[H-verkko] Arvosteltavaksi: Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Elo 26 11:33:03 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

***
Itämeren itälaidalla II. Rajat ja integraatio Fenno-Baltian 
historiassa. Studia Historica Septentrionalia 58
Kari Alenius, Anita Honkala, Sinikka Wunsch (toim.), Pohjois-Suomen 
Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2009, 258 s, mv-kuvitus.

Oulun yliopistossa vuonna 2008 järjestetyn Suomen ja Baltian maiden 
historian toisen tutkijaseminaarin teemoina olivat rajat ja 
integraatio. Lähtöajatuksena oli, että Suomessa ja Baltian maissa, 
kuten muuallakin, rajojen määrittely kuuluu keskeisiin yhteiskunnan 
kehitystä ohjaaviin tekijöihin. Siksi sitä on myös syytä eri keinoin 
ja näkökulmin tutkia. Rajojen määrittely voi olla henkistä tai 
fyysistä. Henkisellä tasolla jokainen ihmisyhteisö määrittelee, millä 
kriteereillä kuulutaan omaan yhteisöön ja millä kriteereillä 
vastaavasti kuulutaan johonkin muuhun yhteisöön. Kyse on toisin 
sanoen ”meidän” ja ”muiden” välisestä rajanvedosta. Usein historiassa 
ja nykyäänkin henkiset rajanvedot ovat johtaneet myös konkreettisiin, 
fyysisiin rajanvetoihin esimerkiksi valtiollisten rajojen muodossa.

Teoksen artikkelit voidaan jakaa kolmeen kokoavaan ryhmään. 
Ensimmäinen ryhmä valottaa varhaishistorian ja 1500–1600-lukujen 
kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia kehityskulkuja, jotka 
vaikuttivat rajojen muokkautumiseen ja integraatioon. Osin kyse oli 
myös jo silloin henkisistä rajanvedoista. Artikkeleiden ajallinen 
painopiste 1800-luvun lopulta toiseen maailmansotaan ulottuvalla 
jaksolla. Sen sisällä voidaan erottaa kaksi temaattista ryhmää. 
Ryhmään numero kaksi kuuluvat ennen muuta mielikuvallisia rajoja ja 
integraatiomahdollisuuksia luotaavat artikkelit. Kolmannen ryhmän 
muodostavat artikkelit, joissa käsitellään konkreettisemmin rajoja, 
niiden vaikutuksia ja niiden ylittämisiä.

http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut/St_hist_sep_58.htm

****

Ystävyyden monet kasvot. Toim. Kari Alenius, Olavi K. Fält, Markus 
Mertaniemi (toim.),
Studia Historica Septentrionalia 57
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2009, 211 s, mv- 
kuvitus.

Oulun yliopiston historian laitos järjesti 14.-15. helmikuuta 2008 
kansallisen symposiumin, jossa käsiteltiin ystävyyttä historiallisena 
ilmiönä.

Ystävyys, joka merkitsee muun muassa kykyä ja halua toimia 
yhteistyössä toisen kanssa, on varmasti yksi tärkeimmistä tai jopa 
tärkein ihmisten välinen suhde. Sille rakentuu oikeastaan 
kaikkinainen yhteiskunnallinen kehitys. Se luo puitteet 
kanssakäymiselle eri tasoilla henkilökohtaisista suhteista valtioiden 
välisiin joskus hyvinkin monimutkaisiin suhteisiin asti.

Ystävyys voi olla myös luonteeltaan todella moninaista erilaisissa 
kulttuurisissa ja poliittisissa yhteyksissä. Se voi saada tilanteesta 
riippuen hyvinkin vastakkaisia ilmenemismuotoja. Se voi olla 
esimerkiksi vilpitöntä tai vilpillistä, teknistä tai propagandistista.

Pidetyissä esitelmissä tarkasteltiin ystävyyttä ja sen ilmenemistä 
ajallisesti antiikista toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, 
maantieteellisesti koko maailman kiertäen Yhdysvalloista Välimeren ja 
Keski-Euroopan kautta Suomeen ja sieltä Venäjän kautta Japaniin sekä 
kulttuurisesti ja poliittisesti yksilöiden välisistä suhteista 
kansojen ja valtioiden välisiin suhteisiin.

Esitelmistä muokatut artikkelit on nyt julkaistu kirjana. Se antaa 
tilaisuuden arvioida, mitä yhteistä ja yleistä on mahdollista sanoa 
ystävyydestä kulttuurista ja aikakaudesta riippumatta. Se luo myös 
erinomaisen perspektiivin tarkastella ystävyyttä tämän päivän ja 
tulevaisuuden maailmassa.
http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut/St_hist_sep_57.htm

****

Imagology and cross-cultural encounters in history.Kari Alenius, 
Olavi K. Fält, Markus Mertaniemi (toim.),Studia Historica 
Septentrionalia 56.Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 
2008, 323 s, mv-kuvitus.

The Department of History at the University of Oulu in Finland 
organized the Conference on Imagology and Cross-cultural Encounters 
in History on August 29-31, 2007. The papers presented at the 
conference are published here. The purpose of the conference was 
firstly to consider utilization of an imagological viewpoint in the 
study of history in general. The themes included national and 
international symbols, persons and groups of people, but also images, 
as explaining factors in political and economic decision-making.

Secondly, the conference examined interaction between cultures, 
because it has always been apparent how difficult it is to understand 
others and dissimilarity. Images of others and dissimilarity are 
similar to a biological territory that protects one's own species. 
The purpose of the conference was to shed light on these problems 
through examples from different ages, which provide an additional 
perspective in examining corresponding phenomena today. If we 
understand the processes related to images, we can also understand 
ourselves better.

http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut/St_hist_sep_56.htm