[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen syksyn 2008 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Mon Syys 8 15:27:39 EEST 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
GAUDEAMUS syksyn 2008 kirjoja arvosteltavaksi


***********************************

HEIJASTUKSIA VALOSTA: MYSTIKKOJEN ISLAM

Hallenberg, Helena & Irmeli Perho

Islamin mystinen suuntaus on suufilaisuus. Heijastuksia valosta 
esittää tiivistetysti suufilaisuuden synnyn ja peruskäsitteet sekä 
välittää kuvan varhaisesta suufilaisesta ajattelusta antamalla 
600-1200-lukujen mystikkojen itsensä puhua.

Teos sopii kurssikirjaksi esimerkiksi uskontotieteen ja teologian 
opintoihin, mutta siitä voi ammentaa jokainen, jota eri uskontojen 
ajattelutavat kiinnostavat. Suufilaisuuden kautta voi tutustua 
siihen, miten ihminen on aina yrittänyt ratkaista olemassaolon 
peruskysymyksiä, tavoitella yhteyttä Jumalaan ja samalla elää 
ihmisten keskuudessa tässä maailmassa.

Tiedon kaipuu päättyisi, jos ihminen saisi tietää kaiken, minkä 
Jumala tietää, ja se on mahdotonta. Mutta tämä kaipaus tuottaa 
mielihyvää - ei tuskaa. Uusien asioiden löytämisen suloisuus on loputon.
- al-Ghazali (k. 1111)

Palmenia-sarja.

2. p. 2008. Nid. A5. 277 s.

***********************************

ONKO EUROOPPA OLEMASSA?
NÄKÖKULMIA EUROOPPALAISEEN JULKISUUTEEN JA DEMOKRATIAAN

Nieminen, Hannu, Kari Karppinen & Tuomo Mörä (toim.)

Teoksessa lähestytään eurooppalaisen demokratian ajankohtaisia 
ongelmia viestinnän ja julkisuuden näkökulmasta. Euroopan haasteena 
on kansalliset rajat ylittävän yhteisen julkisuuden puuttuminen. Yhä 
suurempi osa taloudellisista ja poliittisista päätöksistä tehdään 
EU:n toimielimissä, mutta julkista keskustelua käydään miltei 
pelkästään kansallisessa julkisuudessa. Kiinnostus EU-politiikkaa 
kohtaan on myös varsin vähäistä.

Vaatiiko Euroopan yhdentyminen yhteistä eurooppalaista julkisuutta, 
jossa kansalaiset voisivat keskustella yhteisistä eurooppalaisista 
tavoitteista ja rakentaa eurooppalaista identiteettiä? Onko tällainen 
yhteinen julkisuus ylipäänsä mahdollinen? Entä voidaanko julkisen 
keskustelun avulla kuroa umpeen EU:n demokratiavaje?

Teoksessa tarkastellaan myös EU-journalismia, Euroopan kulttuurista 
moninaisuutta sekä vähemmistöjen mahdollisuuksia osallistua 
julkisuuteen. Ajankohtaisina esimerkkeinä vähemmistöjen ja 
julkisuuden suhteesta tarkastellaan muun muassa Viron ja Turkin 
tilannetta.

Näyte:
Miksi eurooppalainen julkisuus on noussut juuri vuosituhannen 
vaihteessa tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi? Päällimmäinen selitys 
nojaa epäilemättä siihen, että Euroopan integraatiokehityksessä on 
tultu vaiheeseen, jossa taloudellisen ja poliittisen yhdentymisen 
jatkuminen edellyttää myös kulttuurista ulottuvuutta, Euroopan 
kansalaisten tietoisempaa tukea ja sitoutumista yhteiseen projektiin. 
Niin kauan kuin eurooppalainen julkinen keskustelu - Euroopan 
kansalaisten julkinen mielipiteen- ja tahdonmuodostus - tapahtuu vain 
kansallisissa puitteissa, on vaarana se, että Eurooppaa koskevien 
yhteisten tavoitteiden hahmottaminen jää kansallisvaltioiden 
itsekkyyden jalkoihin. Tästä näkökulmasta Euroopan 
integraatiokehityksen yleisen logiikan kannalta on luonnollista ja 
välttämätöntä rakentaa edellytyksiä yleiseurooppalaiselle, 
kansalliset rajat ylittävälle julkisuudelle.

Sisällys:
I Teorian näkökulmia julkisuuteen
- Hannu Nieminen: Eurooppalainen julkisuus tutkimuksen kohteena: 
neljä plus yksi näkökulmaa
- Kari Karppinen: Yhtenäisyyden ja moninaisuuden paradoksi 
julkisuusteoriassa
II Julkisuus käytännössä
- Sinikka Sassi: Julkisuus kansalaisen silmin
- Tuomo Mörä: Julkisuuden ihanteet ja journalismin arki: Brysselin 
kirjeenvaihtajat EU-koneiston ja kansalaisten välissä
- Inka Salovaara-Moring: Idän ja lännen tuolla puolen: julkisuus ja 
median maantiede
III Monikulttuurisuuden haaste julkisuudelle
- Charles Husband ja Tom Moring: Eurooppalaisia eroja: julkisuuden 
muodostamisen monet ulottuvuudet nykypäivän Euroopassa
- Camilla Haavisto: Vähemmistöt suomalaisessa mediassa: kohti 
monietnistä julkisuutta?
- Epp Lauk ja Valeria Jakobson: Viron etnisen vähemmistön 
osallistuminen julkisuuteen
- Yonca Ermutlu: Vähemmistön kiistanalaiset merkitykset ja etninen 
vähemmistömedia Turkissa

Hannu Nieminen, viestintäpolitiikan professori, Helsingin yliopiston 
viestinnän laitos
Kari Karppinen, tutkija, Helsingin yliopiston viestinnän laitos
Tuomo Mörä, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston viestinnän 
laitos

1. p. 2008. Nid. A5. 267 s.

***********************************

YHDYSVALTAIN KRISTILLINEN OIKEISTO

Ruotsila, Markku

Yhdysvaltain kristillinen oikeisto on muokannut amerikkalaista 
politiikkaa monissa maissa jo yli kahden vuosikymmenen ajan: 
abortista kantasolututkimukseen, luomisopista naisten ja 
seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksiin sekä YK:n perhe- ja 
kehityspolitiikasta terrorisminvastaiseen sotaan. Kristillistä 
oikeistoa on joko pelätty uhkana demokratialle ja moniarvoisuudelle 
tai arvostettu amerikkalaisen arvokeskustelun uudistajana ja 
kansalaisaktivismin elävöittäjänä. Teos on ensimmäien suomenkielinen 
tietopaketti tästä vaikutusvaltaisesta liikkeestä. Se tarkastelee 
Yhdysvaltain kristillisen oikeiston ja fundamentalistisen liikkeen 
historiaa 1800-luvulta nykypäivään sekä selvittää näiden teologisia 
oppeja ja poliittista toimintaa tarkan empiirisen tutkimustiedon 
pohjalta.

Teos tarjoaa ajattelemisen aihetta kaikille uskonnon ja politiikan 
yhteyksistä, Yhdysvaltain historiasta ja ajankohtaisista asioista 
kiinnostuneille.

Näyte:
Kristillisen oikeiston kannatuspohjasta kertoo se, että miltei 70 
prosenttia amerikkalaisista sanoo haluavansa maalleen hyvin 
uskonnollisen presidentin. Yli puolet haluaa valtiovallan 
aktiivisesti edistävän uskontoa. Kaksi kolmesta amerikkalaisesta 
pitää maataan kristillisenä kansakuntana, ja tätä mieltä on myös 
miltei puolet niistä, jotka sanovat itse olevansa maallistuneita. 
Miltei 70 prosenttia katsoo sekulaaristen liberaalien menneen liian 
pitkälle yrityksissään pitää uskonto ja lainsäädäntö erillään. 
Amerikkalaisnaisista yli puolet pitää aborttia murhana ja miltei 
puolet amerikkalaisista haluaisi tehdä siitä joko kokonaan tai 
useimmiten laittoman. Selvästi yli 60 prosenttia vastustaa 
homoseksuaalien avioliittoja. Kuusi kymmenestä kieltää uskovansa 
evoluutioteoriaan ja seitsemän kymmenestä haluaisi koulujen opettavan 
luomisoppia.

Sisällys:
Prologi: Uskonto ja politiikka Yhdysvalloissa
1. Kristillinen fundamentalismi
2. Eristäytymisen ja radikalismin vuodet
3. Kristillisen uusoikeiston synty
4. Kulttuurisotien aikakausi
5. Dominioteologia
6. Samarialaisstrategia
7. Voiton kajastusta
8. YK ja Antikristus
9. Israelin ystäviä
10. Irak, Islam ja lopunajat
Epilogi: Domine, Quo Vadis?

Markku Ruotsila, Ph.D., Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti 
(Helsingin yliopisto) ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian 
dosentti (Tampereen yliopisto). Hän on toiminut vierailevana 
tutkijana muun muassa Oxfordin ja New Yorkin yliopistoissa. Julkaisut 
mm. teokset The Origins of Christian Anti-Internationalism 
(Georgetown University Press), John Spargo and American Socialism 
(Palgrave Macmillan), British and American Anticommunism Before the 
Cold War (Routledge) ja Churchill ja Suomi (Otava).

1. p. 2008. Nid. A5. 368 s

***********************************

COMPARATIVE APPROACHES TO EUROPEAN AND NORDIC MODERNISMS

Jansson, Mats, Janna Kantola, Jakob Lothe & H. K. Riikonen (eds.)

Modernism is a truly international movement that cuts across many 
boundaries - territorial, political, cultural, and linguistic. Its 
geographical and temporal scope makes it one of the most prominent 
fields of literary study. Building on and extending the insights of 
two earlier volumes - English and Nordic Modernisms (2002) and 
European and Nordic Modernisms (2004) - the essays in this book 
compare Modernist features of the Nordic literatures with the 
modernizing works and movements of the rest of twentieth-century 
Europe. The contributors situate the concept of Modernism in a pan- 
European context, and discuss how a range of texts respond to, and 
thus represent, facets of European Modernism at widely different 
moments - not least in the period following the Second World War. In 
addition to studies of individual Nordic authors, the aspects of 
Modernism explored here include its response to war, the relationship 
between verbal and pictorial art, and Modernism s impact on later 
Nordic and European writers.

1. p. 2008. Nid. . 238 s.