[H-verkko] Joensuu, Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III =?UNKNOWN?Q?p=E4iv=E4t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 23 14:09:46 EET 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III päivät
Joensuu 18.05.2009  - 19.05.2009 

Esitelmäkutsu: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/ajankohtaista.html#3

Intresseanmälan: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/aktuellt.html#3

Ohjelma/Program: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/sessiot.html

Ilmoittautumislomake/Anmälningsblankett: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/ilmoittaudu.html

Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III päivät 18.–19.
toukokuuta 2009, Joensuu

Järjestäjät: Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen
verkosto
ja Joensuun yliopiston historian laitos

Teema: Käännekohdat pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa 1800-luvun
puolivälistä 
nykypäivään

* * *
Det III universitetshistoriska seminariet 18-19 maj 2009, Joensuu

Arrangörer: Nätverket för universitets- och högskolehistorisk
forskning i Finland och Historiska institutionen vid Joensuu
universitet

Tema: Vändpunkterna i det nordiska högskoleväsendet från medlet av
1800-talet till våra dagar

* * *
The third University History conference in Joensuu, Finland
Date: 18th and 19th of May 2009

Hosts: Research network on the history of university and higher
education in Finland and the Department of History, University of
Joensuu

Theme: Turning points in Nordic higher education since 1850

Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen verkosto (
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/ )

Tiedustelut:
Arto Nevala <arto.nevala at joensuu.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 22.3.2009 14:42

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/