[H-verkko] Työtä: Museoviraston kuva-arkiston yli-intendentti

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 7 13:25:13 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Museoviraston kuva-arkiston yli-intendentti

Museoviraston kuva-arkisto on yksi maamme vanhimmista ja
kokoelmiltaan merkittävimmistä kuva-arkistoista. Sen aineisto ulottuu
900-luvulta
nykyhetkeen. Laajan suomalaisten elämää esittävän kokoelman lisäksi
arkistossa on sekä suomalais-ugrilaisten että muiden kansojen
kulttuurihistoriaa esittäviä eri tekniikoin tehtyjä kuvia. 

Kuva-arkistossa on avoinna 

YLI-INTENDENTIN VIRKA

Yli-intendentti johtaa ja kehittää kuva-arkiston toimintaa. Hakijalta
edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena esim. yleinen
historia, Suomen ja Pohjoismaiden historia, Suomen ja Skandinavian
historia, kulttuurihistoria, etnologia, suomalais-ugrilainen
kansatiede, kulttuuriantropologia ja taidehistoria, sekä valtion
virkamiehiltä vaadittavaa kielitaitoa. 

Lisäksi toivomme hakijalta johtamiskokemusta ja kuva-arkistoalan
tuntemusta.
Arkistotutkinnon suorittaminen ja osallistuminen arkistoalan
tietojärjestelmien kehittämiseen sekä muu kielitaito luetaan
hakijalle eduksi. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää alan
monipuolista työkokemusta ja eri kuvatekniikoiden tuntemusta sekä
yhteistyökykyä ja esiintymistaitoa. 

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 9 (2796  €)
mukaan.
Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa Museoviraston
virkaehtosopimuksen mukaisesti. 

Virkaan nimittämistä ennen valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus. Hakijalla on 4 kuukauden koeaika. 

Lisätietoja tehtävästä antavat yli-intendentti Sirkku Dölle, puh.
(09) 4050
9281, sirkku.dolle at nba.fi ja hallintojohtaja Heikki Halttunen puh.
(09) 4050
9363, heikki.halttunen at nba.fi.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Museoviraston kirjaamoon
12.9.2008 mennessä osoitteella PL 913, 00101  Helsinki. Käyntiosoite
on Nervanderinkatu 13, 5.krs. Hakemuksia ei palauteta. 

Helsingissä 6.elokuuta 2008
MUSEOVIRASTO

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.01.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://