[H-verkko] CFP: Kirjoitetut tekstit tutkimusaineistona

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Elo 25 12:11:45 EEST 2008Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kirjoitetut tekstit tutkimusaineistona

Ovatko tutkimusaineistonasi erilaiset historialliset,
elämäkerralliset tai muut tekstit? Tutkitko arkistoon lähetettyjä
keruuvastauksia, historiallisia dokumentteja tai esim. internetiin
kirjoitettuja tekstejä? Millaisia kohtaamispisteitä eri oppiaineiden
näkökulmat ja kysymysten asettelut muodostavat näihin kirjoitettuihin
teksteihin? Kirjoita referee-artikkeli teokseen, joka kulkee
työnimellä:


”KIRJOITETUT TEKSTIT TUTKIMUSAINEISTONA”


Taustaa: Folkloristiikan, kulttuuriantropologian, kansatieteen,
uskontotieteen ja historian tutkijat pohtivat vuoden 2007
kulttuurintutkimuksen päivillä aineistolle esitettyjä kysymyksiä.
Arkistojen henkilökohtaisia kirjoituksia ja historiallisia tekstejä
käsittelevässä työryhmässä syntyi idea toimittaa artikkelikokoelma,
joka käsittelisi kirjoitettujen tutkimusaineistojen problematiikkaa
poikkitieteellisesti. Ideana on tuoda esiin tekstiaineistojen
monipuolisuus ja hahmottaa lähestymistapoja, joiden kautta aineistot
saadaan toisaalta vastaamaan tutkimuskysymyksiin, mutta myös
nostamaan niitä esiin. Kirja on tarkoitettu lähinnä humanististen ja
yhteiskuntatieteiden yliopisto-opiskelijoille ja tutkijoille.
Elämäkerralliset tekstit ja muistitietoaineistot ovat myös
kansainvälisessä tutkimuksessa useiden oppiaineiden kiinnostuksen
kohteina yleisiä. Tästä syystä kirjaan liitetään myös laajahkot
englanninkieliset tiivistelmät kustakin artikkelista. 

Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi tutkimusaineistojen
muodostamista, arkistoaineistojen valikoitumista, kulttuuripiirteiden
tai kansanomaisen ajattelun konstruoitumista tekstien pohjalta,
sukupuolinäkökulmien esiin kirjoittumista ja kirjoitettujen tekstien
mahdollisuutta toimia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana.

Aikataulu: Pyydämme kiinnostuneita lähettämään alustavan (puoli
sivua) kuvauksen artikkelin sisällöstä lokakuun 2008 loppuun mennessä
alla oleville toimittajille. Kirjaan pyritään valitsemaan eri
oppiaineita ja näkökulmia edustavia tekstejä mahdollisimman
monipuolisesti. Päätökset kirjan sisällöstä tehdään loppuvuoden
aikana 2008 ja kirjoitusprosessille varataan aikaa kevät 2009. Kirja
julkaistaan keväällä 2010.

Kirjan toimittajat:
FT Kirsi Laurén kirsi.lauren at joensuu.fi
FL Sami Lakomäki sami.lakomaki at oulu.fi
FT Pauliina Latvala pauliinalatvala at hotmail.com------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Pauliina Latvala <pauliinalatvala at hotmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 01.11.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://