[H-verkko] CFP: Teoria, historia ja muistin =?UNKNOWN?Q?k=E4yt=E4nn=F6t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 18 20:12:05 EET 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Teoria, historia ja muistin käytännöt

TAHITI 3. Taidehistorian 3. päivät

Teoria, historia ja muistin käytännöt
Theory, History and Practices of Memory

Aika: lauantai 13.3.2010
Paikka: Auditorio Armfelt, Arken (Åbo Akademi) Tehtaankatu 2, Turku

Taidehistorian seura järjestää yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo
Akademin taidehistorian oppiaineitten kanssa maaliskuussa 2010
kolmannet
valtakunnalliset taidehistorian päivät, TAHITI 3.

'Teoria, historia ja muistin käytännöt' sisältää kolme toisiinsa
nivoutuvaa teemaa ja mahdollistaa kolme eri sessiota:
Teoria: Miten käsitteet kehystävät ja muuttavat tutkimuskohdetta.
Historia: Kontekstualisoinnin ja historismin uudet haasteet
taidehistoriallisessa tutkimuksessa.
Muisti: Historiallisen muistin hallitseminen, muistitekniikat (ars
memorativa), traditio muuttuvana muistina ja muistin mikrohistoria.

Key note puhujaksi on lupautunut Stephen Bann, University of
Bristolin emeritusprofessori ja/ /British Academyn jäsen. Hänen
tunnetuimpia
teoksiaan ovat The True Vine: On Visual Representation and Western
Tradition (1989), The Inventions of History: Essays on the
Representation of the Past (1990) ja Ways Around Modernism (2006).

Pyydämme lähettämään TAHITI 3 seminaariin tarjottavista esitelmistä
noin
puolen liuskan pituiset (enintään 2000 merkkiä) abstraktit
viimeistään 15.1.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
hpfaffli at abo.fi. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi. Järjestäjät toivovat mukaan englanninkielisiä esityksiä,
jotta seminaari olisi antoisa myös Stephen Bannille. Abstrakteissa
tulee olla kirjoittajien yhteystiedot sekä maininta siitä, mihin
sessioon esitys on tarkoitettu. Esitelmien kesto saa olla enintään 20
minuuttia. Valinnoista ilmoitetaan tammikuun 2010 loppuun mennessä ja
seminaarin ohjelma ilmoittautumistietoineen lähetetään helmikuun
alussa. Taidehistorian seura tukee tilaisuutta järjestämällä
bussikuljetuksen Helsingistä Turkuun.

TAHITI 1:n (2007) aiheena oli 'Taidehistoriallinen ajattelu' ja
TAHITI
2:n (2008) 'Taidehistorian kieli ja käsitteet'. Molemmat seminaarit
saavuttivat suuren suosion.

Työryhmä
Turun yliopisto/Taidehistoria: prof. Altti Kuusamo, lehtori Lars
Saari,
assistentti Katve-Kaisa Kontturi
Åbo Akademi/Konstvetenskap: prof. Lars Berggren, vs. lehtori
Marie-Sofie
Lundström, amanuenssi Heidi Pfäffli

Lisätietoja: Heidi Pfäffli hpfaffli at abo.fi (02/2154879)

CALL FOR PAPERS

TAHITI 3. De tredje konsthistoriedagarna
'Teori, historia och minnets funktioner'
'Theory, History and Practices of Memory'

Tid: lördag 13.3.2010
Plats: Auditorium Armfelt, Arken (Åbo Akademi), Fabriksgatan 2, 20100
Åbo

I samarbete med Konsthistoria vid Åbo universitet och Konstvetenskap
vid
Åbo Akademi organiserar Föreningen för konsthistoria de tredje
riksomfattande konsthistoriedagarna, TAHITI, i mars 2010.

'Teori, historia och minnets funktioner' är tre sammanflätade teman
som
möjliggör tre skilda sessioner:
Teori: Hur begreppen avgränsar och förändrar undersökningsobjektet.
Historia: Kontextualiseringens och historicismens nya utmaningar i
den
konsthistoriska forskningen.
Minne: Behärskandet av det historiska minnet, minnets tekniker (ars
memorativa), traditionen som föränderligt minne och minnets
mikrohistoria.

Stephen Bann, professor emeritus vid University of Bristol, ledamot
av
British Academy och Commander of the British Empire, har åtagit sig
att
fungera som key note-talare. Till hans mest kända arbeten hör The
True
Vine: On Visual Representation and Western Tradition (1989), The
Inventions of History: Essays on the Representation of the Past
(1990)
och Ways Around Modernism (2006).

Förslag till föredrag under TAHITI 3-seminariet insänds i form av
ett
abstrakt om cirka ½ A4 (högst 2000 tecken) före den 15.1.2010 per
e-post
till hpfaffli at abo.fi. Föredrag kan hållas på finska, svenska eller
engelska. För att även Stephen Bann ska ha utbyte av seminariet ser
arrangörerna gärna även föredrag på engelska. I abstraktet bör,
utöver
skribenternas kontaktuppgifter, även anges för vilken session
föredraget
är avsett. Föredragens längd bör vara högst 20 minuter. Beslut om
urval
meddelas inom januari 2010. Seminarieprogram och uppgifter angående
anmälning skickas ut i början av februari. Föreningen för
konsthistoria
understöder arrangemanget genom att anordna kostnadsfri
busstransport
från Helsingfors till Åbo.

De tidigare Konsthistoriedagarna, 2007 på temat 'Konsthistoriskt
tänkande' och 2008 på temat 'Konsthistoriskt språk och begrepp' har
båda
rönt stor uppmärksamhet.

Arbetsgrupp
Konsthistoria vid Åbo universitet: prof. Altti Kuusamo, lektor Lars
Saari, assistent Katve-Kaisa Kontturi
Konstvetenskap vid Åbo Akademi: prof. Lars Berggren, tf. lektor
Marie-Sofie Lundström, amanuens Heidi Pfäffli

Tilläggsuppgifter: Heidi Pfäffli hpfaffli at abo.fi (02/2154879)

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.01.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://