[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Museisekreterare till Sibeliusmuseum

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 3 16:39:11 EET 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Museisekreterare till Sibeliusmuseum

Museisekreterare (55,2 %)

Åbo Akademi anställer vid Humanistiska fakulteten en museisekreterare
(55,2%) till Sibeliusmuseum, kravnivå 5 för övrig personal, från
1.2.2010. Prövotid 4 mån.

Närmare information i arbetsbeskrivningen och av intendent Inger
Jakobsson-Wärn, tfn 02 215 4388, e-post inger.jakobsson-warn at abo.fi.

Lönen grundar sig på uppgifternas kravnivå enligt kravnivåramen för
övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en
på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för
universitetens lönesystem.


Kraven på språkkunskaper och kompetensvillkor framgår av
universitetslagens 17§ och 29§ (645/1997) och av förordningen om
behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal
(309/1993).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla
personalgrupper och ser därför gärna att samtliga tjänster söks av
såväl kvinnor som män.

Till följd av den nya universitetslagen som träder i kraft den 1
januari 2010 dras tjänsterna vid universiteten in. Personalen
anställs i arbetsavtalsförhållande fr.o.m. 1 januari 2010.

Till ansökan, som riktas till Humanistiska fakulteten, fogas
meritförteckning och andra handlingar som sökanden önskar åberopa för
styrkande av sin kompetens.

Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast den 23 november
2009 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 .

Ansökningarna inlämnas till Åbo Akademis kansli, Domkyrkotorget 3,
20500 Åbo eller elektroniskt till registrator at abo.fi. Märk
kuvertet/e-posten 'Arbetsansökan'.

Åbo den 30 oktober 2009

Förvaltningsämbetet


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 24.11.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.abo.fi/personal/News/Item/item/2287