[H-verkko] Tampere, Tampere 1930-luvulla - Lamaa, pulaa ja työttömyyttä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 29 12:21:40 EEST 2008


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Tampere 1930-luvulla - Lamaa, pulaa ja työttömyyttä
Tampere 30.09.2008 klo 18:00 - 28.10.2008 klo 18:00

YLEISLUENNOT


TAMPERE 1930-LUVULLA – LAMAA, PULAA JA TYÖTTÖMYYTTÄ

Kolmekymmentäluvun lama oli koko maailmaa ja kaikkia yhteiskunnan
tasoja koskettanut kriisi, joka vaikutti vahvasti myös teollistuneen
Tampereen väestön elinoloihin. Lama merkitsi ennen muuta
työttömyyttä, työajan lyhennyksiä ja palkan alennuksia. 1920-luvun
lopulla alkanut lama ulottui monessa perheessä 30-luvun lopulle
saakka. Maailmalla 1930-luvun lamana tunnettua ilmiötä kutsuttiin
Suomessa yleisesti pula-ajaksi. Toisin kuin pula-aikoina yleensä nyt
kaupoissa oli kyllä tavaroita, mutta kaikilla ei ollut niihin varaa.
Kolmen luentokerran sarjassa luodaan kuva työttömyyden laajuudesta ja
kohdentumisesta, väestön toimeentulosta, paikallisyhteisötason
poliittisesta elämästä 1930-luvun laman teollisuuskaupungissa.

Luennoitsija:  	Tutkija, FT Jarmo Peltola

Opetustila: 	Vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4

Ajankohta:	Tiistaisin klo 18.00 – 19.30

30.9.	Työllisyys, työttömyys ja huolenpito

	Luentosarjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan työttömyyden
laajuutta ja kohdistumista Tampereella, 1930-luvun laman
teollisuuskaupungissa. Kaupungeissa lamasta kärsi etupäässä
työväestö. Laman vaikutukset kohdistuivat voimakkaasti paitsi
rakennustoimintaan myös muihin teollisuudenaloihin. Esimerkiksi
metallityöläisistä lähes kolmannes menetti työpaikkansa.

14.10.	Tamperelaisperheiden toimeentulo ja 1930-luvun lama 

Laman aikana työn puutteesta kärsineet perheet olivat epävakaiden
työmarkkinoiden armoilla. Sosiaaliturva oli vähäistä. Välillä
työttömät pääsivät työttömyys- eli varatöihin, välillä he joutuivat
turvautumaan köyhäinhoitoon, joka piti tosin maksaa takaisin
parempien aikojen koittaessa.

28.10.	Työmailla, kabineteissa ja kaduilla – valta ja lamapolitiikka
Tampereella 1930-luvulla

Luentosarjan viimeisessä osiossa pureudutaan tamperelaiseen laman
aikaiseen politiikkaan. Sen näyttämöinä ovat työpaikat,
kunnallispolitiikka ja kaduilla tapahtunut kansalaistoiminta.
Tampereen kohdalla oman lisämausteensa laman ja politiikan
tarkastelulle antaa sisällissodan läheisyys sekä valtuuston
muuttuminen vasemmistoenemmistöiseksi.

Luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa!

http://www.ahjola.fi/kansalaisopisto

Tiedustelut:
Arto Juhela <arto.juhela at ahjola.fi> puh. 044 - 553 8424 

Ilmoitus lähetetty: 29.9.2008 10:20

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/