[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon kevään 2009 uutuudet

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ti Tammi 20 12:26:55 EET 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!


****
Vastapainon kevään 2009 uutuudet

 Leena Alanen & Kirsti Karila (toim.)
Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

280 s.
34 €
978-951-768-242-8
38; 34.41
huhtikuu

Globaalit ja suomalaisen yhteiskunnan taloudelliset, kulttuuriset ja 
rakenteelliset muutokset välittyvät yhä suoremmin lasten elämään ja 
kokemuksiin. Lapsuuden muuttuminen on huomattu ja huolipuhetta on 
julkisessa keskustelussa runsaasti. Sen sijaan vähemmälle huomiolle 
on jäänyt se, miten yhteiskunnalliset muutokset ovat muuntuneet 
lapsuuden uusiksi järjestyksiksi ja miten ne vaikuttavat lasten 
elämään ja heidän kokemaansa lapsuuteen. Lasta ja lapsuutta koskevat 
kulttuuriset tulkinnat vaativat muutosta. Tarvitaan 
ammattikäytäntöjen ja sosiaalisten kumppanuuksien kehittämistä, jotta 
lasten oikeudet osallistua, vaikuttaa ja saada mielipiteensä 
kuuluviin toteutuisivat.

Kirjoittajat käsittelevät laajasti ja monitasoisesti sitä, kuinka 
suomalaisen lapsuus koetaan, tehdään ja rakennetaan erityisesti 
päiväkotiympäristössä. Millaista käyttäytymismallia tai lapsuuden 
formaattia lapsille tarjotaan kasvatusideologioissa, instituutioiden 
politiikoissa tai ammatillisia käytäntöjä rakentavissa oletuksissa ja 
odotuksissa? Miten lapset kokevat tämän heille "annetun" lapsuuden, 
oman asemansa, toimintamahdollisuutensa ja niiden rajoitukset? Lapset 
eivät vain kyseenalaista heille annettua lapsuuden järjestystä ja sen 
perusteluja, vaan he myös tekevät luovaa vastarintaa, hakevat aukkoja 
instituutioiden rakenteista ja ideologisista järjestyksistä ja luovat 
niiden kautta oman toimintakulttuurinsa. Teoksessa esitellään 
lapsuutta koskevaa tutkimusta sekä valotetaan lapsuudentutkimuksen 
antia arjen käytännöille - erityisesti institutionaalisen 
varhaiskasvatuksen käytännöille ja toiminnan kehittämiselle.

Kirja on suunnattu lapsuuden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 
tutkijoille ja korkeakoulutasoiseksi oppikirjaksi alan 
opiskelijoille. Kirjan kirjoittajat työskentelevät Jyväskylän ja 
Tampereen yliopistoissa kasvatustieteen, kulttuurihistorian, 
maantieteen, psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian ja 
varhaiskasvatustieteen alueilla.

Anneli Anttonen, Heli Valokivi, Minna Zechner (toim.)
Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki

296 s.
34 €
978-951-768-234-3
37
huhtikuu


Hoiva on tuttu ja arkinen asia. Monilla on omakohtaisia kokemuksia 
hoivan saamisesta ja omien lastensa, partnerinsa tai vanhempiensa 
hoivaamisesta tai hoivapalveluiden käytöstä. Hoiva tuottaakin 
laajasti hyvinvointia yksilöille ja yhteisölle. Vaikka hoiva on aina 
ollut välttämätön osa ihmisten elämää, niin vasta 1980-luvulla siitä 
tuli keskeinen teoreettinen ja poliittinen kysymys. Aivan viime 
vuosina hoivasta on tullut myös tärkeä julkisen keskustelun aihe.

Tämä kokoelma muodostaa akateemisesti painavan, mutta silti hyvin 
ajankohtaisen puheenvuoron hoivan maailmasta. Yhtäältä kirja piirtää 
terävän kuvan hoivatutkimuksen ja hoivapolitiikan kehityskaarista ja 
nykysuunnista. Toisaalta kirjoittajat kuvaavat elävästi hoivan arkea 
ja hoivakäytäntöjä tukeutuen haastatteluihin ja esimerkkeihin. 
Kirjoituksissa tulevat esiin niin hoivan teoreettiset kysymykset, 
hoivapolitiikan muutos kuin myös ne ristiriidat, joita hoivan arki ja 
sosiaalipoliittiset järjestelmät tuottavat.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys hoivasta ja 
hoivapolitiikasta. Se on kirjoitettu opiskelijoille, tutkijoille, 
hoiva-alalla työskenteleville ja kaikille niille, jotka ovat 
kiinnostuneita paitsi hoivasta myös ihmisten välisestä auttamisesta 
ja tuesta, hyvinvoinnin tuottamisesta, sosiaalipolitiikasta ja 
laajemminkin yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista.Charles Darwin
Lajien synty
(The Origin of Species)
Suom. Pertti Ranta

388 s.
38 €
978-951-768-236-7
56.41
toukokuu

Vuonna 1831 nuori luonnontieteilijä Charles Darwin lähti Plymouthin 
satamasta HMS Beaglen mukana viisi vuotta kestäneelle 
tutkimusmatkalle. Tämän matkan aikana Darwin keräsi aineiston yhteen 
ihmiskunnan mullistavimpaan tieteelliseen keksintöön, evoluutioteoriaan.

Lajien synty ilmestyi ensimmäisen kerran 1859. Siinä esitetty teoria 
luonnonvalinnasta oli aivan uutta ja sai näkemään ihmislajinkin 
kokonaan uudella tavalla. Kirja sai osakseen myös kiivasta 
vastustusta, joka ei täysin ole laantunut tänäkään päivänä. 
Kirjassaan Darwin todisti kaikkien olemassa olevien lajien olevan 
pitkän kehityksen tulosta alkeellisimmista muodoista, ihmisenkin, 
jota siihen asti oli pidetty lähinnä Jumalan luomana. 
Galapagossaarilla tekemiensä tutkimusten ja sieltä keräämänsä 
aineiston avulla Darwin kykeni osoittamaan, ettei kehitys suinkaan 
ollut vielä loppunut, vaan evoluutio jatkoi ajoittain hyvin nopeaakin 
etenemistä. Eri saarilla asuneet kilpikonnat ja sirkkulintujen nokat 
olivat tässä avaintodisteina.

Tänä vuonna Charles Darwinin syntymästä on 200 vuotta, ja ensimmäinen 
painos Lajien synnystä ilmestyi 150 vuotta sitten. Näiden 
juhlavuosien kunniaksi Lajien synty ilmestyy nyt uutena suomennoksena.

Raija Julkunen
Tasa-arvon paradoksit
Keskusteluja suomalaisista sukupuolijärjestyksistä

334 s.
35 €
978-951-768-238-1
32.3
toukokuu

Modernisaatiososiologit pitävät patriarkaattisen järjestyksen ja 
miesvallan murenemista yhtenä 1900-luvun suurista tarinoista. 
Sukupuolten tasa-arvosta on tullut tärkeä tavoite globaaleilla ja EU- 
areenoilla. Pohjoismaat pitävät kärkisijoja sukupuolten tasa-arvon 
globaaleissa vertailuissa, myös Suomi profiloituu mielellään tällä 
asialla.

Samalla sukupuolten tasa-arvo karkaa koko ajan käsistä niin, että 
voidaan puhua tasa-arvon paradokseista. Sukupuolijärjestelmän 
peruspiirteet - ero, hierarkia ja heteronormatiivinen muotti - 
haurastuvat yhdessä paikassa, mutta uusiintuvat ja nousevat esiin 
toisessa. Itse sukupuolen käsite on problematisoitunut, eikä sitä 
käsitetä pelkästään miesten ja naisten väliseksi eroksi, vaan myös 
naisten ja miesten keskinäisiksi eroiksi. Jokainen sukupolvi 
tulkitsee uudestaan sukupuolen ja tasa-arvolle annetun merkityksen.

Näin tasa-arvopolitiikassa säilyvät vakiintuneet kysymykset kuten 
palkkaeriarvoisuus, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä hoivan 
miesvaje. Niiden rinnalle nousevat uudet tai uusvanhat kysymykset 
kuten seksuaalivähemmistöjen ja samansukupuolisten parien oikeudet, 
kulttuurin seksualisoituminen, naisiin kohdistuva väkivalta ja 
seksikauppa. Miehet ovat aktivoituneet Suomessakin ja arvostelevat 
tasa-arvopolitiikkaa feministisestä hegemoniasta. Kenen resurssina 
tasa-arvopolitiikka toimii?

Raija Julkunen analysoi tasa-arvoideaalin ja sukupuolijärjestelmän 
jatkuvuuksien jännitteitä. Sukupuoliraja liikkuu ja hämärtyy samalla 
kun sukupuolta esitetään ja vahvistetaan toisaalla. Kirjan kohteena 
ovat tasa-arvoisina pidetyt Pohjoismaat ja erityisesti suomalainen 
yhteiskunta. Julkunen nimeää 2000-luvun sukupuolijärjestyksen 
jälkipatriarkaattiseksi.

Merja Laitinen ja Anneli Pohjola (toim.)
Tabujen kahleet

296 s.
34 €
978-951-768-235-0
34.2
huhtikuu

Tabut ovat merkityksen kantajia. Ne sisältävät ristiriitoja, 
paradokseja ja myyttisiä käsityksiä. Usein ne liitetään yhteen 
kieltojen ja uskonnon, sairauden ja kuoleman, inhon, pelkojen ja 
avuttomuuden kanssa. Mutta myös positiiviset asiat ja hyvänolon 
tunteet voivat olla tabuoituja. Tabut voivat sisältää vastakkaisia, 
kiellettyjä ja sallittuja, pahoja ja hyviä piirteitä. Tällöin katseen 
suunta ja asiaan liittyvä yhteiskunnallinen tarkoitus määräävät 
tabuoitumisen.

Tabujen kahleet osallistuu keskusteluihin yhteiskunnan ja 
palvelujärjestelmän muutoksesta suhteessa eri toimijoiden 
mahdollisuuksiin pohtimalla sitä, mitä ovat nykyisen epävarmuuden 
ajan tabut, mistä ne syntyvät ja mitä ne tuottavat. Teos syventyy 
analysoimaan tabujen monimuotoisuutta ja monitasoisuutta erilaisissa 
yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Artikkelit osallistuvat keskusteluun 
tiedon muotoutumisesta osana yhteiskunnallisia toimintoja, käytäntöjä 
ja suhteita.

Teos avaa tabuja ja niiden saamia merkityksiä myös auttamistyössä ja 
kohtaamisissa. Artikkelit tuottavat vaietun, väärän ja kielletyn 
hienosyistä analyysiä, mutta osoittavat myös arkisiin ilmiöihin 
piiloutuvia moraalisia ja eettisiä jännitteitä. Tabut hankaloittavat 
aitoa kohtaamista niin auttamistyön kuin tutkimuksen käytännöissä. 
Tabuoidut teot synnyttävät hyökkäävyyttä ja vihamielisyyttä, 
etäisyyden ottamista ja piinallista hiljaisuutta.


Mianna Meskus
Elämän tiede
Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän 
hallinnasta

240 s.
33 €
978-951-768-241-1
31.5
toukokuu

Tämä kirja on tutkimus elämästä lääketieteellisen vallankumouksen 
aikakaudella. Geenitutkimuksen myötä ihmisen perimästä on tullut 
kasvavan kiinnostuksen, tutkimuksen ja säätelypyrkimysten kohde. 
Kysymys elämän hallinnasta perimän tasolla ei kuitenkaan ole uusi. 
Ihmisen perimän ongelma on kannatellut yli sadan vuoden ajan 
tieteellisiä, poliittisia ja populaareja keskusteluja, oli sitten 
puhe rotujen alkuperästä, väestön laadusta tai yksilöiden 
normaaliudesta ja poikkeavuudesta.

Kirjan lähtöajatuksena on pohtia kriittisesti käsityksiä ihmisen 
biologisista ominaisuuksista ja niiden tieteellis-teknologisesta 
hallinnasta. Siinä seurataan perinnöllisyyslääketieteen historiaa 
1900-luvulla, valotetaan rotuhygienian ja nykygenetiikan 
kiistanalaista suhdetta sekä analysoidaan vanhempien 
valintatilanteita sikiöseulontojen äärellä. Kirja osoittaa, millä 
tavoin lääketieteellinen tieto ja teknologia muovaavat vanhemmuutta - 
erityisesti äitiyttä ja naisten ruumiillisuutta. Tähän liittyy sekä 
eettisiä ongelmia että uusia elämänhallinnan mahdollisuuksia.

Teos on suunnattu lääketieteen historiasta, sosiologiasta ja 
etiikasta kiinnostuneille. Se soveltuu koulutukseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä lääketieteen aloilla. Kirjan ote on 
aikalaisanalyyttinen, ja siksi se sopii myös laajemmin nykyajan 
erityisluonteesta kiinnostuneille lukijoille.

Hanna Ojala, Tarja Palmu ja Jaana Saarinen (toim.)
Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

256 s.
34 €
978-951-768-239-8
38.5
huhtikuu

Elämme elinikäisen oppimisen aikakautta ja siksi vietämme runsaasti 
aikaa erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa joko itse 
opiskellen tai toisia opettaen. Koulutuksesta onkin muodostunut yksi 
keskeinen kenttä, jossa käsitykset itsestä ja omista toiminnallisista 
mahdollisuuksista ja rajoituksista rakentuvat. Mutta miten 
koulutusinstituutioiden arjessa tytöille ja naisille, pojille ja 
miehille asetetut erilaiset odotukset muokkaavat ymmärrystä omista 
kyvyistä ja osaamisesta, siis toimijuudesta?

Tässä kirjassa kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät analysoivat 
koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla. He etsivät 
vastauksia muun muassa kysymyksiin: miten sukupuoli kytkeytyy 
päiväkodin, peruskoulun ja yliopiston arkeen ja niissä opiskelevien 
ja työtään tekevien toimintaan? Miten sukupuolistunut toimijuus 
muotoutuu ja millaisia ilmiasuja se koulutuksen erilaisissa 
konteksteissa saa? Kirjassa problematisoidaan ja puretaan toimijuuden 
käsitettä. Arkista purkamalla päästään käsiksi siihen, miten 
erilaisia sosiaalisia eroja tuotetaan ja ihmisiä paikannetaan 
rutiininomaisesti kulttuuristen itsestäänselvyyksien pohjalta.

Kirja on suunnattu koulutuksen, sukupuolen ja toimijuuden 
kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Se 
soveltuu oppikirjaksi erityisesti kasvatus- ja 
aikuiskasvatustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja naistutkimuksen 
opintoihin. Teos tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita 
näköaloja koulutuksen kysymyksiin.
Anne Mäntynen & Sari Pietikäinen
Kurssi kohti diskurssia

176 s.
32 €
978-951-768-243-5
30.01; 87
maaliskuu

Diskurssintutkimus perustuu ajatukseen kielen ja sosiaalisen 
toiminnan yhteenkietoutuneisuudesta. Tätä yhteenkietoutuneisuutta eri 
näkökulmista esittelee Johdatus diskurssintutkimukseen. Teos tarjoaa 
ajantasaisen ja kiinnostavan johdattelun monitieteiseen 
diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin perusajatuksiin ja 
käsitteisiin. Mitä tarkoitetaan diskurssin käsitteellä? Miten siihen 
liittyvät konteksti, kielelliset resurssit ja genre? Miten 
diskursseja voi tutkia? Entä millainen on diskurssintutkimuksen 
analyysiprosessi? Teos antaa perustiedot diskurssintutkimuksesta ja 
sen soveltamisesta. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä 
kielenkäytöstä sellaisena kuin sen arjessa kohtaamme: mediassa ja 
mainoksissa, kuvissa ja kertomuksissa, kotona ja töissä.

Kirja on suunnattu diskurssintutkimuksesta kiinnostuneille 
opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille. Se soveltuu oppikirjaksi 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti kielen-, 
viestinnän- ja kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja 
kasvatustieteiden opintoihinAnu Suoranta
Halvennettu työ
Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä 
työmarkkinakäytännöissä.

312 s.
35 €
978-951-768-244-2
36.13
helmikuu

Säännöllisen epäsäännöllinen työ tuottaa taloudellista ja sosiaalista 
turvattomuutta sekä työtätekeviä köyhiä. Onko se aivan uutta? 
Tarkastelemalla työelämää pidemmällä aikavälillä kyseenalaistuu 
ajatus siitä, että vakaasta työelämästä ollaan nyt globalisaation 
myötä siirtymässä uuteen ja ennennäkemättömään epävakauden aikaan. 
Työsuhteiden historiallisessa tarkastelussa 2000-luvun 
pätkätyösuhteiden yleisyys ei näyttäydy uutena ilmiönä, vaan edelleen 
sukupuolia hierarkisoivana työmarkkinakäytäntönä.

Tutkimus on analyysi työehtosopimuksettoman työnteon sääntelystä ja 
hallinnasta Siinä asetetaan nykyiset työelämän kehitystrendit ja 
historiallis-empiirinen aineisto vuoropuheluun keskenään. Työnantajan 
intressinähän ennen ja nyt on ollut pitää työelämän aloite pois 
ammattiyhdistysliikkeeltä. Teoksessa keskeisenä tarkastelun kohteena 
olevat 1920- ja 30-luvun naisten työsuhteet haastavat kysymään, millä 
edellytyksillä suomalaisessa työmarkkinahistoriassa voidaan 
ylipäätään puhua sopimusten turvasta, taatun toimeentulon 
varmistavasta jokapäiväisestä palkkatyöstä ja vakaista ansioista. 
Palkkatyö ei aina ole synonyymi "hyvälle työlle", joka takaa 
tekijälleen toimeentulon.

Maailmansotien välisen ajan ja 2000-luvun työelämän suhteiden 
kontrastointi lisää ymmärrystä työelämän muutoksesta. Nykyisyydessä 
on läsnä menneisyydessä tehtyjä valintoja ja toimintaa ohjaavia 
ajattelumalleja. Halvennettu työ antaa hyviä välineitä ymmärtää tämän 
päivän työmarkkinasuhteiden logiikkaa.