[H-verkko] CFP: John Morton, suomalaistaustainen Yhdysvaltain itsenäistymisvaiheen merkkimies

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Syys 17 14:53:47 EEST 2008Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

John Morton, suomalaistaustainen Yhdysvaltain itsenäistymisvaiheen
merkkimies

'John Morton: Suomalaistaustainen Yhdysvaltain itsenäistymisvaiheen
merkkimies'

Ehdotusten jättöaika hankkeen johtoryhmälle päättyy 18.10.2008

Johtoryhmän kokous pidetään 10-12.11.2008 Philadelphiassa, PA
(National Constitution Center)

Tausta: 
Amerikan vallankumous ja Yhdysvaltain itsenäistyminen ovat olleet
jatkuvasti suuren kiinnostuksen kohteena. Samalla tutkijat ovat
pyrkineet etsimään aihepiiriin tuoreita näkökulmia pyrkimyksenään 
tuoda esille aikakauden monipuoliset ilmiöt ja niihin osallistujat. 
Pääasiassa tähän asti on kiinnitetty huomio nk. perustaja - isiin
(founding fathers) kuten Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ja John
Adams. On kuitenkin muistettava, että heidän kanssaan
samanaikaisesti vaikutti monia muita, yhtä kyvykkäitä valtiomiehiä.
Yksi melko vähälle huomiolle jäänyt henkilö on ollut John Morton,
joka edusti Pennsylvaniaa mannermaakongressissa ja oli siirtokunnan
edustajiston puhemies. Käsityksemme mukaan John Morton oli eräs
avainhenkilö vuoden 1776 tapahtumissa. Lisäksi hän vaikutti
merkittävästi Pennsylvanian poliittiseen elämään useiden vuosien
ajan. 

Toisin kuin useimpien muiden itsenäisyysjulistuksen
allekirjoittajien, John Mortonin juuret eivät olleet Brittein
saarilla. Morton oli Delaware -joen laaksoon 1600-luvun puolivälissä
saapuneiden Uuden Ruotsin siirtokunnan asukkaiden jälkeläinen,
siirtokunnan jonka asukkaista merkittävä osa oli suomalaistaustaisia.
Koska Yhdysvallat on koostumukseltaan ja juuriltaan monikansallinen 
valtio, on sen historian ymmärtämisen kannalta tärkeää tuntea myös
valtion ei-brittiläiset juuret. 
	
Toistaiseksi John Mortonin elämää on tutkittu valitettavan vähän, ja
Uuden Ruotsin historian suomalaispiirteet tunnetaan lähinnä
sukututkimuksen näkökulmasta. Nyt käynnistettävän hankkeen
tavoitteena on yhdistää sukututkimuksen tulokset ja tieto
siirtokunnan asukkaiden elämästä, elinoloista ja kulttuurista uudella
tavalla merkittäväksi historiantutkimuksen projektiksi. 

Esitykset (Abstracts):
Käsillä oleva hanke etenee seuraavalla tavalla. Hankkeen johtoryhmän
marraskuun 2008 kokouksessa käsitellään saapuneet esitykset. Niiden
enimmäispituus on 500 sanaa ja ne on kirjoitettava englanniksi. 
Kokouksessa valitaan ne esitykset, jotka tullaan pyytämään tulevaan
tieteelliseen konferenssiin. 

Marraskuun kokousta varten laadittujen esitysten tulisi liittyä John
Mortoniin, hänen henkilöönsä tai tapahtumiin tai poliittisiin
elimiin, joissa hän oli mukana (Pennsylvania Provincial Assembly,
Stamp Act Congress, Continental Congress, etc.). Esitysten tulisi
sisältää tietoja käsiteltävän aiheen laajoista yhteyksistä ja
tavoiteltavasta erityisnäkökulmasta, ja myös tietoja siitä, mihin
aineistoon tarkastelu tulee pohjautumaan. Erityisesti kaivataan
esityksiä, jotka paneutuvat John Mortonin suomalaisen taustan
merkityksen arviointiin, hänen toimintaansa ja merkitykseensä
mannermaakongressissa ja hänen vaikutukseensa äänestyksessä
itsenäisyydestä. 

Toivomme eri tieteiden näkökulmista ponnistavia esityksiä. 

Johtoryhmä käsittelee saapuneet esitykset 10.-12.11.2008
kokouksessaan. Johtoryhmä koostuu yhdysvaltalaisista ja suomalaisista
historiantutkijoista, sukututkijoista, diplomaateista ja
ei-akateemisen taustan omaavista henkilöistä, jotka haluavat edistää
hanketta. Heidän päätöksensä perusteella valitaan konferenssiin
osallistujat ja mahdollisesti tehdään konferenssijulkaisu. 
Englanninkieliset esitykset lähetetään osoitteeseen: 
Mr. Chase Butera
Ware Family Office
125B Lancaster Ave 
Strasburg, PA 17579
Phone: (717) 405-8228
Fax: (717) 687-8561
cbutera at warefamilyoffice.com. 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Auvo Kostiainen <aukosti at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 19.10.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: