[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Gradupalkinto kirkkohistorian alaan kuuluvasta pro gradu =?UNKNOWN?Q?-ty=F6st=E4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Nov 14 18:24:35 EET 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Gradupalkinto  kirkkohistorian alaan kuuluvasta pro gradu -työstä

Historian laitoksille ja teologisille tiedekunnille

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet
on vuonna 2001 perustanut oman gradupalkinnon. Seura myöntää
palkinnon erityisen ansiokkaasta kirkkohistorian alaan kuuluvasta pro
gradu -työstä, ja se jaetaan seuraavan tammikuun 19. päivänä
vietettävän vuosijuhlan yhteydessä. Kysymyksessä on veroton apuraha,
jonka suuruudesta seura päättää kunakin vuonna erikseen. Aiemmin
palkinnot on myönnetty seuraavasti: 
1.	19.1.2001	teol. maist. Juha Koivulahdelle		3 000 mk
2.	19.1.2002	teol. maist. Suvi Kyrölle			600 €
3.	20.1.2003	teol. maist. Juha Meriläiselle		600 €
4.	19.1.2004	teol. maist. Irina Karvoselle		500 €
5.	19.1.2005	fil. maist. Hanna Kempille			500 €
6.	19.1.2006	teol. yo. Jaakko Antilalle			500 €
7.	19.1.2007	fil. maist. Juhana Heikoselle		500 €
8.	18.1.2008	teol. maist. Olli Viitaniemelle		500 €
9.	19.1.2009	teol.maist. Jussi Haavistolle		500 €

Kirkkohistoriallinen seura pyytää täten kirkkohistoriallisia
tutkielmia ohjanneilta tai arvostelleilta professoreilta perusteltuja
ehdotuksia seuraavan, 19.1.2010 julkistettavan palkinnon saajiksi.
Seuran gradupalkinto on valtakunnallinen, so. kaikissa teologisissa
ja myös muissa tiedekunnissa (lähinnä historian laitoksilla)
kirkkohistoriallisesta teemasta tehdyt työt otetaan huomioon. Koska
olemme siirtymässä aikataulun osalta uuteen käytäntöön, voivat
tämänvuotista palkintoa hakea pro gradu -tutkielmat, jotka ovat
valmistuneet joulukuun 2008 ja heinäkuun 2009 välisenä aikana.
”Erityisen ansiokas” pro gradu -työ on arvioitu vähintään magna cum
laude approbatur -arvosanalla ja se täyttää kaksi tai useampia
seuraavista kriteereistä:

- tarjoaa merkittävää uutta tutkimustietoa - perustuu johonkin
aiemmin käyttämättömään arkistoon tai lähderyhmään - edustaa
kokeilevaa ja innovatiivista tutkimusotetta - osoittaa tekijän kykyä
tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä - kuvastaa tekijän innostuneisuutta -
on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu

Palkinnon saajalla on mahdollisuus laatia seuran vuosikirjaan
artikkeli opinnäytteensä pohjalta. Ehdotukset gradupalkinnon saajaksi
voivat perustua gradusta annettuihin lausuntoihin. Laajuudeksi riittää
yksi liuska. Lausunnoissa tulisi ottaa kantaa siihen, miten hyvin
Seuran palkintokriteerit toteutuvat kyseisen työn kohdalla. Pyydämme
liittämään mukaan myös gradun (pdf-tiedostona tai tulosteena) sekä
opiskelijan yhteystiedot. Ehdotukset pyydetään lähettämään yllä
olevalla seuran osoitteella marraskuun 30. päivään mennessä. Kuoreen
tunnus ”SKHS-GRADU”. Ystävällisin yhteistyöterveisin

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundetMikko Ketola			Jenni Krapu puheenjohtaja			sihteeri 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.01.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://