, brist på vaccin, dryck och föda. 
Jag ser dem framför mig, men jag har ett dagligt arbete. Jag har 
också annat att tänka på. Mig själv. Min kropp står mig närmast. 
Kropp? Dess förvandling, som påverkar vad jag tänker."