[H-verkko] Joensuu, =?UNKNOWN?B?VuRpdPZzOg==?= Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin =?UNKNOWN?Q?v=E4est=F6llisen?= profiilin kuvaajina 1800-luvun alusta vuoteen 1940

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 23 14:46:08 EET 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan
kaupungin väestöllisen profiilin kuvaajina 1800-luvun alusta vuoteen
1940
Joensuu 28.11.2009 

Kaksi todellisuutta? Kirkonkirjat ja henkikirjat Sortavalan kaupungin
väestöllisen profiilin kuvaajina 1800-luvun alusta vuoteen 1940 


****
Sortavalan kirkon- ja henkikirjat kertovat väestöstä kahta eri
todellisuutta vuosilta 1800-1940

Filosofian lisensiaatti Päivi Happonen tarkastelee Joensuun
yliopistossa tarkastettavassa historian alaan kuuluvassa
väitöskirjassaan henkikirjojen ja kirkonkirjojen sekä
kirkonkirjatiedoista koottujen väestötilastojen luotettavuutta.
Tutkimuskohteena ovat Sortavalan kaupungin henkikirjat ja
kirkonkirjat 1800-luvun alusta vuoteen 1940.

Tutkimuksessa selvisi, että henkikirja- ja kirkonkirjaväestön
epäidenttisyys on paikallinen tekijä, jonka voimakkuus vaihtelee
tutkimuskohteittain. Tekijän merkittävyys olisi kuitenkin aina
todennettava tutkimustulosten luotettavuuden osoittamiseksi.
Tutkittavan väestön määrää tai rakenteellisia ominaisuuksia ei voida
luotettavasti tarkastella vain henkikirjojen tai kirkonkirjojen tai
väestötilastojen mukaan, jos henkikirjaväestö ja kirkonkirjaväestö
eroavat henkilötasolla toisistaan.

Sortavalan pieni kaupunkiväestö mahdollisti tutkimuksessa lähteiden
syvällisen tarkastelun. Sortavalassa kaupunkilaisista enimmillään
puolet oli ortodokseja. Siten kahden kirkkokunnan väestölähteitä
voitiin verrata paitsi toisiinsa, myös henkikirjoihin. Kun Vanha
Suomi yhdistettiin vuonna 1812 muuhun Suomeen, ulotettiin sinne
Ruotsin valtakunnassa vuonna 1749 käyttöön otettu väestötilastointi.
Tilastointivelvoitteet koskivat vuodesta 1830 alkaen myös
ortodoksisia seurakuntia.

Sortavalan kaupungissa henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin
rekisteröitiin suuressa määrin täysin eri henkilöitä, joten vain
jompaankumpaan lähdesarjaan perustuva väestönkehityksen tarkastelu
olisi vääristänyt huomattavasti kaupungin väestöllistä profiilia.

Sortavalan kaupungin henkikirjoihin merkitystä väestöstä 34
prosenttia puuttui rippikirjoista, ja rippikirjoihin merkityistä
seurakuntalaisista 43 prosenttia ei sisältynyt kaupungin
henkikirjoihin. Henkikirjojen luotettavuus väkiluvun kuvaajana
lisääntyi 1860-luvulta lähtien. Samaan aikaan rippikirjojen ja
väkilukutaulujen luotettavuus heikentyi. Ortodoksiset rippikirjat
olivat luterilaisia ajantasaisempia. Sen sijaan Sortavalassa
ortodoksisten väkilukutaulujen väkiluvut perustuivat ilmeiseen
arvaukseen. Henkikirjat kuvaavat myös Sortavalan kaupungin perhe- ja
kotitalousrakennetta kirkonkirjoja luotettavammin.

Väestöhistoriallisissa tutkimuksissa ei ole systemaattisesti
analysoitu henkikirjojen ja kirkonkirjojen ja kirkonkirjatiedoista
koottujen väestötilastojen luotettavuutta. Luotettavuustarkastelu on
pääsääntöisesti kohdentunut määrällisten tietojen vastaavuuksien
arviointiin, mutta ei lukujen muotoutumisen tutkimiseen. Tällöin
henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin rekisteröidyn väestön oletetaan
olevan pääsääntöisesti henkilötasolla sama. Lisäksi historiallisten
väestölähteiden luotettavuuden on yleisesti ajateltu parantuneen
1800-luvulla. Todellisuudessa kirkonkirjojen ja väestötilastojen
luotettavuus heikentyi, koska kirkonkirjajärjestelmä ei pystynyt
mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin. Päivi Happosen väitöskirja
esitetään tarkastettavaksi Joensuun yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa lauantaina 28.11.2009. Vastaväittäjänä on dosentti Kari
Pitkänen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena on professori Maria
Lähteenmäki Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirja julkaistaan Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä
julkaisuja -sarjassa ja Arkistolaitoksen toimituksia -sarjassa. 

Väitöskirja julkaistaan myös sähköisenä versiona:
http://joypub.joensuu.
fi/publications/dissertations/happonen_kaksi/happonen.pdf

Väittelijän yhteystiedot: puh. 09 228 52254,
paivi.happonen(at)narc.fi

Tietoja väittelijästä:

Päivi Happonen on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1986. Hän on
valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 1992 ja filosofian
lisensiaatiksi vuonna 2000 Joensuun yliopistosta. Nykyisin hän toimii
Kansallisarkistossa kehittämisjohtajana. 


Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/