[H-verkko] Tampere, Kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan teemaverkosto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Syys 2 08:55:44 EEST 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan teemaverkosto
Tampere 12.11.2009  - 12.11.2009 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry käynnistää eri
kielentutkimuksen alueille sijoittuvia teemaverkostoja.

Me allekirjoittaneet olemme perustamassa teemaverkostoa
kielipolitiikasta ja kielikoulutuspolitiikasta kiinnostuneille 
opettajille, tutkijoille, hallintohenkilöille, päätöksentekijöille,
opiskelijoille ja muille kielten parissa tavalla tai toisella
toimiville. 

Tarjoamme siis teemaryhmää kaikille, jotka ovat työssään tai
opinnoissaan tekemisissä esimerkiksi kielten opetuksen tai kielten
yhteiskunnallista tai historiallista roolia koskevien aiheiden
kanssa. 

Verkoston toiminta kattaa sekä äidinkielet että muut kielet.
Kielipolitiikka ja  kielikoulutuspolitiikka ovat luonteeltaan
laajapohjaisia ja monialaisia alueita, ja niiden piirissä voidaan
tehdä tutkimusta ja alueen  kehittämistä hyvin erilaisista
tieteellisistä ja toiminnallisista lähtökohdista. Näitä lähtökohtia
kuitenkin yhdistää ajatus kielestä ja  kielistä yhteiskunnallisena
ilmiönä.

Teemaverkoston toiminta on monimuotoista ja suhteellisen
vapaamuotoista. Siitä päätetään kerran vuodessa AFinLAn tapaamisten
yhteydessä  järjestettävässä kokouksessa. Toiminnan muotoja voivat
olla esimerkiksi työpajojen ja teemasymposiumien järjestäminen
kongresseissa,  julkaisutoiminta, tutkimusyhteistyö ja yhteyksien
luominen alan suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkijoihin. 

Teemaverkostojen toimintasäännöt löydät AFinLA ryn sivuilta
osoitteessa http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/afinla/sig
Teemaverkoston jäsenen tulee olla jatkossa myös AFinLA ryn jäsen.
Tiedot jäseneksi liittymisestä myös AFinLan sivuilta.

Verkosto on luonteeltaan jatkuva.  Ensimmäinen kokous pidetään
AFinLAn syyssymposiumin yhteydessä Tampereella 12.-13.11.2009.
Ryhmään voi liittyä ilmoittamalla vetäjille halukkuutensa osallistua
toimintaan.

Ilmoittaudu mukaan torstaihin 10.9. 2009 mennessä osoitteella
taina.m.saarinen at jyu.fi . Lisätietoja  saat Taina Saariselta
em.sähköpostiosoitteesta tai puh. 014 -260 3532 
tai 0400  247 970

Liitä mukaan seuraavat tiedot:

Nimi
Oppiarvo/asema
Postiosoite
Puhelin
Sähköpostiosoite
Lyhyt kuvaus omasta tutkimuksesi tai kiinnostuksesi kohteesta


Teemaverkostoterveisin

Pirkko Nuolijärvi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus KOTUS

Sari Pöyhönen ja Taina Saarinen
Soveltavan kielentutkimuksen keskus SOLKI, Jyväskylän yliopistohttp://www.jyu.fi/kieliverkosto

Tiedustelut:
Taina Saarinen <taina.m.saarinen at jyu.fi> 

Ilmoituksen lähetti:
 Taina Saarinen <taina.m.saarinen at jyu.fi> 
1.9.2009 17:13

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/