[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Museoamanuenssi Harjavaltaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 16 11:11:26 EET 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Museoamanuenssi Harjavaltaan

MUSEOAMANUENSSIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Harjavallan kaupunki julistaa haettavaksi määräaikaisen
museoamanuenssin toimen. Harjavallan kaupunki on teollisuus- ja
kulttuurikeskittymä Sydän-Satakunnassa. Etäisyys Porista on 30 km
sekä Turusta ja Tampereelta n. 100 km. Toimen sijoituspaikkana on
Emil Cedercreutzin museo.

Amanuenssin keskeiseen vastuualueeseen kuuluvat museon
kulttuurihistoriallisten kokoelmien tutkimus-, tallennus- ja
perusnäyttelytoiminta, vaihtuvien näyttelyjen suunnittelu ja
toteutus, museon yleistiedotus ja markkinointi.
Työ painottuu kokoelmatyön, näyttelytoiminnan ja museon pedagogisen
sisältötuotannon kehittämiseen, joten toimen hoitajalta edellytetään
vahvaa organisointikykyä, itsenäistä työotetta, luovuutta ja
yhteistyötaitoja. Hyvät ATK-taidot katsotaan hakijalle eduksi.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään museologian opintoja tai
käytännön kokemusta museotyöskentelystä, sekä hyvää perehtyneisyyttä
museon edustamaan toimialaan.
Työehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Amanuenssin
määräaikaiseen toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Valinnassa noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. Työ alkaa 1.1.2010 tai
sopimuksen mukaan, ja päättyy 30.9.2010.


Harjavallan kulttuurilautakunnalle osoitetut hakemukset pyydetään
toimittamaan 27.11.2009 klo 16.00 mennessä seuraavaan osoitteeseen:
Harjavallan kaupunki, Kulttuurilautakunta, Satakunnantie 110, 29200
HARJAVALTA. Kuoreen merkintä ”Amanuenssi”. Hakemuksiin on liitettävä
ansioluettelo sekä kopiot koulutus-, tutkinto- ja työtodistuksista.
Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja toimesta antaa museotoimenjohtaja Henry Flinkman, puh.
(02) 535 1212, (02) 533 6172.
Lisätietoja Harjavallan kaupungista: www.harjavalta.fi.
Lisätietoja Emil Cedercreutzin museosta:
http://www.harjavalta.fi/palvelut/museo

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 28.01.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.harjavalta.fi/palvelut/museo