[H-verkko] =?ISO-8859-15?Q?Ty=F6t=E4:_Kolme_opetusministeri=F6n_rahoittamaa_tutkijakoulutuspaikkaa_kolmivuotiskaudeksi_1.1.2009 31.12.2011?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Syys 26 12:44:52 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kolme opetusministeriön rahoittamaa tutkijakoulutuspaikkaa
kolmivuotiskaudeksi 1.1.2009–31.12.2011

Hakujulistus 26.9.2008

HISTORIATIETEIDEN TUTKIJAKOULU

Julistaa haettavaksi 3 opetusministeriön rahoittamaa
tutkijakoulutuspaikkaa kolmivuotiskaudeksi 1.1.2009–31.12.2011

Historiatieteiden tutkijakoulu on opetusministeriön ja Suomen
Akatemian rahoittama valtakunnallinen historiantutkimuksen
jatkokoulutusorganisaatio. Palkallista tutkijakoulutuspaikkaa voivat
hakea väitöskirjan tekijät, jotka on hyväksytty historian
jatko-opiskelijaksi suomalaiseen yliopistoon. Valinta tehdään
tutkimussuunnitelman lupaavuuden perusteella. Valitut
tutkijatohtoriopiskelijat tulevat olemaan työsuhteessa omaan
yliopistoonsa. Palkkaus on yliopistokohtainen ja YPJ-järjestelmän
mukainen.

Hakemus koostuu seuraavista asiakirjoista:

1. korkeintaan yhden liuskan mittainen vapaamuotoinen
hakemusasiakirja ja seuraavat liitteet:
2. korkeintaan yhden liuskan mittainen CV, josta on käytävä ilmi
seuraavat tiedot
  a.nimi ja syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  b.perustutkinto, suorituspäivämäärä, pro gradun aihe ja arvosana
  c.milloin hyväksytty jatko-opiskelijaksi, pääaine, yliopisto
  d.väitöskirjatyön ohjaajan tai ohjaajien nimet
  e.tärkeimmät julkaisut
3. korkeintaan kolmen liuskan mittainen tutkimussuunnitelma, josta  
   on käytävä selville:
  - tutkimuksen otsikko, problematiikka ja metodologia
  - tutkimuksen tavoite ja merkitys
  - tutkimuksen nykyinen tilanne ja suunniteltu aikataulu

Hakemukseen ei liitetä todistuksia eikä suosituksia.

Hakemus lähetetään word-, rtf- tai pdf-muodossa sähköpostin liitteinä
tutkijakoulun koordinaattorille Tapio Salmiselle
sähköpostiosoitteeseen tapio.salminen[at]uta.fi tai kirjeitse
osoitteeseen: Tapio Salminen, Historiatieteiden tutkijakoulu, 33014
Tampereen yliopisto. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan
mennessä perjantaina 31. lokakuuta 2008 klo 24.00. Lisätietoja
antavat tutkijakoulun johtaja prof. Pertti Haapala
(pertti.haapala[at]uta.fi, puh 03-3551 6542) ja koordinaattori
(tapio.salminen[at]uta.fi, puh 03-3551 6540).

Prof. Pertti Haapala
Historiatieteiden tutkijakoulun johtaja

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Historiatieteiden tutkijakoulu
<tapio.salminen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.10.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/