[H-verkko] Turku, Väitös: A Scattered Nation. Jews in the Early Modern English Imagination

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 6 19:24:38 EEST 2008


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: A Scattered Nation. Jews in the Early Modern English
Imagination
Turku 06.09.2008 klo 12:15

Lauantaina 6. syyskuuta 2008 kello 12 esitetään Turun yliopiston
päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa julkisesti tarkastettavaksi FL
Eva Johanna Holmbergin väitöskirja ”A Scattered Nation: Jews in the
Early Modern English Imagination” (Hajaantunut kansa: Juutalaiset
uuden ajan alun englantilaisten mielikuvituksessa). Virallisena
vastaväittäjänä toimii prof. Peter Burke(Emmanuel College,University
of Cambridge) ja kustoksena prof. Hannu Salmi.

Hajaantunut kansa – Mielikuvien juutalaiset uuden ajan alussa

FL Eva Johanna Holmbergin kulttuurihistorian alaan kuuluva
väitöskirja A Scattered Nation. Jews in the Early Modern English
Imagination käsittelee englantilaisten kuvitelmia juutalaisista 1500-
ja 1600-luvuilla.

Juutalaiset, diasporassa elävä ”hajaantunut kansa”, oli karkotettu
Englannista jo keskiajalla. Juutalaiset oli uuden ajan alussa ehditty
karkottaa myös Espanjasta, Portugalista ja suuresta osasta Ranskaa.
Karkotuksesta ja sen tuomasta maantieteellisestä etäisyydestä
huolimatta juutalaiset kiehtoivat renessanssin englantilaisia, ja
heitä kommentoitiin mitä erilaisimmissa lähteissä ja asiayhteyksissä.
Englantilaiset kertoivat konkreettisista kohtaamisistaan juutalaisten
kanssa erityisesti matkakertomuksissaan, mutta mainintoja
juutalaisista löytyy lisäksi niin näytelmistä, saarnoista,
pilkkakirjoituksista kuin sananparsistakin. Tutkimuksen tärkeimpiä
tuloksia onkin juutalaisia koskevien mielikuvien kirjava moninaisuus
aikana ennen kansan paluuta Englantiin 1600-luvun puolivälissä.
Juutalainen oli edelleen tärkeä osa englantilaisten maailmankuvaa.


Kerrotut ja kohdatut juutalaiset

Juutalaisista kerrotut tarinat ja anekdootit opettivat
englantilaisille paitsi maailmasta oman valtakunnan rajojen
ulkopuolella myös tarjosivat varottavan esimerkin
’vääräuskoisuudesta’ ja vähemmistöjen elinoloista vieraissa maissa.
Kristittyjen ja juutalaisten erojen etsiminen ulottui
maantieteellisistä raameista aina ihon alle, ruumiillisuuden ja
temperamenttien pohtimiseen. Englantilaiset paikansivat juutalaiset
Euroopan ja nykyisen Lähi–idän maihin ja kaupunkeihin, kertoivat
käynneistään synagogissa ja ghetoissa seuraamassa juutalaisten
rituaaleja ja ammattien harjoittamista. Englantilaiset olivat myös
kiinnostuneita siitä miltä juutalaiset näyttivät, kuulostivat ja
mistä piirteistä heidät saattoi tunnistaa. Juutalaisten tekojen,
tapojen ja ulkomuodon uskottiin kertovan heidän paikastaan maailmassa
ja tekevän heidän kohtalonsa ymmärrettäväksi. Alistettu asema, ruma ja
epämuodostunut ruumis ja halveksitut ammatit selitettiin Jumalan
kirouksesta johtuviksi. Menestys, rikkaus ja miellyttävä ulkonäkö
taas nähtiin osoituksiksi siitä, että diasporassa elävät juutalaiset
olivat kärsimyksistään huolimatta kehittyneet viekkaiksi ja
nopeaälyisiksi selviytyjiksi.


Ei pelkkä stereotypia

Aiemmissa tutkimuksissa tutkijan katse on usein kohdistunut
renessanssidraamojen kuuluisimpiin juutalaisroistoihin, jolloin muu
juutalaisia kommentoiva aineisto on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Juutalaisen ei kuitenkaan aina tarvinnut olla ahneudessaan pelottava
korkoakiskova ja kristittyjen kaivoja myrkyttävä paholainen, vaan
tilaa jäi myös kuvauksille ystävällisistä, avuliaista ja
hyväntahtoisista juutalaisista.Tutkimus osoittaa, että uuden ajan
alun englantilaiset pystyivät kertomaan juutalaisista tavoilla, jotka
olivat toki riippuvaisia monista jaetuista negatiivisista
ennakkokäsityksistä, mutta eivät kuitenkaan niiden kahlitsemia. 

Väitöskirjaa tulee jakoon 50 kpl keskiviikkona 27. elokuuta Turun
yliopiston opiskelijapalveluihin klo 12.00.

Tiedustelut:
Eva Johanna Holmberg <eva.holmberg(at)utu.fi> puh. +358-50-3730958 

Ilmoitus lähetetty: 6.8.2008 15:09

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/