[H-verkko] CFP: Att skriva sin historia genus, minneshantering och livsberättelse

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Syys 18 14:55:56 EEST 2008Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Att skriva sin historia – genus, minneshantering och livsberättelse

CFP II: Deadline för abstracts 30.9.2008

Att skriva sin historia – genus, minneshantering och livsberättelser
Forskarkollokvium vid Åbo Akademi, torsdag 27. - fredag 28. november
2008

Nedskrivna minnen och livsberättelser är värdefulla men komplexa
material för kultur- och samhällsforskare. Vad händer när en människa
skriver ner sina minnen? Hur förhåller sig minnena till det subjektivt
upplevda förflutna? Hur gestaltas erfarenheter och hågkomster till en
berättelse? Vad spelar genus för roll i livshistorier?

På det här forskarkollokviet diskuteras vilka olika analytiska
ingångar det finns till att tolka nedskrivna minnesberättelser och
livshistorier.
Kollokviet arrangeras av ämnena folkloristik och historia vid Åbo
Akademi men riktar sig även till doktorander och forskare inom andra
humanistiska vetenskaper. Avsikten är att stöda forskarutbildningen
vid Åbo Akademi samt att efter kollokviet sammanställa en antologi
som kan användas i
undervisningen.

Föreläsare:

*Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet
och ledare för Institutet för folklivsforskning vid Nordiska Museet:
'Det moderna varat som biografisk presentation'

*Marianne Liljeström, professor i kvinnovetenskap vid Åbo
Universitet:
'Identitetsbegär. Om kvinnors autobiografiska författarskap'

* Bengt Kristensson Uggla, Amos Andersson-professor för filosofi,
kultur och företagsledning vid Åbo Akademi:
'Minne och glömska, skuld och förlåtelse - livshitsoria i ljuset av
Paul Ricoeurs minnespolitik' 

Vid kollokviet finns möjlighet för 8-10 doktorander och forskare att
lägga fram korta presentationer (5 sidor / 20 minuter) av sin
forskning och sina tankar kring hanteringen av minnesmaterial. Om du
vill hålla en presentation på seminariet ber vi dig skicka ett kort
sammandrag av din presentation till aahlback at abo.fi senast den
30.9.2008.

Arrangörsgrupp:
FD Lena Marander-Eklund, folkloristik
FD Ann-Catrin Östman, historia
FL Anders Ahlbäck, historia

För mera information, kontakta Anders Ahlbäck, aahlback at abo.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.10.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://