[H-verkko] Työtä: Esinetutkija Helsingin kaupunginmuseon esinekokoelmayksikköön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 15 15:21:53 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Esinetutkija Helsingin kaupunginmuseon esinekokoelmayksikköön

Helsingin kaupunginmuseo tallentaa ja vaalii Helsingin kaupungin
alueen henkistä ja aineellista perintöä sekä rakennettua
kulttuuriympäristöä. Esinekokoelmayksikkö tallentaa, tutkii ja
konservoi suunnitelmallisesti
Helsingin kaupunkiin ja sen asukkaisiin liittyvää esineistöä. Laajat
ja historiallisesti merkittävät esinekokoelmat muodostavat osaltaan
perustan kaupunginmuseon monipuoliselle näyttely- ja
julkaisutoiminnalle.

Haemme esinekokoelmayksikköön  ESINETUTKIJAA

Esinetutkijan pääasiallisina työtehtävinä ovat esinekokoelman
luettelointi ja asiakaspalvelu. Tutkijan erityisvastuualueena ovat
Helsingin kaupungin ja helsinkiläisten yritysten kokoelmat. Tutkijan
työpiste sijaitsee Vantaalla Honkanummen kokoelmakeskuksessa.

Pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto pääaineena joko
Suomen
historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, talous- ja
sosiaalihistoria, kansatiede tai museologia. Tehtävän hoito
edellyttää hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsinkielen suullista
ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytämme museologian opintoja tai
työkokemusta kulttuurihistoriallisessa museossa.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kykyä
itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kokemus esinekokoelmatyöstä, erityisesti teknisestä ja teollisesta
esineistöstä, katsotaan eduksi.

Toimen tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 521,50 €/kk. Lisäksi
palkassa huomioidaan mahdolliset kokemuslisät. Työaika on 36 h 15
min/viikko.

Hakemukset tulee jättää 19.9.2008 klo 16.00 mennessä Helsingin
kaupungin
sähköiseen rekrytointijärjestelmään  
Työavain 15-6-08 ohjaa suoraan hakemukseen. Tarpeen vaatiessa
hakemuksen voi
toimittaa myös postitse tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weissille
osoitteella
Helsingin kaupunginmuseo (Sofiankatu 4), PL 4300, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI.
Kuoreen merkintä 'esinetutkija'. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
palauteta.
Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty
työhöntulotarkastuslausunto ennen
työn aloittamista.

Tehtävä täytetään 1.1.2009 tai sopimuksen mukaan.


Lisätietoja tehtävästä antaa
Tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss
(09) 310 36488, GSM 050-374 3100


Minna Sarantola-Weiss
Tutkimuspäällikkö/forskningschef/head of research
Helsingin kaupunginmuseo/Helsinki City Museum
PL 4300/P.O.Box 4300
00099 Helsingin kaupunki/City of Helsinki
puh/tel: +358 (0) 9 310 36488 GSM + 358 (0) 50 374 3100
e-mail: minna.sarantola-weiss at hel.fi 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.09.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://