[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Historian =?UNKNOWN?Q?ty=F6sopimussuhteisia_teht=E4vi=E4?= Turun yliopistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Syys 16 10:51:32 EEST 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historian työsopimussuhteisia tehtäviä Turun yliopistossa

TURUN YLIOPISTOSSA ON JULISTETTU HAETTAVAKSI

Kasvatustieteen yliopistonlehtorin työsopimussuhteinen tehtävä,
Rauman opettajankoulutuslaitoksessa.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtion palkkausjärjestelmän
(yliopistot) opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan
tasojen 5-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2
523,02 - 3 434,57 euroa kuukaudessa.
Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Yliopistonlehtorin tehtävät koostuvat kasvatustieteen perus-, aine-
ja syventävien opintojen ja monialaisten opintojen historian
opetustehtävistä sekä opetusharjoittelun ohjauksesta, tutkimustyöstä
ja alueellisen vaikuttavuuden tehtävistä.
Hakijalle katsotaan eduksi historian syventävät opinnot vähintään
yhdestä historia-aineesta (kulttuurihistoria, Suomen historia tai
yleinen historia).
Lähempiä tietoja antaa hallintopäällikkö Kaarina Peltonen, puh. (02)
333 8801.
Hakemukset osoitetaan yliopiston rehtorille.
***
5-vuotiskaudeksi täytettävät:

Kulttuurihistorian tutkijatohtorin määräaikainen työsopimussuhteinen
tehtävä, historian laitoksessa.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtion palkkausjärjestelmän
(yliopistot) opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan
tasojen 4-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2
193,42 -2 997,60 euroa kuukaudessa.
Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu opetukseen liittyvien suunnittelu-,
neuvonta- ja opastustöiden lisäksi oma tutkimustyö.
Lähempiä tietoja antaa professori Hannu Salmi, puh. (02) 333 5220.
Hakemukset osoitetaan yliopiston rehtorille.

***
Tohtorikoulutettavan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä,
historian laitoksessa.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtion palkkausjärjestelmän
(yliopistot) opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan
tasojen 1-4 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1
608,04 - 2 193,42 euroa kuukaudessa.
Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen
suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 %
tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Yleisen historian tohtorikoulutettavan tehtävät koostuvat paitsi oman
tutkimuksen tekemisestä erityisesti opiskelijoiden ohjaukseen ja
neuvontaan liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tohtorikoulutettava
osallistuu yleisen historian oppiaineen kehittämiseen ja
hallinnollisiin tehtäviin sekä ottaa vastaan kirjatenttejä.
Lähempiä tietoja antaa professori Auvo Kostiainen, puh. (02) 333
5235.
Hakemukset osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle.
Opetusvirkojen ja -tehtävien hakijoiden on liitettävä hakemukseensa
akateeminen portfolio, jota koskevat ohjeet löytyvät yliopiston
www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka
voivat vaikuttaa tehtävien täyttämiseen. Hakemukset on toimitettava
yliopiston kirjaamoon viimeistään keskiviikkona 7.10.2009 kello
16.15. Postiosoite on Kirjaamo, 20014 TURUN YLIOPISTO (käyntiosoite:
yliopiston päärakennus, pohjakerros).

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo at utu.fi. Haettaessa useampaa tehtävää tulee jokaiseen tehdä
eri hakemus liitteineen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Turun yliopiston rehtorinvirastossa, 7. syyskuuta 2009.

Hallintojohtaja 

kts. lisätietoja verkko-osoitteesta
http://domino.utu.fi/tiedotus/avoimet.nsf/4c0042395656d3bdc22569b300632412/902b0c76524cf5f1c225762a00281bc8?OpenDocument

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 08.10.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://domino.utu.fi/tiedotus/avoimet.nsf/4c0042395656d3bdc22569b300632412/902b0c76524cf5f1c225762a00281bc8?OpenDocument