[H-verkko] CFP: Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: Historian =?UNKNOWN?Q?k=E4ytt=F6?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Joulu 1 09:10:09 EET 2008


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: Historian käyttö

Artikkelipyyntö

Historiallinen Aikakauskirja pyytää artikkeliehdotuksia syksyllä 2009
julkaistavaan teemanumeroon (3/2009) aiheesta:

Historian käyttö

Historian käyttöä on viime vuosina käsitelty Suomessa useilla
tieteenaloilla, esimerkiksi historiassa, politiikan tutkimuksessa ja
kasvatustieteissä. Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero haluaa
esitellä ja keskustella erilaisista historian käyttötavoista
yhteiskunnassa, kulttuurissa ja politiikassa. Avainsanoja tähän ovat
historiapolitiikka, muistin politiikka, menneisyydenhallinta,
historiakulttuuri ja historiatietoisuus.

Kirjoitukset voivat käsitellä yhtä lailla historian käyttöä
nykyisyydessä kuin menneisyydessäkin. Teemanumeroon voi tarjota sekä
teoreettis-käsitteellisiä tarkasteluja että tapaustutkimuksia.
Olennaista on, että artikkelin näkökulma on historian käytössä.

Numeron vierailevia päätoimittajia ovat Juhana Aunesluoma ja Pilvi
Torsti Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitokselta.
Artikkeleiden korkeintaan yhden sivun pituiset abstraktit pyydetään
lähettämään sähköpostitse toimittajille viimeistään 31.12.2008.
Toimittajat valitsevat näistä teemanumeroon tulevat artikkelit ja
ilmoittavat siitä kirjoittajille 15.1.2009 mennessä. Valmiit, 30 000
merkin pituiset artikkelit on toimitettava 15.4.2009 mennessä, minkä
jälkeen ne käsitellään julkaisun normaalissa vertaisarvioinnissa.

Ohjeet kirjoittajille http://pro.tsv.fi/haik/ohjeet.htm

Artikkeliehdotukset ja lisätietoja: juhana.aunesluoma at helsinki.fi
pilvi.torsti at helsinki.fi

Kts. myös Pilvi Torsti: 'Historiapolitiikkaa tutkimaan – Historian
poliittisen käytön typologian kehittelyä”  Kasvatus & Aika 2/2008


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Juhana Aunesluoma
<juhana.aunesluoma at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.02.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://