[H-verkko] CFP: Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III =?UNKNOWN?Q?p=E4iv=E4t?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 23 11:39:18 EET 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III päivät

Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III päivät

18.–19. toukokuuta 2009, Joensuu

Järjestäjät: Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen
verkosto ja Joensuun yliopiston historian laitos

Teema: Käännekohdat pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa 1800-luvun
puolivälistä nykypäivään

Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen verkosto
järjestää kolmannet yliopistohistoriallisen tutkimuksen päivät
toukokuussa 2009 Joensuussa yhdessä Joensuun yliopiston historian
laitoksen kanssa. Päivät liittyvät Joensuun yliopiston
40-vuotisjuhliin ja uuden Itä-Suomen yliopiston käynnistämiseen.
Päivien teemana ovat ”Käännekohdat pohjoismaisessa
korkeakoulutuksessa 1800-luvun puolivälistä nykypäivään”.

Pohjoismaisella korkeakoulutuksella on takanaan jo vuosisatojen
mittainen historia. Siihen mahtuu monia tärkeitä murroskohtia
reformaation edistämisestä, hyödyn aikakauden ja kansakuntien
rakentamisen kautta hyvinvointivaltioon ankkuroituneen
korkeakoulutuksen luomiseen ja purkamiseen. Seminaarissa keskitytään
pohtimaan runsaan 150 vuoden ajalta näiden murroskohtien sisältöä,
yhteiskunnallisia kytkentöjä ja vaikutuksia korkeakoulutuksen
kehittymiseen. Järjestäjät toivovat mukaan esityksiä koko
ajanjaksolta, vaikka seminaarin pääesitelmät keskittyvät
korkeakoulutuksen lähihistoriaan. Työryhmissä pidettävät esitelmät
voivat tarkastella niin korkeakoulutuksen pitkän aikavälin
kehityslinjoja kuin murrosvaiheiden ilmiöitä tai tapahtumia.

Esitelmien teemoja voivat olla esimerkiksi:
- Yliopisto ja kirkko
- Yliopistolaitos ja valtiomuodostus
- Korkeakoulutus osana kansakunnan rakentumista
- Tieteenalojen eriytyminen osana yhteiskunnallista murrosta
- Korkeakoulutus ja valtiolliset kriisit
- Non-university-sektorin (= ammattikorkeakoulut) muotoutuminen
- Korkeakoulutuksen duaalimalli kansainvälisessä vertailussa
- Korkeakoulutus ja hyvinvointivaltion rakentaminen
- Korkeakoulutuksen sisäinen eriytyminen
- Yliopisto: sivistyksen vaalijasta markkinatoriksi?
- Kansainvälistymisen haasteet eri tasolla
- Kansallisen korkeakoulupolitiikan nykyisyys ja tulevaisuus

Esitelmin lopullinen valinta tapahtuu abstraktien perusteella.
Abstraktit (enintään 2000 merkkiä) lähetetään sähköpostilla
järjestäjille viimeistään 31. maaliskuuta 2009, osoitteeseen:
arto.nevala(AT)joensuu.fi Seminaarin työkielinä toimivat suomi,
ruotsi ja englanti. Englannin kielen käyttö on suositeltavaa.
Seminaarissa pidetyt esitelmät julkaistaan toimitettuna syksyllä
2009. Seminaari on maksuton, mutta osallistujien on kustannettava
itse matkansa ja majoituksensa.
Osallistujien tulee ilmoittautua seminaaripäiville 8.5.2009 mennessä
osoitteeseen: arto.nevala(AT)joensuu.fi

Tärkeitä päivämääriä:
31. maaliskuuta: Abstraktien dead line
15. huhtikuuta: Ilmoitus esitelmän hyväksymisestä
3. toukokuuta: Seminaarin lopullinen ohjelma julkaistaan
8. toukokuuta: Seminaarin viimeinen ilmoittautumispäivä
18. ja 19. toukokuuta: Seminaaripäivät 

***
Intresseanmälan: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/aktuellt.html#3

Ohjelma/Program: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/sessiot.html

Ilmoittautumislomake/Anmälningsblankett: 
http://www.helsinki.fi/historia/ylhist/ilmoittaudu.html

Suomen yliopistohistoriallisen tutkimuksen III päivät 18.–19.
toukokuuta 2009, Joensuu

Järjestäjät: Suomen yliopisto- ja korkeakouluhistorian tutkimuksen
verkosto
ja Joensuun yliopiston historian laitos

Teema: Käännekohdat pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa 1800-luvun
puolivälistä 
nykypäivään

* * *
Det III universitetshistoriska seminariet 18-19 maj 2009, Joensuu

Arrangörer: Nätverket för universitets- och högskolehistorisk
forskning i Finland och Historiska institutionen vid Joensuu
universitet

Tema: Vändpunkterna i det nordiska högskoleväsendet från medlet av
1800-talet till våra dagar

* * *
The third University History conference in Joensuu, Finland
Date: 18th and 19th of May 2009

Hosts: Research network on the history of university and higher
education in Finland and the Department of History, University of
Joensuu

Theme: Turning points in Nordic higher education since 1850


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <a at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.04.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://