[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Koordinaattori =?UNKNOWN?Q?kulttuuriperinn=F6n?= digitointihankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 30 20:16:16 EET 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Koordinaattori kulttuuriperinnön digitointihankkeeseen

Museoviraston tiedonhallintakeskuksen tehtävänä on kehittää
valtakunnallisesti museokokoelmia ja kulttuuriympäristöä koskevaa
digitaalista tallennusta, koordinoida yhteisiä
tietotekniikkaprojekteja ja edistää kulttuuriperinnön saatavuutta
tietoverkon kautta. 

Tiedonhallintakeskukseen haetaan ajalle 1.3.–31.12.2009 osa-aikaiseen
työhön

KOORDINAATTORIA 

kulttuuriperinnön digitointia koskevaan EU-hankkeeseen. 

Tehtäviin kuuluu yhteydenpito hankkeen osapuoliin, juoksevien
asioiden
hoito, selvitysten teko ja raportointi sekä muut hankkeeseen
liittyvät
tehtävät.

Tehtävään soveltuva tutkinto on esimerkiksi jokin
kulttuuriperintöalan tai –
hallinnoinnin alempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto.
Edellytyksiä työn suorittamiselle ovat kulttuuriperintöalan ja
erityisesti
museoalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen englannin
kielen
taito.  Eduksi lasketaan projektityökokemus, erityisesti
EU-hankekokemus,
tietotekniikkataidot sekä sanastojen ja sisällönkuvailun tuntemus.

Tehtävässä noudatettava työaika on 20 t viikossa. Tehtävän palkkaus
on
työajan mukainen osa vaativuusryhmän 7 mukaisesta kokoaikaisesta
palkasta (2
199,40 €). Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa
Museoviraston
virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työsopimus tehdään vuoden loppuun,
mutta
jatkoaika on mahdollinen.

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Pirjo Hamari (09-4050 9236,
pirjo.hamari at nba.fi )
ja erikoissuunnittelija Sirkka Valanto (09-4050 9329,
sirkka.valanto at nba.fi
).

Hakemukset liitteineen (todistukset, ansioluettelo) tulee toimittaa
13.2.2009 klo 16.15 mennessä Museoviraston kirjaamoon, PL 913, 00101
Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen museovirasto.kirjaamo at nba.fi).
Hakemuksia ei palauteta. 


Viestin välitti:

*****
Pirjo Hamari
Kehittämispäällikkö/Head of Development
Museovirasto/National Board of Antiquities
Kehittämisyksikkö/Development unit
PL 913
FIN-00101 Helsinki
Finland
tel: ­+358 9 40509367
mobile: +358 50 440 1363
fax: +358 9 40509300
email: pirjo.hamari at nba.fi
http://www.nba.fi/
*****

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <>
Ilmoitus vanhentuu: 14.02.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://