[H-verkko] Turku, Historikern och biografin

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Marras 25 15:45:24 EEST 2008


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Historikern och biografin
Turku 05.12.2008 klo 09:45

Biografin är en av vår tids mest lästa populärvetenskapliga genrer.
Biografin har också på senare tid etablerat sig starkt inom
historieforskningen. Men hur kritiska ska vi vara? Vilka möjligheter
erbjuder biografin för forskaren? Hur kan biografin tillförlitligt
lotsa oss läsare in i olika epoker i historien? 

Historiska nämnden och forskningssektorn vid Svenska
litteratursällskapet i Finland har glädjen att inbjuda Er till
seminariet Historikern och biografin som arrangeras den 5 december
2008 i Åbo. Under seminariet diskuteras biografins plats, problem,
möjligheter och gestaltning inom historievetenskapen. Föredragen
spänner över ett brett spektrum: allt från forskning bland
medeltidens källfragment till brännande politiska samtidsfrågor.
Historiker och erfarna biografer möts under en hel dag till samtal om
biografins utmaningar, belysta genom historiska gestalter från
1100-talshelgon, svenska hjältekungar, finländska 1800-talspolitiker
och kvinnosaksrörelsens banbrytare till Olof Palme.

Seminariet är riktat till alla historieintresserade samt till
forskare och studerande inom t.ex. historia, litteraturvetenskap,
filosofi, statskunskap, teologi och kvinnovetenskap. De medverkande
är fil.dr Tiina Kinnunen (Joensuu universitet), docent Henrik Knif
(SLS), docent Kirsti Niskanen (Stockholms universitet), professor
Sverker Oredsson (Lunds universitet), docent Sven-Erik Pernler
(Visby), professor Birgitte Possing (Köpenhamns universitet), fil.dr
Robert Schweitzer (SLS), filosofen Göran Torrkulla (Åbo Akademi),
docent Eva Helen Ulvros (Lunds universitet) och professor Kjell
Östberg (Södertörns högskola). 

Seminariet äger rum i auditorium Aura vid Åbo Akademi, Fabriksgatan
2, Åbo. SLS ersätter resekostnader, motsvarande en tåg- eller
bussbiljett, för sträckan Helsingfors–Åbo. Vänligen anmäl Er till
Carina Nynäs (carina.nynas at abo.fi) senast fredagen den 14 november.
Observera att antalet platser är begränsat.

VÄLKOMNA!

Program

09.45–10.10	
Samling och välkomstkaffe

10.10–10.20	
Inledningsord
Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)

10.20–10.30 	
Forskningen vid Svenska litteratursällskapet i Finland 
Docent, forskningschef Christer Kuvaja (SLS)
		

10.30–11.00	
Biografin: en genre med många liv. Kritisk utsikt över den
internationella biografidebatten 
Professor Birgitte Possing (Köpenhamns universitet)

11.00–11.30 	
Elin av Skövde: att finna konturer av en gestalt bland medeltidens
källskärvor, saligprisningar och officier 
Docent Sven-Erik Pernler (Visby)

11.30–12.00 	
Att närma sig ett nationalmonument: Gustav II Adolf som biografiskt
problem och möjlighet 
Professor Sverker Oredsson (Lunds universitet)

12.00–12.30 	
Kommentar och allmän diskussion
Docent Henrik Knif (SLS)

12.30–13.30 	
Lunch i Café Arken

13.30–14.00 	
När källkritiken möter gestaltningens utmaningar 
Docent Eva Helen Ulvros (Lunds universitet)

14.00–14.30 	
Dubbelbiografin och persongestaltning: problem och möjligheter. Ellen
Key och Alexandra Gripenberg 
Fil.dr Tiina Kinnunen (Joensuu universitet)

14.30–15.00 	
Kommentar och allmän diskussion 
Filosofen Göran Torrkulla (Åbo Akademi)

15.00–15.30 	
Kaffepaus

15.30–16.00 	
Ministerstatssekreterare Alexander Armfelt: ett biografiprojekt under
arbete
Projektforskare, fil.dr Robert Schweitzer (Lübeck)

16.00–16.30 	
Den samtidshistoriska biografin: Olof Palme-projektet
Professor Kjell Östberg (Södertörns högskola)

16.30–17.00 	
Kommentar och allmän diskussion 
Docent Kirsti Niskanen (Stockholms universitet)

17.00 	
Avslutning
Fil.dr Carina Nynäs (Åbo/Lovisa)


Ilmoitus lähetetty: 25.10.2008 07:40

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/