[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen 2009 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Pe Maalis 6 13:13:51 EET 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/. Älä 
postita arvosteluasi suoraan sähköpostilistoille vaan aina 
verkkolomakkeen kautta.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

***
Gaudeamuksen kevään 2009 kirjoja

Katja Yesilova
Ydinperheen politiikka
Nidottu, sivua. Gaudeamus 2009.
Mikä on perhe? Miten ja miksi hyvin yksityiseksi ymmärretty 
elämänpiiri on myös monien julkisten toimien kohde?
Äidin, isän ja lapsen muodostama ydinperhe on 1950-luvulta pitäen 
synnytetty väistämättömyytenä. 2000-luvulla perheet moninaistuvat ja 
hajoavat muodostaen uudenlaisia perheenä elämisen tapoja, mutta 
samalla ydinperhettä pidetään ihmisenä olemisen ehtona ja ainoana 
oikeana perhemallina.
Ydinperhesuhteiden purkautuminen näyttäytyy uhkana niin yksilöiden 
hyvinvoinnille kuin yhteiskunnan olemassaolollekin.
Teoksessa tutkitaan lähihistoriallisten aineistojen kautta perheen 
paikkaa ja merkitystä Suomalaisessa yhteiskunnassa. Se tarjoaa 
historiallisen ja kriittisen perspektiivin moniin vakiintuneisiin 
perheestä, perhetyöstä ja -politiikasta puhumisen tapoihin ja tuo 
näkyviin, miten historialliset edellytykset vallitseville 
perhepuheille ovat muodostuneet.

****

Tapani Harviainen, Raija Sollamo (toim.)
Raamatun heprean lukemisto
Nidottu, 183 sivua. Gaudeamus 2009.

Vanhan testamentin hepreankielisistä teksteistä koottu lukemisto on 
tarkoitettu Raamatun heprean opiskeluun. Se sopii käytettäväksi sekä 
peruskursseilla heprean kieliopin opintojen ohessa että 
itseopiskelussa. Kirjaa voidaan käyttää myös kansalais- ja 
työväenopistoissa. Tekstit on valittu eri puolilta Vanhaa 
testamenttia, jotta opiskelija tutustuisi edustavasti kirjallisuuden 
eri lajeihin - sekä proosaan että runouteen. Oppikirjan sanasto ja 
selitykset tekevät tekstien ymmärtämisen vaivattomaksi ja lukemisen 
jopa nautinnoksi. Heprean taito kasvaa kohisten. Tarkoituksena on 
osoittaa, että heprea ei ole niin vaikea kieli kuin usein luullaan.

****

Medialukutaidot_
Reijo Kupiainen & Sara Sintonen
Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus
Nidottu, 196 sivua. Gaudeamus 2009, Palmenia-sarja.

Nykyistä mediakulttuuria kutsutaan osallisuuden kulttuuriksi, jossa 
ihmiset tuottavat ja jakavat omia kokemuksiaan ja mediakertomuksiaan 
muun muassa blogeina ja YouTubessa. Medialukutaidot, osallisuus, 
mediakasvatus esittelee digitaalisen tarinankerronnan menetelmän 
pedagogisena tapana, jolla pyritään osallistamaan ja valtauttamaan 
lapsia, nuoria ja aikuisia. Teos soveltuu kasvatus- ja viestintäalan 
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden sekä kaikkien käytännön 
mediakasvattajien käyttöön.


****


Pentti Määttänen
Toiminta ja kokemus. Pragmatistista terveen järjen filosofiaa
Nidottu, 187 sivua. Gaudeamus 2009.
Toiminta ja kokemus tarkastelee tietoon ja tietoisuuteen liittyviä 
ongelmia filosofisen naturalismin pohjalta. Ihminen on evoluution 
tuottama luontokappale, ajassa ja paikassa liikkuva lihakimpale, 
kehityskelpoinen ja kehityskeskusteluja käyvä apina, joka on 
hankkinut kyvyn valmistaa ja käyttää työkaluja ja laitteita, ajatella 
symbolien avulla ja luoda monimutkaisia sosiaalisia rakenteita. Miten 
tämä on voinut tapahtua ja mihin se perustuu? Tähän on kyettävä 
vastaamaan turvautumatta luonnon ylä- ja ulkopuolelta tuleviin 
transsendentaalisiin seikkoihin, aineettomiin ajatusolioihin tai 
Herran enkeleihin. Kysymys on vaikea, eikä siihen tässäkään teoksessa 
saada varmaa vastausta. Siinä kuitenkin väitetään, että eräät 
ongelmat on asetettava toisin, jotta osaisi hakea ratkaisua oikeasta 
suunnasta.

****

Kari Huotari & Johanna Hurtig (toim.)
Sosiaalityötä monitoroimassa
Nidottu, 202 sivua. Gaudeamus 2009, Palmenia-sarja.
Monitorointi tarkoittaa läheltä katsomista, tarkastelemista, 
arvioimista sekä mukana oloa ja osallisuutta. Teoksessa näytetään 
läheltä välähdyksiä 2000-luvun suomalaisen sosiaalityön arjesta. 
Sosiaalityössä pidetään niiden puolia, joiden mahdollisuudet 
valintoihin ovat olleet muita heikommat. Samalla tiedostetaan, että 
väärin valinneella on oikeus uusiin valintoihin, mahdollisuuksiin ja 
alkuihin. Niiden tarjoaminen ja niihin tukeminen on sosiaalityön 
keskeinen tehtävä.

****

Juha Manninen & Risto Vilkko (toim.)
Ajattelun välineet ja maailmat. Kirjoituksia Jaakko Hintikan 
filosofiasta
Nidottu, 238 sivua. Gaudeamus 2009.
Jaakko Hintikka (s. 1929) on aikamme johtavia tutkijoita logiikan 
alalla. Hänen tuotantonsa ulottuu myös tieto-oppiin, 
tieteenfilosofiaan, estetiikkaan, kielifilosofiaan, filosofian 
historiaan ja filosofian nykysuuntauksiin. Filosofin työssään 
Hintikka ei ole tyytynyt vain kyseenalaistamaan aikaisempia 
ratkaisuja, vaan hän on tarjonnut tilalle omaperäisiä, syvemmälle 
meneviä ehdotuksiaan. Tunnustukseksi poikkeuksellisen monipuolisesta 
ja raja-aitoja kaataneesta urastaan hän on saanut filosofien Nobel- 
palkinnoksi nimitetyn niteen sarjaan Library of Living Philosophers. 
Ajattelun välineet ja maailmat johdattaa suomenkielisen lukijan 
Hintikan ajatteluun. Se tarjoaa edustavan valikoiman kirjoituksia, 
joissa tarkastellaan Hintikan filosofian teemoja eri vuosikymmeniltä 
ja niiden jatkuvaa ajankohtaisuutta.


****
Ilkka Hanski, Ilkka Niiniluoto & Ilari Hetemäki (toim.)
Kaikki evoluutiosta
Nidottu, 259 sivua. Gaudeamus 2009.
Kaikki evoluutiosta juhlistaa 200 vuotta sitten syntynyttä Charles 
Darwinia ja 150-vuotiasta teoriaa luonnonvalinnasta. Teoksen 
kirjoittajat ovat suomalaisia eturivin tutkijoita, jotka käsittelevät 
luonnon, ihmisen ja kulttuurin evoluutiota omien erikoisalojensa 
näkökulmista. Yleistajuisissa ja innostavissa kirjoituksissa 
selvitetään evoluutioteorian peruskäsitteitä, oiotaan yleisiä 
väärinkäsityksiä evoluutiosta ja esitellään aihetta sivuavaa uutta 
tutkimusta. Kaikki evoluutiosta kokoaa samoihin kansiin ihmiskuntaa 
askarruttavia suuria kysymyksiä, niiden mahdollisia vastauksia ja - 
vielä lisää kysymyksiä. Millainen on ihmisen ja maailman tulevaisuus? 
Asuttavatko maapalloa joskus keinotekoiset eliöt?

****

Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen
Evoluutio ja ihmisluonto
Nidottua, 442 sivua. Gaudeamus 2009
Ihminen on evoluution tuote. Mitä se merkitsee? Mikä on 
evoluutioteorian paikka ihmistieteissä? Paljastaako se ihmisluonnon? 
Mikä oikeastaan on geenien suhde käyttäytymiseen? Entä kulttuurin 
suhde biologiaan? Tiedeyhteisöllä on näistä kysymyksistä monenlaisia 
näkemyksiä, ja ne herättävät myös julkisessa keskustelussa 
voimakkaita mielipiteitä. Evoluutio ja ihmisluonto tarjoaa 
tieteenfilosofisia välineitä ymmärtää evoluutioteoriaa ja sen 
sovelluksia ihmistieteissä. Nämä välineet mahdollistavat 
evolutiivisen ihmistutkimuksen rakentavan ja kriittisen arvioinnin.

****

Mats Björklund
Evoluutiobiologia
Nidottu, 260 sivua. Gaudeamus 2009.
Evoluutioteoria on kaikkea biologista tietoa yhdistävä kattoteoria, 
joka mullisti länsimaisen ajattelun perusteet hylkäämällä 
ihmiskeskeisen selitysmallin elävän luonnon monimuotoisuudesta. 
Vaikka evoluutioteoriaa puoltava todistusaineisto on mittava, se 
tunnetaan huonosti. Teorian perusteiden heikko tuntemus mahdollistaa 
evoluutioteorian perusteettoman ja jopa tarkoitushakuisen 
kyseenalaistamisen. Evoluutiobiologia on erinomainen johdatus 
evoluutioteoriaan. Siinä esitellään evoluutioteorian looginen rakenne 
ja historiallinen kehitys sekä evoluution perustekijät: muuntelu, 
perinnöllisyys ja luonnonvalinta.

****

Haldon John
Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Bysantti oli yksi maailmanhistorian laajimmista ja pisimpään 
säilyneistä imperiumeista, jonka valtakausi kesti yhdeksän vuosisataa 
ja joka ulottui kolmeen maanosaan. Bysantin perusta syntyi, kun 
Rooman valtakunta hajosi 500-luvulla ja Konstantinnopolista tuli uusi 
Rooma, joka kukoisti Euroopan ja Aasian rajalla. Alusta alkaen 
Bysantti joutui kamppailemaan vastustajiensakanssa. Idässä olivat 
persialaiset, arabit ja turkkilaiset, pohjoisessa slaavit ja 
bulgaarit sekä lännessä saraseenit ja normannit.

Bysantin historia on värikäs kuvaus imperiumista, joka kesti 
vuosisatoja islamilaisen maailman paineita ja välitti antiikin 
kirjallisen ja kielellisen perinteen eteenpäin. Teos seuraa Bysantin 
menestystä ja takaiskuja, jotka päättyivät valtakunnan kukistumiseen 
vuonna 1453.
Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys Bysantin tuhannen 
vuoden valtakunnasta.


****


Estetiikan klassikot 1 :Platonista Nietzscheen
Muut tekijät: Reiners Ilona (toimittaja), Seppä Anita (toimittaja), 
Vuorinen Jyri (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Estetiikan klassikot I on ensimmäinen suomenkielinen estetiikan 
tekstikokoelma, joka kokoaa yksiin kansiin kauneutta, esteettistä 
arvoa ja taidetta koskevia kirjoituksia. Teos esittelee tärkeimmät 
estetiikan kiistanaiheet ja ristivalottaa filosofisen estetiikan 
ongelmia ¿ esimerkiksi kauneuden määritelmää sekä kysymystä taiteen 
ja todellisuuden suhteesta, jonka eri ajattelijat ja koulukunnat 
ymmärtävät hyvinkin eri tavoin.

Estetiikan klassikot sisältää klassiset tekstit antiikin, keskiajan, 
renessanssin, valistuksen, romantiikan sekä varhaismodernin ajalta. 
Aikakausien jaksot alkavat suomalaisten asiantuntijoiden laatimilla 
esittelyillä, jotka suhteuttavat tekstit kulloiseenkin aikakauteen.

Mukana ovat seuraavat kirjoittajat: Homeros, Platon, Aristoteles, 
Horatius, Pseudo-Longinos, Plotinos, Raamattu, Quintus Septimius 
Florens Tertullianus, Aurelius Augustinus, Aurelius Augustinus, 
Johannes Damaskolainen, Bonaventura, Tuomas Akvinolainen, Tuomas 
Akvinolainen, Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, Marsilio Ficino, 
Michel de Montaigne, Jussi Kotkavirta, Alexander Gottlieb Baumgarten, 
Alexander Gottlieb Baumgarten, Johann Joachim Winckelmann, Denis 
Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schiller, Friedrich 
Schelling, Friedrich Schlegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Johan Wolfgang von Goethe, Jean le Rond 
d¿Alembert, Charles Batteux, Archibald Alison, Thomas Reid, Mary 
Wollstonecraft, Edmund Burke, David Hume, Immanuel Kant, Olindes 
Rodrigues, Théophile Gautier, Karl Marx ja Friedrich Engels, John 
Ruskin, Hippolyte Taine, Émile Zola, Charles Baudelaire, Oscar Wilde, 
Stéphane Mallarmé, Bernard Bosanquet, Friedrich Nietzsche ja Leo 
Tolstoi.


****


Euroopasta ei mitään uutta: kansalaiset Euroopan unionia etsimässä
Muut tekijät: Kuusela Hanna (toimittaja), Bruun Otto (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa

EU ei tunnu kiinnostavan ketään. Se on kansalaisilleen etäinen ja 
byrokraattinen. Poliittinen keskustelu unionista on vähäistä, kun 
vaihtoehtoja ei ole. On oltava joko Euroopan puolella tai sitä 
vastaan. Samalla kriittinen pohdinta jää usein populismin varjoon.
Euroopasta ei mitään uutta vastaa tähän apatiaan. Kirjassa etsitään 
eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan ääntä ja pohditaan avoimesti, 
onko EU olemassaolonsa ja oikeutuksensa arvoinen. Mitä sanovat ilman 
lupaa tänne tulleet siirtolaiset tai vaaliuurnat hylänneet 
kansalaiset? Kuka hyötyy EU:n talouskasvusta, ja millainen on EU:n 
vastuu maailmassa? Millaisia ovat unionin saavutukset, ja millaiselta 
näyttää tulevaisuus?
Artikkelien kirjoittajat tulevat ympäri Eurooppaa, osa akateemisesta 
maailmasta ja osa kansalaisliikkeistä. Kirjan lukeminen ei vaadi 
ennakkotietoja unionista. Se soveltuu erityisesti niille 
kansalaisille, joita EU ei tähän saakka ole kiinnostanut.

I MYYTTEJÄ MURTAMASSA
Thomas Wallgren: Euroopan kysymyksestä kohti vaiohtoehtoisia 
tulevaisuuksia
Otto Bruun & Hanna Kuusela: EU:n globaali rooli - Illuusio 
itsekriittisyydestä
Jan Öberg: EU:n tulevaisuus: uusi rauhanprojekti vai militarisoitunut 
supervalta?
Jukka Könönen: Euroopan rajat ja rajojen Eurooppa Nadja Stamselberg: 
Eurooppalainen identiteetti: todellinen rakennelma vai rakennettu 
todellisuus?

II MYYTEISTÄ MUUTOKSEEN
Fabian Schuppert: Taloudellista kasvua ja työpaikkoja kestävällä 
kehityksellä. Tyhjää retoriikkaa vai tie vihreämpään tulevaisuuteen?
Frieder Otto Wolf: EU taloudellisena projektina
Elina Palola: Sosiaalipolitiikan haaste Euroopan unionille
Kari Karppinen: Eurooppalainen julkisuus? Julkinen keskustelu ja 
viestintä EU:n demokratisoimisessa
Etienne Balibar: Vaikea Eurooppa. Demokratia työn alla.

Hanna Kuusela ja Otto Bruun ovat erityisesti Eurooppa-kysymyksissä 
aktivoituneita kansalaisia, jotka ovat toimineet eurooppalaisissa 
kansalaisliikkeissä. Kuusela tekee kulttuurintutkimuksen väitöskirjaa 
University of Londonissa, ja Bruun valmistuu talous- ja 
sosiaalihistoriasta Helsingin yliopistosta. Muut kirjoittajat tulevat 
ympäri Eurooppaa ja kattavat kirjon professoreista 
kansalaisaktivisteihin.

****

Henkinen ihminen: henkinen ihmisessä & ihmisen ainutlaatuisuus
Rauhala Lauri
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Kirjan läpäisevä teema on, että ihminen eroaa laadullisesti esine- ja 
konemaailmasta: inhimillisen olemassaolon perusrakenteet ovat 
henkisiä. Lauri Rauhala analysoi henkisen olemassaolon olemusta 
filosofisesti mutta toteaa teeman olevan tärkeä empiirisillekin 
tieteille. Myös niissä tutkitaan ihmisen henkisiä toimintoja ja 
aikaansaannoksia. Rauhalan lähtökohta on Husserlin ja Heideggerin 
ajattelussa, mutta tekstit avautuvat käytännönläheisten esimerkkien 
avulla myös filosofiaa vähemmän harrastaneille.
Teos sisältää korjatut laitokset teoksista Henkinen ihmisessä ja 
Ihmisen ainutlaatuisuus. Siihen kuuluu myös FT Jussi Backmanin 
laatiman esittelyn Lauri Rauhalasta. Teos on samalla kunnianosoitus 
professori Rauhalan elämäntyölle.

***
Itseään tulkitseva eläin : Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus
Tekijät: Laitinen Arto
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Ihminen on itselleen arvoitus, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. 
Vastauksesta kuitenkin riippuu, millainen ihmisestä tulee. Hän voi 
toteuttaa omimpia mahdollisuuksiaan tai jäädä rajallisten näkökulmien 
vangiksi.

Kanadalainen yhteiskuntafilosofi Charles Taylor (1931-) on ollut 
erilaisten yksipuolisten näkökulmien väsymätön kriitikko. Tämä kirja 
esittelee Taylorin oman "itsetulkinnallisen" ihmiskäsityksen 
keskeisiä oletuksia. Siinä keskeisiä ovat muun muassa etiikka ja 
elämän arvot, itseymmärrys ja vastuu itsestä sekä yhteisöllisyys ja 
kulttuurierojen tunnustaminen.

YTT Arto Laitinen toimii tutkijana Helsingin yliopiston 
tutkijakollegiumissa ja on filosofian dosentti Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella.

****
Kansalaisesta kuluttajaksi: markkinat ja muutos terveydenhuollossa
ISBN-numero: 9789524950824
Muut tekijät: Koivusalo Meri (toimittaja), Ollila Eeva (toimittaja), 
Alanko Anna (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Kansalaiset terveyspalveluiden markkinoilla avaa keskustelun siitä, 
miten kansalaisista on tullut terveyspalveluiden kuluttajia ja mitä 
merkitsee vapaus ja vastuu terveydenhuollon markkinoilla. Teos 
erittelee lähtökohtia, joiden avulla voidaan hahmottaa kuluttamista, 
asiakkuutta ja osallistumista terveydenhuollossa sekä 
terveydenhuollon muuttumista markkinavetoiseksi.

Kirja kartoittaa ja tarkastelee kriittisesti viimeaikaisia muutoksia 
terveydenhuollossa sekä muutosten taustalla olevia prosesseja, 
toimijoita ja tavoitteita. Se valottaa peruskäsitteitä, toimijoita ja 
kansainvälisen kontekstin merkitystä sekä nivoo tarkastelun 
laajempaan yhteiskunnan muutokseen ja keskusteluun. Lisäksi pohditaan 
asiakkaan oikeudellista asemaa terveydenhuollossa, osallistujien 
kentän ongelmia ja haasteita. Teos seuraa Suomen Akatemian ja 
sosiaalija terveysministeriön tukemaa projektia, jota on täydennetty 
yhteiskuntapolitiikkaan nivoutuvilla osioilla.

Terveydenhuolto on kiinnostava erityisalue muun muassa siksi, että 
tuotteistamisen mahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin monissa muissa 
julkisissa palveluissa. Teos tuo esille terveydenhuollon 
erityiskysymykset mutta sitoo nämä myös laajempaan 
yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun ja käytäntöihin. Kansalaiset 
terveyspalveluiden markkinoilla on välttämätöntä luettavaa kaikille, 
joita kiinnostaa terveyspolitiikan tai yhteiskuntapolitiikan 
päätöksenteko ja siihen osallistuminen.

****
Kiina 1989 ja Tiananmenin perintö
ISBN-numero: 9789524951104
Muut tekijät: Asikainen Raisa (toimittaja), Naarajärvi Teemu 
(toimittaja), Vuori Juha (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Uhmakkaasti panssarivaunukolonnan edessä seisova kiinalaismies on 
yksi tunnetuimmista Kiinan ja kylmän sodan päättymisen herättämistä 
mielikuvista. Mistä tässä yksilön ja sotakoneiston kohtaamisessa oli 
kyse, mitä Kiinassa tapahtui maailmanpolitiikan hulluna vuonna 1989? 
Miksi Kiinan kommunistinen puolue on säilyttänyt valta-asemansa 20 
vuotta Tiananmenin aukion tapahtumien jälkeen, kun niin moni muu 
sosialistinen järjestelmä romahti kylmän sodan päättyessä? Näihin 
kysymyksiin vastaaminen auttaa ymmärtämään Kiinaa 2010-luvulle 
tultaessa.

LAINAUS: "Vaikka kommunistisella puolueella oli valtamonopoli 
Kiinassa, sekään ei enää 1980-luvun yleisessä uskonpuutteessa voinut 
vain vedota kuuliaisiin kansalaisiin ja suorittaa Maon aikakauden 
kaltaista joukkokampanjoihin perustuvaa puhdistusta ratkaistakseen 
vuoden 1989 ongelmat. Myös autoritaarisissa järjestelmissä on tarpeen 
oikeuttaa erikoistoimenpiteet: tukahduttamistoimet perustellaan 
yleensä joidenkin poliittisten uhkien aiheuttamalla pakolla. 
Puoluejohdon mukaan vuonna 1989 käytiin taistelua Kiinan poliittisen 
järjestelmän luonteesta, eli kommunistisen vallankumouksen ja 
kansantasavallan olemassaolosta."

****
Kulttuuriosaaminen: tietotalouden taitolaji
Tekijät: Uusitalo Liisa, Joutsenvirta Maria
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Maailman muutokset välittyvät median kautta hetkessä. Säilyykö 
kulttuurien omaleimaisuus vai samankaltaistaako globaali talous 
meidät? Minkälaiset tiedot ja taidot kantaisivat yli taloudellisesti 
huonojen aikojen? Kun ongelmat ovat maailmanlaajuisia ja 
kulttuurierojen vuoksi vaikeasti hallittavissa, tulee 
kulttuuriosaamisesta ja kulttuuripääomasta keskeinen voimavara.
Yritysten kulttuuriosaaminen tarkoittaa kuluttajien kulttuurisen 
taustan ymmärtämistä, esteettistä ja visuaalista osaamista ja kykyä 
puhutella ihmisiä eri kulttuureissa. Yrityksiin kohdistuu myös 
odotuksia yhteiskuntavastuun kantajina ja luottamuksen ylläpitäjinä. 
Kuluttajatkin ovat aktivoituneet. He toimivat myös kansalaisina ja 
luovat kriittisiä keskusteluyhteisöjä yli rajojen.
Teoksessa tarkastellaan kulttuurin ja kulttuuriosaamisen kasvavaa 
merkitystä nykytaloudessa.
Kirjoittajat ovat kulttuurin ja talouden vuorovaikutukseen 
perehtyneitä tutkijoita.****

****
Maailma ilman ulkopuolta: verkostoajattelun lyhyt historia
ISBN-numero: 9789524950787
Tekijät: Eriksson Kai
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Verkosto on nyky-yhteiskunnan avainkäsite: talous toimii 
verkostoissa, poliittinen yhteistyö on verkostoyhteistyötä. Verkostot 
muokkaavat sitä kenttää, jonka pohjalta yhteiskunta ymmärretään. 
Verkosto ei ole enää pelkkä metafora vaan yhteiskunnallisen ajattelun 
ja yhteiskunnassa toimimisen edellytys. Kai Eriksson pohtii 
teoksessaan, miten verkostonäkökulma on saanut oman itsenäisen 
muotonsa 1800-luvun lopulta alkaen ja kuinka se on tullut ohjaamaan 
yhteiskunnallista ajattelua ja toimintaa. Näkökulma on tuottanut 
käsityksen avoimesta tilasta, joka sulkee sisään, muttei rajaa ulos.

Teos kuvailee, miten verkostonäkökulman muotoilu nykyfilosofiassa on 
ilmentänyt nimenomaan pyrkimystä irtautua hierarkioista ja 
suljetuista kokonaisuuksista. Maailma ilman ulkopuolta tarkastelee 
myös sitä miten verkostot ovat muovanneet politiikan uusia muotoja ja 
julkisen hallinnoinnin uudistusohjelmia. Toisin kuin yleensä 
verkostoja tutkivassa kirjallisuudessa, teos ei käsittele verkostojen 
teoriaa ja verkostojen politiikkaa kahtena erillisenä ilmiönä. 
Päinvastoin, niitä tarkastellaan saman historiallisen muutoksen osina.

Teos on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietää kuinka 
verkostonäkökulma on viime vuosikymmeninä tullut määrittämään 
yhteiskunnallista ajattelua ja toimintaa. Siten se auttaa ymmärtämään 
nykyyhteiskunnan ja yhteiskuntateorian uusia kysymyksiä. Se soveltuu 
etenkin sosiologiasta, viestinnästä, yhteiskuntapolitiikasta, 
politiikasta ja filosofiasta kiinnostuneille.
****
Murtuvat merkit: rakenne, käytäntö ja poikkeama semiotiikan 
tutkimuskohteina
ISBN-numero: 9789515707642
Muut tekijät: Hannula Erja (toimittaja), Oksanen Ulla (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Miten merkitykset muodostuvat? Käytännöissä, rakenteissa vai niiden 
poikkeamissa? Muuttuuko näiden käsitteiden merkitys eri konteksteissa 
ja voidaanko esimerkiksi käytännön käsitettä käyttää samassa 
merkityksessä yhteiskunnan ja taiteen tutkimuksessa? Voidaanko 
rakenteita tarkastella vain strukturalistisesti ja miten ne 
muuttuvat? Entä onko poikkeama semioottisista ilmiöistä merkittävin? 
Kun semioottinen tarkastelu siirtyy teoriasta soveltavaan arjen 
tarkasteluun, miten merkitykset jäsentyvät maailmassa, jonka 
rakenteet ja käytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa? Semiotiikka eli 
merkkioppi on filosofinen suuntaus, joka tutkii merkkien ja kaikkea 
merkeillä tapahtuvan viestinnän merkitystä, niiden yhdistelyä sekä 
merkitystä ja käyttöä. Murtuvat merkit käsittelee merkityksen 
muodostumista sekä teoreettisen että soveltavan tutkimuksen 
näkökulmasta. Se hyödyntää erityisesti C.S. Peircenluomaa näkökulmaa 
semiootiikasta. Teos sopii yliopistokäyttöön johdatukseksi 
semiotiikan tutkimuksen moninaisuuteen.

********
Sanat ja asiat: ihmistieteiden arkelogia
ISBN-numero: 9789524950244
Tekijät: Foucault Michel
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Sanat ja asiat oli Michel Foucault'n läpimurto ranskalaiseen 
filosofiaan. Hän tutkii teoksessaan ihmistieteiden arkeologiaa. 
Millaisista ajattelutavoista modernin ajan ihmistieteet ovat 
syntyneet, ja mistä niiden käsitteet ja kysymyksenasettelut ovat 
peräisin? Foucault'n mukaan kullakin ajalla on sille ominainen tiedon 
syvärakenne: renessanssin aikana tieto jäsentyy erilaisten 
samankaltaisuuksien mukaan, klassisella ajalla järjestyksen 
periaatteena ovat representaation erilaiset muodot ja modernin ajan 
kynnyksellä järjestyksen periaatteeksi tulee asioiden 
historiallisuus. Foucault esittää, että modernit ihmistieteet 
perustuvat käsitykselle, jonka mukaan ihminen on kaiken tiedon 
perusta ja samalla sekä tietonsa objekti että sen subjekti.
Foucault on olennaisesti muuttanut käsityksiämme ajattelusta ja sen 
tutkimisesta. Sanat ja asiat on teos, johon kannattaa perehtyä, jos 
haluaa ymmärtää nykyistä filosofista keskustelua.
Michel Foucault (1926-1984) tunnetaan ennen kaikkea tiedon ja vallan 
filosofina. Hänen ajattelunsa on vaikuttanut paljon myös 
yhteiskuntatieteisiin, historiantutkimukseen ja tieteenhistoriaan.
Kysymykseen mitä uutta filosofiassa tapahtuu? Foucault'n kirjat 
tarjoavat syvällisimmän, elävimmän ja myös vakuuttavimman vastauksen. 
- Gilles Deleuze
Foucault'n johdonmukaisuus, ainutlaatuisuus ja innoitus ovat 
sellaisia, että hänen viimeisimmän kirjansa lukemisesta syntyy 
väistämättä radikaalisti uusi näkemys länsimaisen kulttuurin 
menneisyydestä ja entistä kirkkaampi näkemys sen nykyisestä 
sekaannuksesta. - François Châtelet

****
Sähkön pitkä historia
Tekijät: Lindell Ismo
Kustantaja: OTATIETO / YLIOPISTOKUSTANNUS
Painovuosi: 2009
Asu: nidottu, pehmeäkantinen
Saatavuus: Uutuus tulossa

Sähkön pitkä historia käsittelee sähkön ja magnetismin käsitteiden 
kehittymistä ja niiden soveltamista kolmen vuosituhannen 
aikajänteellä osana kulttuurin historiaa. Siinä seurataan käsitteiden 
muodostumista teorian ja kokeiden vuoropuhelun kautta. Tämän ohella 
tarkastellaan sähkön soveltamista eri tekniikan aloilla, jolloin 
nähdään, miten sähkö korvaa aikaisemmat menetelmät tiedonsiirron, 
valaistuksen ja voimankäytön alalla. Kirja on tarkoitettu kaikille 
tieteen ja tekniikan historiasta kiinnostuneille.

"Toisin kuin ajalla, sähköllä on pitkä historia. Kehitys 
meripihkapalojen villakuituja vetävän voiman ihmettelystä 
kännykkäsukupolven multi-mediaviesteihin tai maapalloa peittävän 
sähkö-verkon energiaa pursuvaan sykkeeseen on kestänyt pitkälti 
kolmatta vuosituhatta. Tämä kirja on kuin ostoskori, johon on 
keräilty sähkön ja magnetismin historiasta kiinnostavilta ja 
tärkeiltä tuntuneita silmiin sattuneita yksityiskohtia. Koska kori 
täyttyi jo 1800-luvun lopulle ehdittäessä, sen jälkeisiä asioita on 
poimittu mukaan vain satunnaisesti. Kun kirjan ensimmäinen painos 
ilmestyi 1994 nimellä Sähkö-tekniikan historia, sen tarkoituksena oli 
lähinnä Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan opiskelijoiden 
inspiroiminen. Sen painos on ollut lopussa usean vuoden ajan. Koska 
kirja levisi odotettua laajemmalle, tässä uudessa versiossa on otettu 
paremmin huomioon se, että lukijoilla ei ole välttämättä 
opiskelijoiden perustietoja."

****
Talous ja yhteiskuntateoria
Muut tekijät: Heiskala Risto (toimittaja), Virtanen Akseli (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Talous ja yhteiskuntateoria on laaja esitys yhteiskuntateoreettista 
ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous. Se esittelee 
kattavasti erilaisia talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä 
taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja aikakausien ja kulttuurien 
vaihdellessa. Teos tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja 
keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, 
sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä 
sekä näiden kritiikistä. Tarkasteltavina ovat talousajattelun vanhat 
ja uudet klassikot Adam Smithistä J.M. Keynesiin samoin kuin 
valtavirran talousajattelun kriitikot Foucault'sta Derridaan. 
Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja 
yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous ja 
yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien 
käsikirjaksi - taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta 
aatehistoriaan.

***
Vihreä teoria: ympäristö yhteiskuntateorioissa
Muut tekijät: Massa Ilmo (toimittaja)
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen moderni teoreettinen 
keskustelu syntyi 1970- ja 1980- luvuilla kehittyneissä länsimaissa. 
Näistä iduista on versonut vaikutusvaltainen ja yhteiskuntatieteen 
sisällä räjähdysmäisesti laajeneva keskustelu ympäristökriisin 
teoreettisista tulkinnoista.
Ympäristökysymykset ovat tunkeutuneet myös poliittisen päätöksenteon 
ytimiin ja esimerkiksi ekomodernisaatiosta on tullut uutta 
ekososiaalista yhteiskuntapolitiikkaa kokoava käsite.
Vihreä teoria on ensimmäinen suomenkielinen yhteiskuntatieteen 
ympäristöteoreettista keskustelua esittelevä teos. Siinä kuvaillaan 
ja arvioidaan niitä tapoja, joilla ympäristö on erilaisissa 
teoriaperinteissä käsitteellistetty ja miten "ympäristön", 
"sosiaalisten", "poliittisen", "taloudellisen" ja "kulttuurisen" 
välinen yhtälö on niissä ratkaistu.
Teos on tarkoitettu oppikirjaksi, mutta soveltuu myös ajankohtaiseksi 
tietokirjaksi jokaiselle ympäristöpolitiikasta kiinnostuneille.


****
1700-luvun kirjallisuus: ensyklopedinen sanakirja
ISBN-numero: 9789524950800
Tekijät: Ikonen Teemu
Kustantaja: Gaudeamus
Painovuosi: 2009
Saatavuus: Uutuus tulossa
Mistä alkoi romaanin voittokulku? Miten kirjoittamisesta tuli 
ammatti? Mistä Jean-Jacques Rousseau oikein kimpaantui? Mitä yhteistä 
on filosofialla ja pornolla? Mitä Jane Austen osasi paremmin kuin 
kukaan muu? Missä mielessä mekin olemme 1700-lukulaisia? Näihin ja 
moniin muihin kysymyksiin vastaa 1700-luvun kirjallisuus. 
Ensyklopedinen sanakirja, ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys 1700- 
luvun kirjallisuudesta. Se esittelee englantilaisen, ranskalaisen ja 
saksalaisen kirjallisuuden keskeisiä kirjailijoita, teoksia, 
kirjallisen elämän suuntauksia ja tapahtumia sekä niiden 
ymmärtämiseksi tärkeitä eurooppalaisen ajattelun suuntauksia 1600- 
luvun lopusta 1820-luvulle.

Teos koostuu aakkosellisesti jäsennetyistä hakusanoista, joita 
täydentää joukko pienoisesseitä. Esseet kokoavat 
kirjallisuudenhistorian kannalta merkittävien vuosien tapahtumia, 
tuovat esille unohdettuja mutta tärkeitä teoksia ja uusia näkökulmia 
tuttuihin klassikoihin, suuria linjoja halki vuosisadan sekä 
keskeisiä teemoja nykyisessä 1700-lukututkimuksessa. Ristiviitteet 
auttavat lukijaa hahmottamaan juonellisia jatkumoita vuosisadalla, 
joka tulvi uusia ajattelun ja kirjallisuuden suuntauksia. Teoksen 
hakusanoihin kuuluvat muiden muassa Autio saari, Esiromantiikka, 
Filosofinen kertomus, Itämaat, Kielletyt kirjat, Libertinismi, 
Porvarillinen romaani, Uusgotiikka, Vallankumous, Villilapset.

1700-luvun kirjallisuus. Ensyklopedinen sanakirja soveltuu 
erinomaisesti kirjallisuudenhistorian opiskelijoille, tutkijoille ja 
muille modernin kirjallisuuden esihistoriasta kiinnostuneille.