[H-verkko] Työtä: Projektisuunnittelija pohjoismaiseen huippuyksikköön, Helsingin yliopisto/Yhteiskuntahistorian laitos

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 9 11:32:34 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Projektisuunnittelija pohjoismaiseen huippuyksikköön,  Helsingin
yliopisto/Yhteiskuntahistorian laitos

NordForskin rahoittamaa pohjoismaisesta huippututkimusyksikköä The
Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges,
NordWel, koordinoidaan Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian
laitoksessa. Huippuyksikön tehtävänä on edistää pohjoismaisen
hyvinvointivaltion historiallis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta ja
sen kansainvälistä näkyvyyttä. Huippuyksikön keskeisiä toimintamuotoja
ovat tutkijoiden liikkuvuuden edistäminen sekä tutkimusyhteistyö ja
tutkijakoulutus. Huippuyksikön toimintakausi on 2007- 2012 ja siihen
osallistuu yhteensä seitsemän yliopistoa kaikista Pohjoismaista.

Valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntahistorian laitoksessa on
haettavana

projektisuunnittelijan

määräaikainen työsuhde 1.9.2008 - 8.7.2009 (sijaisuus).

Koordinaattorin tehtävässään projektisuunnittelija toimii
huippuyksikön hallinnollisena asiantuntijana. Hänen tehtävänään on
suunnitella ja kehittää huippuyksikön toimintatapoja ja tutkijoiden
liikkuvuuteen liittyviä hallinnollisia menettelyjä sekä organisoida
huippuyksikön partnereiden yhteistä toimintaa. Projektisuunnittelija
toimii huippuyksikön johtoryhmän sihteerinä. Hän osallistuu
neuvotteluihin rahoittajatahojen kanssa ja valmistelee huippuyksikön
solmimat sopimukset. Hän vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
sekä toimii yhdyshenkilönä taloushallintoon. Hän raportoi toimistaan
rahoittajalle ja huippuyksikön johtajalle.

Hallinnollisten tehtäviensä lisäksi projektisuunnittelijan odotetaan
osallistuvan huippuyksikön tutkimustyöhön. Tutkimustyön osuus
tehtävistä on vajaat puolet työajasta. Soveltuvaksi tutkimukseksi
katsotaan huippuyksikön aihepiiriin kuuluva suhteellisen pitkällä
oleva väitöskirjatyö tai post doc -tutkimus.

Tehtävä edellyttää kykyä ylläpitää monikansallista ja -kielistä
verkostoa sekä yhteistyö- ja esiintymistaitoja. Erinomaisen
kotimaisten kielten taidon lisäksi tarvitaan sujuvaa englannin kielen
taitoa. Yliopistohallinnon tuntemus ja kokemus pohjoismaisesta
tutkijayhteistyöstä luetaan eduksi. Tehtävään valittavalta toivotaan
ylempää korkeakoulututkintoa ja tieteellisen jatkotutkinnon
valmistelua tai tohtorin tutkintoa.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun
kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoihin 8 - 9.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo ja
julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa
valintaan, tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä
yliopistoportfolio. Hakemukseen on liitettävä myös työsuhteen keston
kattava lyhyt tutkimussuunnitelma. Jos tutkimus on väitöskirjatyö,
tutkimussuunnitelman on sisällettävä selvitys tutkimustyön ja
jatko-opintojen nykyisestä vaiheesta ja arvio työn valmistumisen
ajankohdasta.

Hakemus osoitetaan valtiotieteelliselle tiedekunnalle ja toimitetaan
liitteineen osoitteeseen Yhteiskuntahistorian laitos, professori
Pauli Kettunen, PL 54 (Snellmaninkatu 14 A), 00014 HELSINGIN
YLIOPISTO. Hakuaika päättyy torstaina 19.6.2008 klo 15.45.

Lisätietoja antavat huippuyksikön johtaja Pauli Kettunen,
pauli.kettunen(AT)helsinki.fi, (09) 191 24941, ja koordinaattori
Heidi Haggrén, heidi.haggren(AT)helsinki.fi, (09) 191 24958.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Heidi Haggrén <heidi.haggren at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.06.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/nord-wel/