[H-verkko] Helsinki, =?UNKNOWN?Q?Kylm=E4n?= sodan tutkielmaseminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 17 23:37:19 EEST 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Kylmän sodan tutkielmaseminaari
Helsinki 09.10.2009 klo 10:00

Liittyykö gradusi kylmään sotaan?

Tutkielmaseminaari pro gradu -tutkielmien tekijöille, Helsingin
yliopisto, perjantai
9.10.2009 klo 10.00–17.00.

Mikäli gradusi käsittelee tai sivuaa kylmää sotaa, tervetuloa
ensimmäiseen kylmän sodan
graduntekijöiden kokoontumiseen Helsingin yliopistoon 9. lokakuuta
2009. Käsittelemme ja
kommentoimme päivän aikana gradujen tekstejä ja tutkimussuunnitelmia
sekä keskustelemme uusista aiheista, erilaisista kylmän sodan
lähestymistavoista ja gradujen kannalta
käyttökelpoisista aineistoista.

Kylmää sotaa lähestytään ja tutkitaan nykyisin monin tavoin:
perinteisen poliittisen ja strategisen ylätason lisäksi gradusi voi
kosketella aihepiiriä vaikkapa kulttuurin,
identiteettien, sukupuolen tai paikallisen näkökulman kautta.

Seminaari on tarkoitettu kaikille graduntekijöille oppiaineesta tai
yliopistosta
riippumatta. Tavoitteena on antaa apua ja tukea tutkielmien
laatijoille. Pidemmälle ehtineiden lisäksi mukaan voi tulla, vaikka
tutkielma olisi vasta suunnitteilla. Järjestämme seminaareja jatkossa
2–3 kertaa vuodessa.

Mikäli haluat, että työtäsi (valmiita tekstejä tai
tutkimussuunnitelmaa) käsitellään seminaarissa, ota yhteyttä
31.8.2009 mennessä yliopistonlehtori Juhana Aunesluomaan
(juhana.aunesluoma at helsinki.fi). Muiden osallistujien on
ilmoittauduttava samaan
osoitteeseen 25.9.2009 mennessä.

Seminaarin kokoonkutsujina toimivat prof. Jussi Hanhimäki (Tampereen
yliopisto), prof. Kimmo Rentola (Turun yliopisto) ja
yliopistonlehtori Juhana Aunesluoma (Helsingin yliopisto).

Lisätietoja:

prof. Jussi Hanhimäki jussi.hanhimaki at uta.fi
prof. Kimmo Rentola kimmo.rentola at utu.fi
yliop.leht. Juhana Aunesluoma juhana.aunesluoma at helsinki.fi

Ilmoituksen lähetti:
 Juhana Aunesluoma <juhana.aunesluoma at helsinki.fi> 
17.4.2009 15:02

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/