[H-verkko] CFP: Liikunta ja urheilu-teemanumeroon (Kasvatus & Aika 2/2010)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Joulu 12 10:27:13 EET 2008


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Liikunta ja urheilu-teemanumeroon (Kasvatus & Aika 2/2010)

Kirjoituskutsu 

Liikunta ja urheilu-teemanumeroon (Kasvatus & Aika 2/2010)

Liikkuminen ja kilpaileminen ovat kautta aikojen kuuluneet ihmisten
elämään. Eri aikoina niitä on kuitenkin painotettu poikkeavasti.
Nykyään esimerkiksi urheiluun liittyy jo uskonnollista eetosta ja
hurmosta muistuttavia piirteitä. Urheilun voikin nähdä isona
yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka merkitys esimerkiksi sosiaalisen ja
kansallisen identiteetin rakentumiseen on vahva.

Urheilun suureen kertomukseen on perinteisesti liittynyt tärkeiksi
koettuja sosiaalisia ja yhteisöllisiä tavoitteita, kuten kunnollisen
kansalaisen tai sotilaan kasvattaminen. Suunnitellun teemanumeron
tarkastelukulmana ovatkin juuri liikunnan ja urheilun
kasvatukselliset ja yhteiskunnalliset kytken-nät. Kutsumme Teitä
pohtimaan näitä kytkentöjä Kasvatus & Aika aikakausjulkaisun
(www.kasvatus-ja-aika.fi) liikunta- ja urheiluteemanumeroon 2/2010.
Teemanumero on referee-julkaisu, jossa kaikki varsinaiset artikkelit
käyvät arviointikierroksen. Tutkimusartikkelien lisäksi numerossa
julkaistaan katsauksia, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja. 

Liikunnan ja urheilun sosiaalista, yhteiskunnallista ja kasvattavaa
puolta voi tarkastella usealla eri tavalla ja eri tieteenalojen
perspektiivistä. Artikkelien teemoja voivat olla esimerkiksi:

 
Liikunta, urheilu ja kansalaiskasvatus
Liikuntaa osana sosiaalista toimintaa
Liikunta ja sukupuoli
Liikunta ja kansanterveys
Kilpailu-urheilua ja kuntoliikuntaa
Liikunta ja talouskysymykset
Liikuntapolitiikka
Eri lajien sosiaaliset merkitykset
Liikunta ja ideologia
Liikunnan ja urheilun muuttuvat merkityk-set
Liikunta ja ruumiillisuus
Liikuntatutkimisen metodologiset kysy-mykset 
Koululiikunta ennen ja nyt
 

Teemanumeron vierailevina päätoimittajina ovat Arto Nevala Joensuun
yliopistosta ja Juhani Tähti-nen Turun yliopistosta. Toivomme
tutkimusartikkelien kirjoittajilta lyhyitä, korkeintaan yhden sivun
pituisia, abstrakteja. Ne pyydämme lähettämään päätoimittajille
viimeistään 31.3.2009. Otamme mielellämme vastaan myös katsaus-,
kirja-arvostelu- ja puheenvuoroehdotuksia. Ja kaikki ideat
teemanumeron sisällöstä ovat tervetulleita!

Alustava aikataulu:

Artikkelit: 
-	abstraktien jättäminen 31.3.2009
-	abstraktien pohjalta valitaan kirjoittajat 30.4.2009 mennessä
-	artikkelien deadline 1.12.2009
- 	referee-lausunnot 26.2.2010 mennessä
-	referee-lausuntojen pohjalta viimeistellyt artikkelit
päätoimittajille viimeistään 1.4. 2010

Katsaukset, kirja-arvostelut ja puheenvuorot:
-	aihe-ehdotukset viimeistään 30.1.2010 mennessä
-	valmiit katsaukset 1.4.2010 mennessä 
-	valmiit kirja-arvostelut ja puheenvuorot 1.5.2010 mennessä

Eri tieteenalojen edustajat: Liittykää yhteen tekemään kanssamme
monipuolinen ja tasokas liikunnan ja urheilun teemanumero!

Joensuussa ja Turussa 14.11.2008

Arto Nevala, Joy			
e-mail: etunimi.sukunimi at joensuu.fi		
Juhani Tähtinen, Tuy
e-mail: jutahti at utu.fi 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Arto Nevala <arto.nevala at joensuu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 05.04.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: