[H-verkko] Työtä: Suomen Rooman-instituutin johtajan toimi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Elo 25 11:29:45 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Suomen Rooman-instituutin johtajan toimi

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi johtajan
toimen Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa. Toimi täytetään
1.8.2009 alkaen kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta
syystä pidentää johtajan toimikautta viiteen vuoteen.

Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää instituutin tutkimus- ja
opetustoimintaa, johon kuuluu oman tutkimuksen lisäksi työryhmän
kokoaminen tieteellisten kurssien osanottajista.
Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon lisäksi yksityiskohtainen
toimintasuunnitelma sekä tutkimuksen ja muun tieteellisen toiminnan
että opetuksen osalta ja toimintasuunnitelmaa tukeva
rahoitussuunnitelma (ml. ulkopuolinen rahoitus). Hakijoita pyydetään
laatimaan myös suunnitelma instituutin tieteellisen toiminnan
kehittämisestä johtajakauden aikana.

Valintaperusteina ovat toimintasuunnitelman tieteellinen taso ja
soveltuvuus instituutin tieteellisen toiminnan vahvistamiseen,
hakijan tieteelliset ja opetukselliset ansiot, hallinnollinen kokemus
ja yhteistyökyky, toimintaympäristön ja instituutin toiminnan
tuntemus, tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta, dosentin pätevyyttä
jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla, joihin kuuluvat
erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian
kielen ja kulttuurin tutkimus ja taiteiden tutkimus, sekä hyvää
suomen, ruotsin, englannin ja italian kielen taitoa.

Lisätietoja antavat säätiön hallituksen puheenjohtaja, prof. Juha
Sihvola (juha.sihvola at helsinki.fi, p. 09 1912 3456) sekä säätiön
asiamies, dos. Kalle Korhonen (korhonen at irfrome.org, p. 050 576
2355). Hakemukset on toimitettava 26.9.2008 klo 16 mennessä
asiamiehelle mielellään sähköisessä muodossa (postios. Tieteiden
talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Hakemuksia ei palauteta.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kalle Korhonen <korhonen at irfrome.org>
Ilmoitus vanhentuu: 27.09.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: