[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Perinteistä Suomi-kuvaa tiiviissä paketissa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 14 12:15:28 EEST 2008


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:

------------------------------------------------------
Kristiina Korjonen-Kuusipuro <korjonen at lut.fi>
FM, Etelä-Karjala-instituutti, LTY
------------------------------------------------------

Perinteistä Suomi-kuvaa tiiviissä paketissa

Kolbe, Laura (Editor-in-Chief); editorial board Parikka, Juha;
Suvikumpu, Liisa; Reenpää, Eva; Jaakkola, Marita: Portraying Finland.
Facts and Insights. Kääntänyt Hicks, Malcom; Moore, William. Otava:
Keuruu 2008. 168 s.

Maailma muuttuu globalisoitumisen seurauksena. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana tämä muutos on ollut nopeaa ja väliin on tärkeätä
pysähtyä miettimään keitä me olemme, mistä me tulemme ja kuinka
näistä muutoksista tulemme selviytymään. Suomi kansainvälistyy ja se
lisää tarvetta näppäränkokoiselle tietokirjalle, joka toimii samalla
oppaana ja tietopakettina, on ulkoasultaan houkutteleva, mutta
tarjoaa myös runsaasti ajantasaista tietoa. 

Portraying Finland -kirja on syntynyt tarpeesta kuvata Suomea maana,
kansana, kulttuurina ja yhteiskuntana muille kuin syntyperäisille
suomalaisille. Kirjaan ovat kirjoittaneet monet suomalaisen historian
ja politiikan asiantuntijat, joista mainittakoon Jukka Tarkka, Allan
Tiitta, Jyrki Vesikansa, Markku Wilenius, Henrik Meinander sekä
kirjan päätoimittaja Laura Kolbe. Kirjan kuvatoimituksen on tehnyt
Liisa Suvikumpu.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat
ovat lukeneet Portraying Finland -kirjaa Suomen yhteiskunnasta ja
kulttuurista kertovaan kurssiin kuuluvana tenttikirjana jo 1.
painoksen ilmestymisestä lähtien ja tässä kirja-arvostelussa
keskitynkin arvioimaan teosta juuri käytettävyyden näkökulmasta
käsin. Pohdin onko kirjan tarjoama tieto sellaisenkin lukijan
omaksuttavissa, jonka kielitaito ja suomalaisen ja usein myös
länsimaisen kulttuurin ymmärrys saattaa asettaa rajoituksia.

Kirjan rakenne on oikeastaan hyvin perinteinen: Se alkaa Suomen
valtiollisen historian kehityksen kuvaamisella ja etenee jouhevasti
suomalaisen elämän, mentaliteetin ja kulttuurin kuvaamiseen. Talouden
jälkeen esitellään suomalainen koulutusjärjestelmä, joka ulkomaalaisia
kiinnostaakin Suomen PISA-tulosten kautta. Politiikan ja yhteiskunnan
esittelyn jälkeen käydään läpi luonnonresursseja ja demografiaa.
Kirjassa Suomi kuvataan vastakohtien maaksi, joka perinteisesti
mielletään itäisimmäksi Länsi-Euroopan maaksi ja toisaalta
läntisimmäksi Itä-Euroopan maaksi.

Kirja on täynnä kliseitä Suomesta ja suomalaisista. Suomeen tuleville
ulkomaalaisille kliseet ovat usein jo ennestään tuttuja asioita,
joista Suomeen tutustuminen on helppo aloittaa. Portraying Finland
nostaa jossain määrin esille myös kliseiden taustoja, mikä on
erittäin hyvä. Samalla kirja osoittaa, että kliseisissä Suomi-kuvissa
on myös jotain perää. Ulkomaalaisillehan suomalaiset tavat mämmin
syönnistä avantouintiin ovat pääsääntöisesti kummallisia, samoin kuin
suomalaisten halu kulkea yksin luonnossa tai viettää aikaa kesämökillä
saunoen ja uiden. Kirjassa asiat esitetään luonnollisina ja
ulkomaalaiset näkevät ne – eivät vain päiviteltävinä – vaan
arvostettavana osana myös tämän päivän suomalaista elämää ja
kulttuuria.

Portraying Finland -kirjan helppolukuisuus ja ihmisläheiset teemat
ovat olleet ulkomaalaisten opiskelijoiden helposti omaksuttavissa.
Kieli on yksinkertaista ja selkeää ja kuvatoimitus tukee kirjan
sisältöä melko perinteisellä tavalla, mutta informatiivisesti. Moniin
asioihin kuvatoimittaja on onnistunut löytämään tuoreen näkökulman ja
elävöittämään siten erinomaisesti tekstiä. Myös laajemmat kuvatekstit
toimivat hyvin. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat pitäneet kirjasta ja
moni ostaa sen itselleen muistoksi Suomessa vietetystä ajasta. 

Toiseen painokseen tekstejä ja kuvia on päivitetty ja tämä on tehnyt
kirjalle hyvää. Päivittäminen saa lukijan miettimään kuinka paljon
moni muukin teos hyötyisi päivittämisestä. Internet ja erilaiset
sähköiset lähteet ovat jo opettaneet lukijan siihen, että tieto
pitäisi olla ajantasaista. Sähköisiä julkaisuja on helppo päivittää,
mutta kovin harvasta perinteisestä tietokirjasta taidetaan tänä
päivänä ottaa uutta, päivitettyä painosta. 

Ulkomaalaiset opiskelijat ovat ottaneet kirjan vastaan
pääsääntöisesti hyvin. Kirjassa jää kaipaamaan ainoastaan
kulttuurista moniäänisyyttä: Suomi näyttäytyy teoksessa hyvin
homogeenisenä ja hyvin ”suomalaisena”. Perinteisten, itsetuntoa
kohottavien suomalaisuus-elementtien mukaan olisi voinut nostaa vähän
monisyisempiäkin ilmiöitä. Esimerkiksi Koskenkorvapullo esitellään
suomalaisuuden symbolina, mutta todellisista alkoholin aiheuttamista
ongelmista ei juurikaan puhuta. Kirja antaa ruusuisen kuvan Suomesta
ja sinällään se on tietysti ihan oikein – onhan kirja tarkoitettu
myös Suomeen tuleville matkailijoille. Tänne pidemmäksi aikaa tulevat
huomaavat kuitenkin nopeasti, että Suomi ei ole aivan niin ruusuinen
kuin kirja antaa ymmärtää ja he kaipaavat selityksiä useille
silminnähtäville ongelmille suomalaisten pelihimosta alkoholin
suurkuluttamiseen. Vaikka monille lyhyeen vaihtoon tuleville Suomessa
vietetty aika on tyypillistä opiskelijaelämää, he janoavat tietoa
suomalaisista, joihin kontakteja juhlimisen ulkopuolella ei
välttämättä ole helppo luoda. Mitä pidempään ulkomaalaiset
opiskelijat Suomessa oleskelevat, sitä enemmän he kaipaavat myös
syvempää, taustoittavaa tietoa suomalaisten arjesta kirjan tarjoaman
kiillotetun Suomi-kuvan rinnalle. Kirja soveltuu kuitenkin
kurssikirjaksi hyvin, sillä siinä esiteltyjä ilmiöitä voidaan
käsitellä opiskelijoiden omien Suomi-kokemusten kautta.

------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/
Kommentoi arvostelua Agricolan keskustelufoorumilla osoitteessa
http://agricola.utu.fi/keskustelu/index.php