[H-verkko] Sievi, Rauhaton raja - =?UNKNOWN?Q?P=E4hkin=E4saaren?= rauhan monet tulkinnat

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 10 15:52:10 EET 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Rauhaton raja - Pähkinäsaaren rauhan monet tulkinnat
Sievi 01.10.2009 

Rauhaton raja – Pähkinäsaaren rauhan monet tulkinnat

Yksi suomalaisen historiantutkimuksen kiistellyimmistä kysymyksistä
koskee Ruotsin ja sen ohessa Suomen ensimmäistä virallista
valtiollista itärajaa. Sukupolvi toisensa jälkeen on saanut koulussa
kuulla Pähkinäsaaressa, tarkemmin Nevan yläjuoksulla sijaitsevaan
saareen rakennetussa Pähkinälinnassa, solmitusta rauhansopimuksesta,
joka tehtiin vuonna 1323 ja joka määritteli rajan Pohjanlahden
länsipuolelle työntyneen Ruotsin kuningaskunnan ja Novgorodin
valtapiirin välillä. Rajan on nähty toisinaan heijastelleen
suomalaisen kulttuurin jakautumista itäiseen ja läntiseen
vyöhykkeeseen; toisinaan sen on tulkittu jakaneen suomalaisuuden
lännen ja idän kulttuuripiirien kesken.

Hyvin tavallisia ovat myös vuonna 1323 määritellyn rajan
kartallistukset koulu- ja historiakirjoissa samoin kuin
historiallisissa kartastoissa. Tavallisemmin rajaviiva ulottuu
Suomenlahden itäosista viistosti halki Suomen niemen Perämeren
rannikolle. Mutta kartallistukset eivät ole täysin yhteneväisiä, vaan
niissä esiintyy vaihtelua – toisinaan sisämaahan on piirretty suurehko
pyöreähkö mutka. Joissain kartallistuksissa raja on haluttu vetää,
uuden ajan alun virallisia ruotsalaisia tulkintoja ja pyrintöjä
myötäillen, melko suoraan Suomenlahdelta Vienanmerelle.

Rajankulun eroavaisuudet johtuvat tietysti siitä, ettei Pähkinäsaaren
rauhan rajasta tehty vielä vuonna 1323 karttaesitystä – tai ainakaan
sellaista ei ole säilynyt. Rauhansopimuksessa lueteltiin useita
rajapyykkejä, joista osa on helpommin tunnistettavissa toisten,
lähinnä pohjoiseen sisämaahan sijoittuvien, ollessa
tulkinnanvaraisempia. Kun lisäksi alkuperäinen rauhansopimusasiakirja
on tuhoutunut ja tallella on vain myöhempiä erikielisiä ja osin
sisällöltään eriäviä versioita, rauhansopimuksen versioissa mainitut
rajapyykit on ollut mahdollista identifioida useaan eri paikkaan ja
tämä on mahdollistanut historiantutkijoiden hyvinkin toisistaan
poikkeavat päätelmät rajankulusta. Yhteisymmärrystä ei ole löytynyt
siitäkään, voidaanko maastosta löytyvät rajakivet todella yhdistää
Pähkinäsaaren rauhan rajaan. Raja on ollut monella tavalla rauhaton.

Pähkinäsaaren rauhan rajan tutkimushistorian merkittävimmät ja osin
ristikkäiset tulkinnat ovat esittäneet Kustaa Vilkuna, Jarl Gallén,
John Lind, Kyösti Julku ja nyt viimeisimmäksi Jukka Korpela.

Pähkinäsaaren rauhan raja kiinnostaa myös suurta yleisöä, mistä
todistavat harrastelija-arkeologien ja -historioitsijoiden mm.
paikallislehdissä ja paikallistason esitelmätilaisuuksissa käyttämät
puheenvuorot. Ammattitutkijat ovat toisinaan suhtautuneet löydöksiin
ja tulkintoihin turhankin nuivasti. Väitetyllä rajavyöhykkeellä ja
varsinkin rajakiveksi väitetyllä muinaismuistolla saattaa kuitenkin
olla suuri merkitys alueen väestölle, esimerkiksi sen
paikallisidentiteetin rakentumiselle. 

Suomen itäraja on ollut näkyvästi esillä viime vuonna ja tullee
olemaan sitä myös vuosina 2009 ja 2010 Suomen sotaan ja Haminan
rauhaan liittyvien muistamisten ja juhlallisuuksien vuoksi. Kuitenkin
olisi syytä myös päivittää varhaisimmasta väitetystä itärajasta käytyä
keskustelua ja summata monipolvisen väittelynkin sävyjä saaneen
keskustelun tulokset. 

Sievissä järjestetään torstaina 1.10.2009 tieteellinen, mutta samalla
kansantajuinen seminaari Pähkinäsaaren rauhan rajan väitetyn
pohjoispään lähettyvillä. Rahoituksen järjestyessä heti seuraavana
päivänä perjantaina 2.10.2009 järjestettäisiin ekskursio muutamille
väitetyille rajapyykeille ja kuultaisiin niihin perehtyneen
paikallishistorian tuntijan Sulevi Juholan esitelmiä. Ekskursion
toteutuminen selvinnee juhannukseen mennessä.

Seminaarin kotisivut ja järjestäjien yhteystiedot ovat osoitteessa
www.sievinkylat.fi.

http://www.sievinkylat.fi ( http://www.sievinkylat.fi )

Tiedustelut:
Marko Lamberg <marko.lamberg at jyu.fi> puh. 014 260 1274 / 050 320 0048


Ilmoituksen lähetti:
 Marko Lamberg <marko.lamberg at jyu.fi> 
9.3.2009 15:58

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/